Cesta: OMA » Slovensko » Bratislavský kraj » Bratislava » vzdelanie

vzdelanie v Bratislava

vzdelanie

460x vzdelavanie, 214x základná škola, 162x skôlka, 40x univerzita, 24x stredná škola, 20x autoškola

vzdelanie

Vzdelanie v Bratislava

V Bratislava sa nachádza 460 kusov vzdelanie.

Vzdelanie, Bratislava:, 1 z 8

Fakulta informatiky a informačných technológií STU, Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Lekárska fakulta UK, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Právnická fakulta UK, Fakulta architektúry STU, Pedagogická fakulta UK, Filozofická fakulta UK, Stavebná fakulta STU, Strojnícka fakulta STU, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, Ekonomická univerzita v Bratislave, Vysoká škola výtvarných umení, Prírodovedecká fakulta UK, Vysoká škola manažmentu, Jasle Slnečnice, Spojená škola Mokrohájska 3, Bystrá škôlka, Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P. G. Frassatiho, Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského, Gymnázium Ladislava Sáru, Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Cirkevné konzervatórium, Gymnázium Ladislava Novomeského, Evanjelické lýceum, Bulharská základná škola a gymnázium Christo Boteva, ZŠ Matky Alexie, Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ svätej rodiny, Gymnázium svätej rodiny, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Paneurópska vysoká škola, Evanjelická materská škola Dr. Filipa Melanchtona, Detské centrum Fairyland, Nemecká škola v Bratislave, Súkromná základná škola Felix, Rehabilitačné stredisko ROSA, Autoškola 2, Detské centrum Snehulienka, ZŠ Bieloruská 1, Konzervatórium, Základná umelecká škola Daliborovo námestie - Elokované pracovisko Gessayova 8, Gymnázium školských bratov, skôlka, Vysoká škola výtvarných umení, Základná škola Kalinčiakova, ZŠ Jána de La Salle, Detské jasle Čajkovského, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava, The Little Gym, Stredná odborná škola technická, ZŠ Milana Hodžu, Škôlka Vilka, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Stredná odborná škola pedagogická, Rektorát Slovenskej technickej univerzity, British International School Bratislava

Vzdelanie, Bratislava:, 2 z 8

ZŠ Milana Hodžu, Materská škola Macharova 1, Gašparko, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, Рaneurópska vysoká škola, fakulta práva, Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Základná umelecká škola Františka Oswalda, Základná škola Malokarpatské námestie 1, Farmaceutická fakulta UK, MŠ Milana Hodžu, Základná škola Medzilaborecká, základná škola, Centrum HAPPY, Stredná priemyselná škola strojnícka, GAMČA - Gymnázium Grösslingová 18, ZŠ Pankúchova, Fakulta manažmentu UK, Základná umelecká škola Jána Albrechta, Základná škola Tupolevova 20, Škôlka Gašparko, Základná škola s materskou školou Riazanská, Slovenský inštitút vzdelávania, Základná škola s materskou školou J.A. Komenského, Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia, Súkromná základná škola waldorfská, Súkromné gymnázium Mercury, Základná škola Nejedlého 8, Základná umelecká škola, Základná škola, Detské centrum Preliezka, Súkromná základná škola Wonderschool, Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, ZŠ Gessayova 2, ZŠ Budatínska 61, ZŠ Beňovského 1, ZŠ Prokofievova 5, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Základná škola Tbiliská, Základná škola Rajčianska, Tesavi - Súkromná bilingválna materská škola, Gymnázium Matky Alexie, Základná škola Jelenia 16, Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Stredná zdravotnícka škola, Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola, Materská škola, Rešetkova 6, Gymnázium Alberta Einsteina, Základná škola Pavla Marcelyho, Súkromná hotelová akadémia, Gymnázium Hubeného, Súkromné gymnázium Kremnická, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Základná škola Lachova 1, Základná škola Pri kríži, Stredná priemyselná škola Karola Adlera, Gymnázium Pankúchova, Základná škola s materskou školou, Česká 10, Gymnázium Bilíkova

Vzdelanie, Bratislava:, 3 z 8

ZŠ Mudroňova, Cing, Výcviková škola pre vodiacich psov, Cirkevná základná škola Narnia, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Základná škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Základná škola Vrútocká 58, Špeciálna základná škola s materskou školou, Jazyková škola English4You, Súkromné gymnázium Česká 10, Základná škola s materskou školou Sibírska, Súkromná základná škola Harmónia, Kvetinkovo, Gymnázium Metodova, Chefparade, Detské centrum Kolibrík, Elokované pracovisko, Súkromná materská škola Česká 10, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, Súkromná stredná odborná škola, 1. súkromné gymnázium, Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Základná škola s materskou školou, Jazyková škola, Gymnázium Jura Hronca, Centrum voľného času, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Materská škola Vazovova 16, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Materská škola, Osadná 5, Súkromné gymnázium Cogitatio, Veselá lienka, Základná škola s materskou školou, Súkromná obchodná akadémia AMOS, Detské centrum Kvietok, ZŠ Košická, Detské opatrovateľské centrum Plné radosti, Materská škola Sekurisova, Detské centrum Štvorlístok, Stredná odborná škola dopravná, Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Základná škola Dudova 2, Súkromné konzervatórium Alkana, Detské centrum, Súkromná materská škola Wonderland, Kids Paradise, Obchodná akadémia Dudova, Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej, Kids paradise, Materská škola Bradáčova, Drobček - Súkromné detské jasle, Konzervatórium, Materská škola Ševčenkova 35, Anglická bilingválna škôlka, Materská škola "Štvorlístok", Materská škola Iljušinova 1, Okay, Stredná odborná škola IT, Materská škola sv. Filipa Neriho

Vzdelanie, Bratislava:, 4 z 8

škôlka tučniačik, Súkromná škôlka Gašparko, Materská škola Lietavská 1, DC Ihrisko, Gymnázium Jána Papánka, Detské opatrovateľské centrum Tulipánik, Súkromná škôlka "Ako u mamičky", Materská škola Ušiakova, Unity House, Mini raj, Detské opatrovateľské centrum Hviezdička, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. - Vzdělávací a konzultační institut v Bratislavě, Twinkle, Mini raj pre deti, Cirkevné konzervatórium v Bratislave, elokované pracovisko, Slniečko, HAPPY TIME, Vysoká škola múzických umení, Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda, Súkromná materská škôlka Maternelle, Vrabček, Slovenská zdravotnícka univerzita, Opatrovateľský dvor Kľúčik, KRTKO, Feki, Autoškola Prima, Autoškola Fajn, Autoškola WASO, Elokované pracovisko ZUŠ Jozefa Kresánka Karloveská 3, Blok H, základná škola, Francúzska škola a Súkromná športová stredná odborná škola, Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Autoškola ToPa, ZŠ Dubová, základná škola, základná škola, Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, základná škola, základná škola, Detské jasle a materské centrum Večernica, Základná škola Pavla Horova, Základná škola Nobelovo námestie 6, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých, Základná škola Jána Pavla II, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium Ivana Horvátha, základná škola, Základná škola M.R.Štefánika, English in the City - jazyková škola, základná škola, ZŠ Černyševského 8, základná škola, skôlka

Vzdelanie, Bratislava:, 5 z 8

základná škola, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Súkromné gymnázium ESPRIT, ZŠ Alexandra Dubčeka, Súkromná základná škola Ružová dolina 29, základná škola, Stredná odborná škola Ivánská cesta 21, Základná škola Ružová dolina 29, skôlka, skôlka, Základná umelecká škola, skôlka, SZUŠ Art Pegas, Stredná odborná škola, základná škola, Základná škola Turnianska 10, základná škola, základná škola, Spojená škola Tilgnerova, Základná umelecká škola sv. Cecílie, Základná Škola, Stredná odborná škola, Stredná zdravotnícka škola, základná škola, základná škola, Materská škola, Športové gymnázium Ostredkova 10, Združená stredná škola potravinárska, Základná škola Ostredková 14, základná škola, Elokované pracovisko súkromná základná umelecká škola, Základná škola, Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, základná škola, Tanečná akadémia Muguela Mendeza, Materská škola Pivonková 9, elokované triedy Šalviová 5, Základná škola, Stredná priemyselná škola dopravná, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, základná škola, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, základná škola, Goethe Inštitút, Základná škola Borodáčova 2, Gymnázium sv. Uršule, ZŠ Pekníkova, základná škola, Základná škola sv. Uršule, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Základná škola Železničná, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, ZŠ Cádrova - 1. stupeň, Stredné odborné učilište strojárske, Súkromná materská škola Nobelovo námestie 6, Materská škola Pavla Horova 3, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Spojená škola Tokajícka 24, Základná umelecká škola, základná škola

Vzdelanie, Bratislava:, 6 z 8

Stredná odborná škola polygrafická, ZŠ Nevädzová, Stredná priemyselná škola dopravná, Materská škola, základná škola, Autoškola 1, Špeciálna základná škola, Základná škola Holíčska 50, základná škola, Stredná priemyselná škola dopravná, Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Detské opatrovateľské centrum a jasle Simba, Základná škola Vazovova 4, základná škola, základná škola, Obchodná akadémia Nevädzová 3, British Council, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, Lentilka, ZŠ Cádrova - 2. stupeň, skôlka, ZŠ Kulíškova, Akadémia Policajného Zboru, základná škola, základná škola, Súkromná ZŠ s MŠ Marie Montessori, základná škola, Jazyková škola STORM, Základná škola Žitavská, základná škola, skôlka, Spojená škola sv. Vincenta de Paul, SOA Liberta, základná škola, základná škola, Gymnázium Tokajícka 24, skôlka, Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, základná škola, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola umeleckopriemyselná Tokajícka 24, stredná škola, Jazyková škola Class, Základná škola s materskou školou Plickova (zavretá), Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, základná škola, Materská škola, Sheriff, Materská škola Pod Rovnicami, MaxiMax, skôlka, Materská škola Stálicová 2, elokované triedy Haburská 6, základná škola, Materská škola, Hotelová akadémia, skôlka, Materská škola Medzilaborecká 4, Škôlka Suchohradská, MŠ Pri Šajbách

Vzdelanie, Bratislava:, 7 z 8

skôlka, Materská škola a detské jasle Slniečko, Materská škola Vyšehradská 17, Ekonomická Univerzita, skôlka, Materská škola Velehradská 24, Elokované triedy Budovateľská 10, Ekonomická Univerzita, Materská škola Velehradská 24, Materská škola Chlumeckého 12, Detské kráľovstvo, skôlka, Brilliant Stars - súkromná materská škola, Materská škola Piesočná 2, elokované triedy Vietnamská 13, skôlka, Materská škola Špitálska 49, Materská škola Röntgenova 16, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, Materská škola sv. Uršule, Materská škola Mamy Margity, Materská škola Tabaková 10, skôlka, skôlka, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, skôlka, skôlka, univerzita, MŠ Myjavská, Materská škola, Súkromné detské jasle Drobček - Rodinné centrum Obláčik, Materská škola, Materská škola Miletičova 37, Slnečnica, skôlka, skôlka, skôlka, MŠ Bulíkova, Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave, skôlka, Materská škola Cabanova, skôlka, skôlka, Škôlka - Cádrová, skôlka, Materská škola Prešovská 28, MŠ Cyprichova, Materská škola Holíčska 50, Materská škola Kremeľská 36, Materská škola Pifflova 10, Materská škola Lienka, elokované triedy Nevädzová 12, skôlka, Súkromná materská škola Anjelik, Materská škola Šancová 65, Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej, skôlka, Detské jasle, Materská škola Stálicová 2, Materská škola Cambridge

Vzdelanie, Bratislava:, 8 z 8

Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií, Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej, skôlka, Materská škola Piesočná 2, elok. triedy Rádiová 52, Materská škola Šťastná 26, skôlka, skôlka, skôlka, Materská škola Piesočná 2, Materská škola Lachova 31, Materská škola Hnilecká, Materská škola Bohrova 1, Súkromné detské centrum Škeráčik, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, MŠ Plickova, Materské centrum Hojdana - Ružinov, skôlka, Materská škola Piesočná 2, Materská škola Pivonková 9, MŠ Barónka, skôlka, , SOU energetické, Schulo, autoškola, Dolanský, Stredná odborná škola Policajného zboru, Autoškola M&S, Ikara, PRIM CAR, Junior, autoškola, Autoškola 1, Autoškola IMPULZ, autoškola, Alex

vzdelanie inde

okres Bratislava II (187x), Ružinov (139x), okres Bratislava III (127x), okres Bratislava V (124x), okres Bratislava I (114x), Staré Mesto (114x), Petržalka (107x), okres Bratislava IV (98x), Nové Mesto (95x), Háje (46x), Lúky, Bratislava (40x), Dúbravka (40x), Vinohrady (37x), Dvory (34x), Karlova Ves (31x), Nivy (29x), Oblasť Obchodná (28x), Podunajské Biskupice (27x), Oblasť Žilinská (23x), Rača (21x), Vrakuňa (21x), Trávniky (20x), Trnávka, BA (20x), Pošeň (18x), Oblasť Dunajská (17x), Oblasť Partizánska (17x), Historické jadro (16x), Štrkovec (14x), Ostredky (14x), Devínska Nová Ves (13x)
vzdelanie v okres Bratislava II
vzdelanie v Ružinov
vzdelanie v okres Bratislava III

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://bratislava.oma.sk/vzdelavanie

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.