Cesta: OMA » Slovensko » Bratislavský kraj » Bratislava » vzdelanie

vzdelanie v Bratislava

vzdelanie

463x vzdelavanie, 219x základná škola, 165x skôlka, 40x univerzita, 20x autoškola, 19x stredná škola

vzdelanie

Vzdelanie v Bratislava

V Bratislava sa nachádza 463 kusov vzdelanie.

Vzdelanie, Bratislava:, 1 z 8

Fakulta informatiky a informačných technológií STU, Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Právnická fakulta UK, Filozofická fakulta UK, Lekárska fakulta UK, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Fakulta architektúry STU, Pedagogická fakulta UK, Stavebná fakulta STU, Strojnícka fakulta STU, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, Ekonomická univerzita v Bratislave, Vysoká škola výtvarných umení, Prírodovedecká fakulta UK, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Vysoká škola manažmentu, Spojená škola Mokrohájska 3, Jasle Slnečnice, Bystrá škôlka, Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P. G. Frassatiho, Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského, Dietky Kvietky, ZŠ Matky Alexie, Gymnázium Ladislava Sáru, Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Cirkevné konzervatórium, Gymnázium Ladislava Novomeského, Evanjelické lýceum, Bulharská základná škola a gymnázium Christo Boteva, Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ svätej rodiny, Gymnázium svätej rodiny, Paneurópska vysoká škola, Evanjelická materská škola Dr. Filipa Melanchtona, Detské centrum Fairyland, Nemecká škola v Bratislave, Súkromná základná škola Felix, Vysoká škola výtvarných umení, Rehabilitačné stredisko ROSA, Autoškola 2, Detské centrum Snehulienka, Teologická fakulta Trnavskej univerzity, ZŠ Bieloruská 1, Základná umelecká škola Františka Oswalda Daliborovo námestie 2 - Elokované pracovisko Gessayova 8, Konzervatórium, Gymnázium školských bratov, Základná škola Kalinčiakova, ZŠ Jána de La Salle, Detské jasle Čajkovského, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava, The Little Gym, Stredná odborná škola technická, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, ZŠ Milana Hodžu, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, Škôlka Vilka, British International School Bratislava, Stredná odborná škola pedagogická

Vzdelanie, Bratislava:, 2 z 8

Rektorát Slovenskej technickej univerzity, Gymnázium Matky Alexie, ZŠ Milana Hodžu, Gašparko, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, Základná umelecká škola Istrijská, Рaneurópska vysoká škola, fakulta práva, Základná umelecká škola Františka Oswalda, Základná škola Malokarpatské námestie 1, ZŠ Alexandra Dubčeka, Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda, MŠ Milana Hodžu, Farmaceutická fakulta UK, Základná škola Medzilaborecká, základná škola, Centrum HAPPY, GAMČA - Gymnázium Grösslingová 18, Stredná priemyselná škola strojnícka, Základná škola Karloveská, ZŠ Pankúchova, Fakulta manažmentu UK, Základná umelecká škola Jána Albrechta, Základná škola Tupolevova 20, Základná škola s materskou školou Riazanská, Slovenský inštitút vzdelávania, Škôlka Gašparko, Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, Duálna akadémia, Základná škola s materskou školou J.A. Komenského, Súkromná základná škola waldorfská, Základná škola Nejedlého 8, Súkromné gymnázium Mercury, Združená stredná škola potravinárska, Základná umelecká škola, Súkromná základná škola Wonderschool, Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Detské centrum Preliezka, Základná škola, ZŠ Gessayova 2, Materská škola Pavla Horova 3, ZŠ Budatínska 61, Základná škola Tbiliská, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, ZŠ Mudroňova, Základná škola Rajčianska, Gymnázium Bilíkova, Stredná priemyselná škola Karola Adlera, ZŠ Beňovského 1, Materská škola Milana Marečka, Súkromné gymnázium ESPRIT, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, ZŠ Prokofievova 5, Tesavi - Súkromná bilingválna materská škola, Materská škola, Rešetkova 6, Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Gymnázium Alberta Einsteina, Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola, Základná škola Jelenia 16, Stredná zdravotnícka škola, Súkromná hotelová akadémia

Vzdelanie, Bratislava:, 3 z 8

Základná škola Pavla Marcelyho, Materská škola Rovniankova, Súkromná základná škola, Súkromné gymnázium Kremnická, Gymnázium Hubeného, Súkromné gymnázium, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Základná škola Pri kríži, Základná škola Lachova 1, Základná škola s materskou školou, Česká 10, ZŠ a MŠ Cádrova, Gymnázium Pankúchova, Cing, Cirkevná základná škola Narnia, Špeciálna základná škola s materskou školou, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Výcviková škola pre vodiacich psov, Súkromné gymnázium Česká 10, Jazyková škola English4You, Základná škola Vrútocká 58, Základná škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Kvetinkovo, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Základná škola s materskou školou Sibírska, Materská škola Pod Rovnicami, Elokované pracovisko, Súkromná materská škola Česká 10, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Chefparade, Detské centrum Kolibrík, Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Obchodná akadémia Imricha Karvaša, 1. súkromné gymnázium, Súkromná stredná odborná škola, Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, Detské kráľovstvo, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Základná škola s materskou školou Odborárska 2, Materská škola Gessayova, Jazyková škola, Základná škola s materskou školou, Materská škola Röntgenova 16, Súkromné gymnázium Cogitatio, Materská škola Vazovova 16, Veselá lienka, Materská škola Strečnianska 2, Materská škola, Osadná 5, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Centrum voľného času, Gymnázium Metodova, Základná škola s materskou školou, Gymnázium Jura Hronca, Detské opatrovateľské centrum Plné radosti, Detské centrum Kvietok, MŠ Bulíkova, Materská škola Majerníkova, ZŠ Košická, ZŠ Kulíškova, Materská škola Sekurisova, Stredná odborná škola dopravná

Vzdelanie, Bratislava:, 4 z 8

Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Základná škola Dudova 2, Detské centrum Štvorlístok, Detské centrum, Kids Paradise, Súkromné konzervatórium Alkana, Súkromná obchodná akadémia AMOS, Kids paradise, Drobček - Súkromné detské jasle, Materská škola Bradáčova, Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej, Škôlka Suchohradská, Konzervatórium, Anglická bilingválna škôlka, Materská škola Wonderland, Materská škola Ševčenkova 35, Materská škola "Štvorlístok", Dietky Kvietky, Materská škola Iljušinova 1, Okay, Stredná odborná škola IT, Materská škola Macharova 1, škôlka tučniačik, Materská škola sv. Filipa Neriho, Materská škola Lietavská 1, DC Ihrisko, Detské opatrovateľské centrum Tulipánik, Gymnázium Jána Papánka, Materská škola Šustekova, Súkromná škôlka Gašparko, Materská škola Ušiakova, Detské centrum Srdiečko, Materská škola Galbavého, Unity House, Súkromná škôlka "Ako u mamičky", Detské opatrovateľské centrum Hviezdička, Mini raj, Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej, Materská škola Pri kríži, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Twinkle, Cirkevné konzervatórium v Bratislave, elokované pracovisko, HAPPY TIME, Slniečko, Materská škola Cabanova, Mini raj pre deti, Vysoká škola múzických umení, Materská škola Gelnická, Felix MŠ, MŠ Plickova, Súkromná materská škôlka Maternelle, KRTKO, Materská škola Tbiliská, MŠ Barónka, Slovenská zdravotnícka univerzita, Vrabček, Opatrovateľský dvor Kľúčik, Feki, Autoškola Prima, Autoškola WASO

Vzdelanie, Bratislava:, 5 z 8

Autoškola Fajn, Jazyková škola Class, Blok H, Elokované pracovisko ZUŠ Jozefa Kresánka Karloveská 3, základná škola, Francúzska škola a Súkromná športová stredná odborná škola, Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Autoškola ToPa, ZŠ Dubová, základná škola, Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, základná škola, základná škola, základná škola, Detské jasle a materské centrum Večernica, Základná škola Pavla Horova, Základná škola Nobelovo námestie 6, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých, základná škola, základná škola, Základná škola Jána Pavla II, základná škola, Gymnázium Ivana Horvátha, základná škola, základná škola, Základná škola M.R.Štefánika, základná škola, ZŠ Černyševského 8, základná škola, základná škola, Základná škola Ružová dolina 29, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Súkromná základná škola Ružová dolina 29, základná škola, Stredná odborná škola Ivánská cesta 21, skôlka, základná škola, Základná umelecká škola, skôlka, Stredná odborná škola, Základná umelecká škola sv. Cecílie, základná škola, SZUŠ Art Pegas, základná škola, Základná škola Turnianska 10, základná škola, Spojená škola Tilgnerova, Stredná odborná škola, Gymnázium sv. Uršule, Základná Škola, Stredná zdravotnícka škola, základná škola, Materská škola, Stredná priemyselná škola dopravná, Elokované pracovisko súkromná základná umelecká škola, Základná škola Ostredková 14, Športové gymnázium Ostredkova 10

Vzdelanie, Bratislava:, 6 z 8

základná škola, základná škola, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Stredná priemyselná škola dopravná, Materská škola Pivonková 9, elokované triedy Šalviová 5, English in the City - jazyková škola, Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Tanečná akadémia Muguela Mendeza, Základná škola sv. Uršule, základná škola, Sheriff, Základná škola Železničná, Goethe Inštitút, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, základná škola, Základná škola Borodáčova 2, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná umelecká škola, Spojená škola Tokajícka 24, Stredné odborné učilište strojárske, Súkromná materská škola Nobelovo námestie 6, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, ZŠ Cádrova - 1. stupeň, Stredná odborná škola polygrafická, Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, ZŠ Nevädzová, Stredná odborná škola elektrotechnická, Autoškola 1, Materská škola, základná škola, Základná škola Holíčska 50, Stredná priemyselná škola dopravná, základná škola, Špeciálna základná škola, Lentilka, základná škola, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, British Council, Základná škola Vazovova 4, ZŠ Cádrova - 2. stupeň, Obchodná akadémia Nevädzová 3, základná škola, Detské opatrovateľské centrum a jasle Simba, Základná umelecká škola Vrbenského, skôlka, základná škola, Súkromná ZŠ s MŠ Marie Montessori, Akadémia Policajného Zboru, Základná škola Žitavská, skôlka, Spojená škola sv. Vincenta de Paul, SOA Liberta, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Jazyková škola STORM, základná škola, skôlka

Vzdelanie, Bratislava:, 7 z 8

základná škola, Gymnázium Tokajícka 24, Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, základná škola, základná škola, stredná škola, Stredná odborná škola umeleckopriemyselná Tokajícka 24, základná škola, MaxiMax, Materská škola Stálicová 2, elokované triedy Haburská 6, Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, Základná škola s materskou školou Plickova (zavretá), Materská škola, skôlka, Materská škola Medzilaborecká 4, skôlka, Materská škola Velehradská 24, Materská škola Velehradská 24, Elokované triedy Budovateľská 10, Materská škola a detské jasle Slniečko, skôlka, Materská škola Vyšehradská 17, Materská škola Chlumeckého 12, skôlka, Ekonomická Univerzita, Ekonomická Univerzita, Brilliant Stars - súkromná materská škola, skôlka, Materská škola Špitálska 49, Materská škola Piesočná 2, elokované triedy Vietnamská 13, skôlka, MŠ Pri Šajbách, univerzita, Materská škola Beskydská, univerzita, skôlka, skôlka, skôlka, Materská škola Bohrova 1, skôlka, Materská škola Tabaková 10, Materská škola Mamy Margity, skôlka, skôlka, Súkromné detské jasle Drobček - Rodinné centrum Obláčik, skôlka, Materská škola, Materská škola sv. Uršule, Materská škola Miletičova 37, MŠ Myjavská, skôlka, Materská škola, Slnečnica, Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave, Materská škola Kremeľská 36, Špeciálna základná škola s materskou školou, skôlka, Materská škola Holíčska 50, Škôlka - Cádrová, Materská škola Prešovská 28, Materská škola Pifflova 10

Vzdelanie, Bratislava:, 8 z 8

MŠ Cyprichova, Materská škola Šancová 65, Materská škola Lienka, elokované triedy Nevädzová 12, Súkromná materská škola Anjelik, Materská škola Stálicová 2, Detské jasle, Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií, Materská škola Cambridge, skôlka, Materská škola Šťastná 26, Materská škola Hnilecká, Materská škola Piesočná 2, skôlka, Materská škola Lachova 31, Súkromné detské centrum Škeráčik, skôlka, Materská škola Piesočná 2, elok. triedy Rádiová 52, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, Materské centrum Hojdana - Ružinov, skôlka, Materská škola Pivonková 9, Materská škola Piesočná 2, , bývalé SOU energetické, Schulo, autoškola, Dolanský, Stredná odborná škola Policajného zboru, Autoškola M&S, Ikara, Junior, PRIM CAR, Autoškola 1, autoškola, Autoškola IMPULZ, autoškola, Alex

vzdelanie inde

Ružinov (138x), okres Bratislava II (131x), Staré Mesto (116x), Petržalka (106x), Nové Mesto (97x), okres Bratislava V (94x), okres Bratislava I (85x), okres Bratislava IV (85x), okres Bratislava III (74x), Háje (45x), Lúky, Bratislava (39x), Vinohrady (38x), Dvory (35x), Dúbravka (35x), Karlova Ves (32x), Nivy (29x), Oblasť Obchodná (28x), Podunajské Biskupice (27x), Rača (25x), Oblasť Žilinská (24x), Vrakuňa (21x), Trávniky (20x), Trnávka, BA (20x), Oblasť Partizánska (19x), Pošeň (18x), Historické jadro (16x), Oblasť Dunajská (16x), Štrkovec (14x), Ostredky (14x), Centrálna Rača (13x)
vzdelanie v Ružinov
vzdelanie v okres Bratislava II
vzdelanie v Staré Mesto

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://bratislava.oma.sk/vzdelavanie

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.