Cesta: OMA » Slovensko » Bratislavský kraj » Bratislava » vzdelanie » základná škola

Základná škola, Bratislava

Základná škola v Bratislava

V Bratislava sa nachádza 233 kusov základná škola.

základná škola inde

Ružinov (66x), okres Bratislava II (65x), Petržalka (55x), Nové Mesto (54x), okres Bratislava V (52x), okres Bratislava IV (46x), Staré Mesto (44x), okres Bratislava III (40x), okres Bratislava I (31x), Vinohrady (25x), Dúbravka (24x), Dvory (21x), Háje (20x), Lúky (20x), Karlova Ves (17x), Podunajské Biskupice (16x), Nivy (14x), Rača (12x), Vrakuňa (12x), Trávniky (9x), Pošeň (9x), Oblasť Obchodná (9x), Trnávka (9x), Oblasť Žilinská (8x), Lamač (8x), Štrkovec (8x), Ostredky (7x), Devín (7x), Oblasť Dunajská (7x), Oblasť Partizánska (7x)

Základná škola, Bratislava:, 1 z 4

Elokované pracovisko ZUŠ Jozefa Kresánka, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera, Gymnázium Matky Alexie, Obchodná akadémia, Spojená škola Mokrohájska 3, Základná škola I. Bukovčana 3, British International School Bratislava, Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P. G. Frassatiho, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Gymnázium Ladislava Sáru, ZŠ Matky Alexie, ZŠ Sokolíkova ul.2, Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, ZŠ Beňovského 1, Základná škola Pri kríži, Gymnázium Bilíkova, Základná škola s materskou školou sv. Jána Pavla II., Gymnázium Ladislava Novomeského, Nemecká škola v Bratislave, Stredná odborná škola polygrafická, Evanjelické lýceum, Bulharská základná škola a gymnázium Christo Boteva, Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ svätej rodiny, Gymnázium svätej rodiny, Základná škola s materskou školou Za kasárňou, Základná škola, Základná umelecká škola, Slovensko-Ruská základná škola v Bratislave, Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Neškola, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Základná škola s materskou školou Riazanská, SOA Liberta, Súkromná základná škola Felix, Akadémia írskeho tanca Avalon, Rehabilitačné stredisko ROSA, základná škola, ZŠ Bieloruská 1, Základná umelecká škola Františka Oswalda Daliborovo námestie 2 - Elokované pracovisko Gessayova 8, Základná škola Kalinčiakova, Jazyková škola Class, ZŠ Jána de La Salle, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava, Bilingválne gymnázium, Stredná odborná škola technická, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, ZŠ Milana Hodžu, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, Stredná odborná škola pedagogická, Súkromná hotelová akadémia, Súkromná obchodná akadémia, ZŠ Milana Hodžu, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, Spojená škola Dolinského 1, Paneurópska súkromná základná škola, Základná umelecká škola Istrijská, Súkromné gymnázium, Základná umelecká škola Františka Oswalda, Základná škola Malokarpatské námestie 1

Základná škola, Bratislava:, 2 z 4

Súkromná ZŠ s MŠ Marie Montessori, Kings School International, Stredná odborná škola podnikania, Gymnázium Grösslingová 18, Stredná priemyselná škola strojnícka, SZUŠ Art Pegas, Základná škola Pavla Horova, Základná škola Karloveská, Súkromná základná umelecká škola, English International School of Bratislava, ZŠ Pankúchova, Viktor, Spojená škola internátna, Hrdličkova 17, Základná umelecká škola Jána Albrechta, ZŠ Košická, Základná škola M.R.Štefánika, Základná škola Medzilaborecká, ZŠ Alexandra Dubčeka, Súkromná stredná odborná škola veterinárna, Spojená škola Dúbravská cesta 1, Základná škola, Hlboká cesta 4, Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, ZŠ Budatínska 61, Spojená škola Tilgnerova, Základná škola s materskou školou, Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, Základná škola s materskou školou J.A. Komenského, Základná škola Marianka, Námestie 4. apríla 16, Brilliant Stars, Súkromné gymnázium Mercury, Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Súkromná základná škola FELIX, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Základná škola Tupolevova 20, Základná umelecká škola, Súkromná základná škola waldorfská, Duálna akadémia, Základná škola Nejedlého 8, Združená stredná škola potravinárska, Cambridge International School, Základná škola sv. Uršule, ZŠ Prokofievova 5, Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Základná škola Kataríny Brúderovej, SOU pre sluchovo postihnutých, Súkromná základná škola Wonderschool, ZŠ Mudroňova, Súkromná základná umelecká škola, ZŠ Gessayova 2, Základná škola, Špeciálna základná škola s materskou školou, Základná škola Jelenia 16, Gymnázium Hubeného, Základná škola s materskou školou Odborárska 2, Súkromná základná škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Súkromné gymnázium ESPRIT, Gymnázium Alberta Einsteina, Stredná priemyselná škola dopravná

Základná škola, Bratislava:, 3 z 4

Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola, Základná umelecká škola sv. Cecílie, Základná škola Tbiliská, Základná škola Rajčianska, Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Stredná zdravotnícka škola, Základná škola Železničná, Stredná zdravotnícka škola, Základná škola s materskou školou, Základná škola Ružová dolina 29, Základná škola Lachova 1, Základná škola Pavla Marcelyho, Liečebno-výchovné sanatórium, Súkromná základná škola, ZŠ a MŠ Cádrova, Súkromná stredná odborná škola, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Základná škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Súkromné gymnázium Česká 10, Základná škola s materskou školou, Česká 10, Stredná odborná škola technológií a remesiel, Cirkevná základná škola Narnia, Gymnázium Pankúchova, Gymnázium sv. Uršule, Špeciálna základná škola s materskou školou, Jazyková škola English4You, ZŠ Nevädzová, Gymnázium Metodova, Základná škola Vrútocká 58, Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Stredná odborná škola dopravná, 1. súkromné gymnázium, Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, Gymnázium Jura Hronca, Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Základná škola s materskou školou, Stredná odborná škola IT, ZŠ Kulíškova, Súkromné gymnázium Cogitatio, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Základná škola Dudova 2, Súkromné konzervatórium Alkana, Fenix Glass design, Gymnázium Jána Papánka, Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Súkromné slovanské gymnázium, Základná škola Rovinka, Základná škola Ostredková 14, Spojená škola sv. Františka z Assisi, ZŠ Dubová, Francúzska škola a Súkromná športová stredná odborná škola, Základná škola Nobelovo námestie 6, základná škola, Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých, Základná umelecká škola, základná škola

Základná škola, Bratislava:, 4 z 4

základná škola, základná škola, Gymnázium Ivana Horvátha, základná škola, ZŠ Černyševského 8, základná škola, základná škola, základná škola, Ekonomická Univerzita, Bisla, Ekonomická Univerzita, Tutu - škola baletu, Základná škola Turnianska 10, Základná umelecká škola Vrbenského, základná škola, Elokované pracovisko súkromná základná umelecká škola, základná škola, Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Športové gymnázium Ostredková 10, základná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola Sibírska, základná škola, ZŠ Cádrova - 1. stupeň, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Základná škola Borodáčova 2, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Stredná odborná škola umeleckopriemyselná Tokajícka 24, Stredné odborné učilište strojárske, Spojená škola Tokajícka 24, Gymnázium Tokajícka 24, Základná škola Holíčska 50, základná škola, základná škola, Špeciálna základná škola, ZŠ Cádrova - 2. stupeň, Základná škola Vazovova 4, Základná umelecká škola, Stredná odborná škola, Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Obchodná akadémia Nevädzová 3, British Council, Jazyková škola STORM, Stredná odborná škola elektrotechnická, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Žitavská, Blok H

základná škola inde

Ružinov (66x), okres Bratislava II (65x), Petržalka (55x), Nové Mesto (54x), okres Bratislava V (52x), okres Bratislava IV (46x), Staré Mesto (44x), okres Bratislava III (40x), okres Bratislava I (31x), Vinohrady (25x), Dúbravka (24x), Dvory (21x), Háje (20x), Lúky (20x), Karlova Ves (17x), Podunajské Biskupice (16x), Nivy (14x), Rača (12x), Vrakuňa (12x), Trávniky (9x), Pošeň (9x), Oblasť Obchodná (9x), Trnávka (9x), Oblasť Žilinská (8x), Lamač (8x), Štrkovec (8x), Ostredky (7x), Devín (7x), Oblasť Dunajská (7x), Oblasť Partizánska (7x)
základná škola v Ružinov
základná škola v okres Bratislava II
základná škola v Petržalka

Podobné, Bratislava:

233x základná škola, 211x skôlka, 39x univerzita, 27x autoškola, 5x stredná škola
Hľadáme zakladna-skola, OSM tagy: amenity = 'school'.
Základná škola, Bratislava

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku bratislava.oma.sk vzdelavanie zakladna-skola

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.