Cesta: OMA » Slovensko » Bratislavský kraj » Bratislava » vzdelanie

vzdelanie v Bratislava

vzdelanie

478x vzdelavanie, 224x základná škola, 178x skôlka, 40x univerzita, 21x autoškola, 15x stredná škola

Vzdelanie v Bratislava

V Bratislava sa nachádza 478 kusov vzdelanie.

Vzdelanie, Bratislava:, 1 z 8

Fakulta informatiky a informačných technológií STU, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Prírodovedecká fakulta UK, Filozofická fakulta UK, Lekárska fakulta UK, Právnická fakulta UK, Fakulta architektúry STU, Pedagogická fakulta UK, Strojnícka fakulta STU, Stavebná fakulta STU, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, Ekonomická univerzita v Bratislave, Vysoká škola výtvarných umení, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Vysoká škola manažmentu, Hviezdičky, Jasle Slnečnice, Spojená škola Mokrohájska 3, Bystrá škôlka, Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P. G. Frassatiho, Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského, Gymnázium Ladislava Sáru, The Little Gym, ZŠ Matky Alexie, Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Cirkevné konzervatórium, Gymnázium Ladislava Novomeského, Evanjelické lýceum, Bulharská základná škola a gymnázium Christo Boteva, Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ svätej rodiny, Gymnázium svätej rodiny, Paneurópska vysoká škola, Evanjelická materská škola Dr. Filipa Melanchtona, Slovensko-Ruská základná škola v Bratislave, Detské centrum Fairyland, Nemecká škola v Bratislave, Vysoká škola výtvarných umení, Súkromná základná škola Felix, Rehabilitačné stredisko ROSA, Autoškola 2, Detské centrum Snehulienka, Teologická fakulta Trnavskej univerzity, ZŠ Bieloruská 1, Základná umelecká škola Františka Oswalda Daliborovo námestie 2 - Elokované pracovisko Gessayova 8, Konzervatórium, Gymnázium školských bratov, Základná škola Kalinčiakova, Detské jasle Čajkovského, ZŠ Jána de La Salle, Jazyková škola Class, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava, Stredná odborná škola technická, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Spojená škola sv. Františka z Assisi, ZŠ Milana Hodžu, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským

Vzdelanie, Bratislava:, 2 z 8

British International School Bratislava, Škôlka Vilka, Stredná odborná škola pedagogická, Handprints International, Spojená škola Dolinského 1, Rektorát Slovenskej technickej univerzity, ZŠ Milana Hodžu, Gašparko, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, Рaneurópska vysoká škola, fakulta práva, Gymnázium Matky Alexie, Základná umelecká škola Istrijská, Základná umelecká škola Františka Oswalda, Základná škola Malokarpatské námestie 1, Farmaceutická fakulta UK, ZŠ Alexandra Dubčeka, Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda, MŠ Milana Hodžu, Základná škola Medzilaborecká, Materská škola Dudvážska, Fakulta manažmentu UK, Gymnázium Grösslingová 18, základná škola, Stredná odborná škola podnikania, Centrum HAPPY, Stredná priemyselná škola strojnícka, Základná škola Karloveská, ZŠ Pankúchova, Súkromná základná umelecká škola, Základná umelecká škola Jána Albrechta, Základná škola M.R.Štefánika, Základná škola Tupolevova 20, Základná škola s materskou školou Riazanská, Slovenský inštitút vzdelávania, Škôlka Gašparko, Duálna akadémia, Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, Základná škola s materskou školou J.A. Komenského, Spojená škola Tilgnerova, Dietky Kvietky, Stredná odborná škola, Základná škola Nejedlého 8, Súkromná základná škola waldorfská, Súkromné gymnázium Mercury, Základná umelecká škola, Súkromná základná škola Wonderschool, Základná umelecká škola, Materská škola Kolískova 14, Združená stredná škola potravinárska, Základná škola, ZŠ Sokolíkova ul.2, Detské centrum Preliezka, Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Materská škola Stálicová 2, elokované triedy Haburská 6, ZŠ Gessayova 2, Materská škola Pavla Horova 3, Materská škola Milana Marečka, ZŠ Prokofievova 5, ZŠ Budatínska 61, Gymnázium Bilíkova

Vzdelanie, Bratislava:, 3 z 8

Stredná priemyselná škola Karola Adlera, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Gymnázium Alberta Einsteina, Základná škola Jelenia 16, Súkromné gymnázium ESPRIT, ZŠ Beňovského 1, ZŠ Mudroňova, Základná škola Tbiliská, Základná umelecká škola sv. Cecílie, Tesavi - Súkromná bilingválna materská škola, Materská škola a detské jasle Slniečko, Súkromná hotelová akadémia, Súkromné gymnázium, Základná škola Rajčianska, Súkromné gymnázium Kremnická, Základná škola Pri kríži, Súkromná základná škola, Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola, Materská škola, Rešetkova 6, Stredná zdravotnícka škola, Materska skola, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Gymnázium Hubeného, Materská škola Rovniankova, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Základná škola Lachova 1, Základná škola Vrútocká 58, Gymnázium Pankúchova, Súkromné gymnázium Česká 10, Základná škola Pavla Marcelyho, Základná škola s materskou školou, Česká 10, Cirkevná základná škola Narnia, ZŠ a MŠ Cádrova, Základná škola s materskou školou Sibírska, ZŠ Nevädzová, Základná škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Cing, Špeciálna základná škola s materskou školou, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Jazyková škola English4You, Jasličky pre naše detičky, Chefparade, Výcviková škola pre vodiacich psov, skôlka, Detské opatrovateľské centrum a jasle Simba, Kvetinkovo, Materská škola Pod Rovnicami, Súkromná stredná odborná škola, Materská škola Velehradská 24, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jazyková škola, Detské centrum Kolibrík, Gymnázium Metodova, Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Stredná odborná škola dopravná, Detské kráľovstvo, 1. súkromné gymnázium, Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva

Vzdelanie, Bratislava:, 4 z 8

Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Materská škola Röntgenova 16, Materská škola Strečnianska 2, Materská škola Vazovova 16, Materská škola Gessayova, Materská škola Prešovská, Základná škola s materskou školou Odborárska 2, skôlka, Základná škola s materskou školou, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Gymnázium Jura Hronca, Základná škola s materskou školou, Centrum voľného času, Súkromné gymnázium Cogitatio, Materská škola, Osadná 5, Veselá lienka, Materská škola Majerníkova, MŠ Bulíkova, Obchodná akadémia, Detské opatrovateľské centrum Plné radosti, ZŠ Košická, ZŠ Kulíškova, Materská škola Švantnerova, Detské centrum Kvietok, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Materská škola Koniarkova, Detské centrum Štvorlístok, Materská škola Damborského, Stredná odborná škola IT, Materská škola Ľ. Fullu 12, Základná škola Dudova 2, Materská škola Sekurisova, Súkromné konzervatórium Alkana, Súkromná stredná odborná škola, Kids Paradise, Detské centrum, Škôlka Suchohradská, Materská škola Bradáčova, Jasle Drobček, Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej, Materská škola "Štvorlístok", Kids paradise, Konzervatórium, Materská škola Stálicová 2, Anglická bilingválna škôlka, Dietky Kvietky, Materská škola Ševčenkova 35, Detské centrum Vrakuňáčik, Materská škola sv. Filipa Neriho, Materská škola Prešovská 28, Materská škola Wonderland, Materská škola Iljušinova 1, DC Ihrisko, Detské opatrovateľské centrum Tulipánik, Materská škola Macharova 1, Materská škola Mamy Margity, Materská škola Piesočná 2, škôlka tučniačik

Vzdelanie, Bratislava:, 5 z 8

Materská škola Šustekova, Súkromné slovanské gymnázium, Gorazdova, Unity House, Gymnázium Jána Papánka, Materská škola Lietavská 1, Súkromná škôlka Gašparko, Materská škola Galbavého, Materská škola Motýlik, Materská škola Ušiakova, Detské centrum Srdiečko, Súkromná škôlka "Ako u mamičky", Detské opatrovateľské centrum Hviezdička, Materská škola Funiversity, Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej, Materská škola Pri kríži, Mini raj, Slniečko, Materská škola Chlumeckého 12, Vysoká škola múzických umení, skôlka, Twinkle, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Materská škola Adámiho 11, Materská škola Cabanova, Cirkevné konzervatórium v Bratislave, elokované pracovisko, HAPPY TIME, Mini raj pre deti, Materská škola Miletičova 37, Súkromná športová škôlka s angličtinou a nemčinou ROZPRÁVKOVO, Materská škola Gelnická, Súkromná materská škôlka Maternelle, MŠ Plickova, Felix MŠ, Materská škola Pivonková 9, Materská škola Tbiliská, Vrabček, MŠ Barónka, Materské centrum Hojdana - Ružinov, Slovenská zdravotnícka univerzita, Materská škola Piesočná 2, elok. triedy Rádiová 52, Opatrovateľský dvor Kľúčik, KRTKO, Feki, Autoškola Prima, Autoškola WASO, Autoškola Fajn, Autoškola NUCLEUS, Blok H, Elokované pracovisko ZUŠ Jozefa Kresánka Karloveská 3, Francúzska škola a Súkromná športová stredná odborná škola, Autoškola ToPa, ZŠ Dubová, základná škola, základná škola, Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, základná škola, základná škola, Detské jasle a materské centrum Večernica, Základná škola Pavla Horova

Vzdelanie, Bratislava:, 6 z 8

základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, Základná škola Nobelovo námestie 6, základná škola, Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých, Bystrá škôlka, základná škola, Základná škola Jána Pavla II, Gymnázium Ivana Horvátha, základná škola, základná škola, ZŠ Černyševského 8, základná škola, základná škola, základná škola, Súkromná základná škola Ružová dolina 29, základná škola, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Základná škola Ružová dolina 29, základná škola, Stredná odborná škola Ivánská cesta 21, základná škola, skôlka, základná škola, SZUŠ Art Pegas, základná škola, Základná škola Turnianska 10, základná škola, Stredná odborná škola, základná škola, Základná Škola, Gymnázium sv. Uršule, Stredná zdravotnícka škola, Základná umelecká škola Vrbenského, základná škola, Elokované pracovisko súkromná základná umelecká škola, Základná škola Ostredková 14, Športové gymnázium Ostredkova 10, základná škola, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Základná škola sv. Uršule, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, základná škola, Stredná priemyselná škola dopravná, Materská škola Pivonková 9, elokované triedy Šalviová 5, English in the City - jazyková škola, základná škola, Goethe Inštitút, Základná škola Železničná, Základná škola Borodáčova 2, Sheriff, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, ZŠ Cádrova - 1. stupeň, Stredné odborné učilište strojárske, Súkromná materská škola Nobelovo námestie 6, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, MŠ Komárovská, Spojená škola Tokajícka 24

Vzdelanie, Bratislava:, 7 z 8

ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Základná umelecká škola, Základná škola Holíčska 50, Autoškola 1, Špeciálna základná škola, Materská škola, Stredná odborná škola polygrafická, Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Stredná priemyselná škola dopravná, základná škola, Stredná odborná škola elektrotechnická, základná škola, Stredná priemyselná škola dopravná, ZŠ Cádrova - 2. stupeň, Lentilka, Základná škola Vazovova 4, základná škola, British Council, skôlka, Obchodná akadémia Nevädzová 3, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Súkromná ZŠ s MŠ Marie Montessori, základná škola, Základná škola Žitavská, SOA Liberta, Akadémia Policajného Zboru, Jazyková škola STORM, Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Gymnázium Tokajícka 24, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola umeleckopriemyselná Tokajícka 24, Základná škola s materskou školou Plickova (zavretá), Materská škola, základná škola, MaxiMax, Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, skôlka, skôlka, Materská škola Medzilaborecká 4, Materská škola Vyšehradská 17, Ekonomická Univerzita, Materská škola Velehradská 24, Elokované triedy Budovateľská 10, skôlka, Ekonomická Univerzita, Materská škola Piesočná 2, elokované triedy Vietnamská 13, Brilliant Stars - súkromná materská škola, Materská škola Špitálska 49, MŠ Pri Šajbách, skôlka, univerzita, skôlka, skôlka

Vzdelanie, Bratislava:, 8 z 8

skôlka, Materská škola Beskydská, Materská škola Tabaková 10, univerzita, skôlka, Slnečnica, skôlka, Súkromné detské jasle Drobček - Rodinné centrum Obláčik, Materská škola, Materská škola sv. Uršule, Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave, MŠ Myjavská, skôlka, Materská škola, skôlka, Materská škola Holíčska 50, Materská škola Pifflova 10, Špeciálna základná škola s materskou školou, MŠ Cyprichova, Materská škola Kremeľská 36, Škôlka - Cádrová, skôlka, Materská škola Šancová 65, Materská škola Lienka, elokované triedy Nevädzová 12, Súkromná materská škola Anjelik, Materská škola Cambridge, Detské jasle, Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií, skôlka, Súkromné detské centrum Škeráčik, Materská škola Bohrova 1, skôlka, Materská škola Šťastná 26, Materská škola Lachova 31, Materská škola Hnilecká, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, Materská škola Západná 2, bývalé SOU energetické, Schulo, autoškola, Dolanský, Stredná odborná škola Policajného zboru, Autoškola M&S, Ikara, Junior, PRIM CAR, Autoškola 1, autoškola, Autoškola IMPULZ, autoškola, Autoškola Harmi, Alex, NÖ Landeskindergarten

vzdelanie inde

Ružinov (144x), okres Bratislava II (135x), Staré Mesto (120x), Petržalka (111x), okres Bratislava V (99x), Nové Mesto (98x), okres Bratislava I (89x), okres Bratislava IV (86x), okres Bratislava III (73x), Háje (46x), Lúky, Bratislava (44x), Vinohrady (39x), Dúbravka (37x), Dvory (35x), Karlova Ves (32x), Nivy (30x), Podunajské Biskupice (30x), Oblasť Obchodná (28x), Rača (26x), Oblasť Žilinská (23x), Vrakuňa (23x), Trnávka, BA (21x), Oblasť Dunajská (21x), Trávniky (20x), Pošeň (18x), Oblasť Partizánska (18x), Historické jadro (16x), Štrkovec (14x), Ostredky (14x), Centrálna Rača (13x)
vzdelanie v Ružinov
vzdelanie v okres Bratislava II
vzdelanie v Staré Mesto

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://bratislava.oma.sk/vzdelavanie

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.