Cesta: OMA » Slovensko » Bratislavský kraj » Bratislava » vzdelanie » základná škola

Základná škola, Bratislava

Základná škola v Bratislava

V Bratislava sa nachádza 232 kusov základná škola.

základná škola inde

Ružinov (65x), okres Bratislava II (63x), Nové Mesto (53x), Petržalka (51x), Staré Mesto (48x), okres Bratislava V (48x), okres Bratislava IV (48x), okres Bratislava III (40x), okres Bratislava I (34x), Vinohrady (25x), Dúbravka (23x), Karlova Ves (22x), Lúky (21x), Háje (20x), Dvory (16x), Podunajské Biskupice (15x), Nivy (14x), Vrakuňa (13x), Rača (12x), Devín (10x), Pošeň (9x), Oblasť Dunajská (9x), Trávniky (9x), Trnávka (9x), Oblasť Obchodná (9x), Oblasť Žilinská (8x), Lamač (8x), Oblasť Partizánska (8x), Štrkovec (7x), Ostredky (7x)

Základná škola, Bratislava:, 1 z 4

Gymnázium F. G. Lorcu, Elokované pracovisko ZUŠ Jozefa Kresánka, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera, Základná škola Bieloruská 1, Gymnázium Matky Alexie, Základná škola, Evanjelické lýceum, Deutsche Schule Bratislava, Obchodná akadémia, Spojená škola Mokrohájska 3, Súkromná základná škola GALILEO SCHOOL, Základná škola I. Bukovčana 3, Súkromné gymnázium Galileo School, Súkromná spojená škola francúzsko-slovenská, British International School Bratislava, Súkromná stredná odborná škola - Gastroškola, Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P. G. Frassatiho, Súkromná stredná odborná škola pedagogická, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Gymnázium Ladislava Sáru, ZŠ Matky Alexie, Základná škola Rajčianska 3, Bratislava, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, ZŠ Sokolíkova ul.2, Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, ZŠ Beňovského 1, Základná škola Pri kríži, ZŠ Nevädzová, Gymnázium Bilíkova, Základná škola s materskou školou, Základná škola s materskou školou sv. Jána Pavla II., Gymnázium Ladislava Novomeského, Stredná odborná škola polygrafická, Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ svätej rodiny, Gymnázium svätej rodiny, Súkromná stredná športová škola, Súkromná základná škola Sv. Michala, Bulharská základná škola a gymnázium Christo Boteva, Základná škola Alexandra Dubčeka, Súkromné konzervatórium Alkana, Gymnázium sv. Uršule, Gymnázium Grösslingová 18, Základná škola s materskou školou Za kasárňou, Gymnázium Jura Hronca, Súkromná základná škola FELIX, LEAF Academy, LEAF Academy, Slovensko-Ruská základná škola v Bratislave, Základná umelecká škola, Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Neškola, Súkromná základná škola Edulienka, Súkromné gymnázium FELIX, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Základná škola Ostredková 14, Základná škola s materskou školou Riazanská, SOA Liberta, Rehabilitačné stredisko ROSA, Akadémia írskeho tanca Avalon, Základná škola Kalinčiakova, Základná škola Pavla Marcelyho

Základná škola, Bratislava:, 2 z 4

Základná umelecká škola Františka Oswalda Daliborovo námestie 2 - Elokované pracovisko Gessayova 8, Jazyková škola Class, ZŠ Jána de La Salle, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava, Stredná odborná škola technická, ZŠ Milana Hodžu, Obchodná akadémia Nevädzová 3, Základná škola Borodáčova 2, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Stredná odborná škola pedagogická, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, ZŠ Milana Hodžu, Gymnázium Ivana Horvátha, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Spojená škola Dolinského 1, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, Základná umelecká škola Istrijská, Paneurópska súkromná základná škola, Základná umelecká škola Františka Oswalda, Základná škola Malokarpatské námestie 1, Súkromná ZŠ s MŠ Marie Montessori, Kings School International, Stredná priemyselná škola strojnícka, SZUŠ Art Pegas, Stredná odborná škola podnikania, Základná škola Pavla Horova, Základná škola Karloveská, ZŠ Pankúchova, English International School of Bratislava, Súkromná základná umelecká škola, Základná umelecká škola Jána Albrechta, Základná škola, Biskupická 21, Bratislava, Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika, ZŠ Košická, Spojená škola internátna, Hrdličkova 17, Gymnázium Alberta Einsteina, Základná škola Medzilaborecká, Základná škola, Hlboká cesta 4, Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, Súkromná stredná odborná škola veterinárna, Spojená škola Dúbravská cesta 1, Hotelová akadémia, Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, ZŠ Budatínska 61, Základná škola s materskou školou, Spojená škola Tilgnerova, Základná škola Jelenia 16, Základná škola s materskou školou J.A. Komenského, Základná škola Marianka, Námestie 4. apríla 16, Brilliant Stars, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Základná škola Tupolevova 20, Súkromné gymnázium Mercury, Súkromná základná škola waldorfská, Združená stredná škola potravinárska, Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Základná umelecká škola, Základná škola sv. Uršule

Základná škola, Bratislava:, 3 z 4

Základná škola Nejedlého 8, Duálna akadémia, Cambridge International School, Súkromná základná škola Wonderschool, Základná škola Kataríny Brúderovej, Špeciálna základná škola s materskou školou, ZŠ Prokofievova 5, Spojená škola Ostredková 10, SOU pre sluchovo postihnutých, Základná škola s materskou školou Odborárska 2, Súkromná základná umelecká škola, Súkromné gymnázium ESPRIT, Základná škola, Podzáhradná 51, Bratislava, ZŠ Gessayova 2, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Súkromná základná škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Stredná priemyselná škola dopravná, Základná umelecká škola sv. Cecílie, Základná škola Tbiliská, Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola, Základná škola Žitavská 1, Bratislava, Stredná zdravotnícka škola, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Základná škola, Železničná 14, Bratislava, Základná škola s materskou školou, Stredná zdravotnícka škola, Základná škola Ružová dolina 29, Stredná odborná škola chemická, Gymnázium Pankúchova, Základná škola Lachova 1, Základná škola s materskou školou, Česká 10, Súkromná stredná odborná škola, ZŠ Mudroňova, Súkromná základná škola, Stredná odborná škola technológií a remesiel, Liečebno-výchovné sanatórium, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, ZŠ a MŠ Cádrova, Súkromné gymnázium Česká 10, Cirkevná základná škola Narnia, Gymnázium Metodova, Jazyková škola English4You, Základná škola Vrútocká 58, Gymnázium Hubeného, Špeciálna základná škola s materskou školou, Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Stredná odborná škola dopravná, Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, 1. súkromné gymnázium, Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Stredná odborná škola IT, Základná škola Dudova 2, ZŠ Kulíškova, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Gymnázium Jána Papánka

Základná škola, Bratislava:, 4 z 4

Fenix Glass design, Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Súkromné slovanské gymnázium, Základná škola Rovinka, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Fadruszova 10, British Council, Základná škola s materskou školou Dubová 1, Základná škola Nobelovo námestie 6, Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých, Základná umelecká škola, Základná škola s materskou školou, Hargašova 5, Bratislava, základná škola, základná škola, ZŠ Černyševského 8, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Bisla, Tutu - škola baletu, Základná škola Turnianska 10, základná škola, základná škola, Elokované pracovisko súkromná základná umelecká škola, základná škola, Materská škôlka Kolískova, Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, základná škola, Základná škola Sibírska, Stredná odborná škola elektrotechnická, ZŠ Cádrova - 1. stupeň, základná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Stredné odborné učilište strojárske, Stredná odborná škola umeleckopriemyselná Tokajícka 24, základná škola, Spojená škola Tokajícka 24, Gymnázium Tokajícka 24, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Základná škola Holíčska 50, Základná umelecká škola, Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, ZŠ Cádrova - 2. stupeň, Špeciálna základná škola, Základná škola Vazovova 4, Stredná odborná škola, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, Základná umelecká škola Vrbenského, základná škola, základná škola, základná škola

základná škola inde

Ružinov (65x), okres Bratislava II (63x), Nové Mesto (53x), Petržalka (51x), Staré Mesto (48x), okres Bratislava V (48x), okres Bratislava IV (48x), okres Bratislava III (40x), okres Bratislava I (34x), Vinohrady (25x), Dúbravka (23x), Karlova Ves (22x), Lúky (21x), Háje (20x), Dvory (16x), Podunajské Biskupice (15x), Nivy (14x), Vrakuňa (13x), Rača (12x), Devín (10x), Pošeň (9x), Oblasť Dunajská (9x), Trávniky (9x), Trnávka (9x), Oblasť Obchodná (9x), Oblasť Žilinská (8x), Lamač (8x), Oblasť Partizánska (8x), Štrkovec (7x), Ostredky (7x)
základná škola v Ružinov
základná škola v okres Bratislava II
základná škola v Nové Mesto

Podobné, Bratislava:

231x základná škola, 215x skôlka, 40x univerzita, 31x autoškola, 7x stredná škola
Hľadáme zakladna-skola, OSM tagy: amenity = 'school'.
Základná škola, Bratislava

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku bratislava.oma.sk vzdelavanie zakladna-skola

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.