Cesta: OMA » Slovensko » Bratislavský kraj » Bratislava » vzdelanie

vzdelanie v Bratislava

vzdelanie

481x vzdelavanie, 218x základná škola, 186x skôlka, 40x univerzita, 25x autoškola, 12x stredná škola

vzdelanie

Vzdelanie v Bratislava

V Bratislava sa nachádza 481 kusov vzdelanie.

Vzdelanie, Bratislava:, 1 z 9

Fakulta informatiky a informačných technológií STU, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Právnická fakulta UK, Prírodovedecká fakulta UK, Lekárska fakulta UK, Filozofická fakulta UK, Fakulta architektúry STU, Pedagogická fakulta UK, Stavebná fakulta STU, Strojnícka fakulta STU, Elokované pracovisko ZUŠ Jozefa Kresánka, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, Ekonomická univerzita v Bratislave, Vysoká škola výtvarných umení, Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hviezdičky, Jasle Slnečnice, Spojená škola Mokrohájska 3, Bystrá škôlka, Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P. G. Frassatiho, Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, ZŠ Matky Alexie, Gymnázium Ladislava Sáru, The Little Gym, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Škôlka Vilka, Cirkevné konzervatórium, Detské centrum Snehulienka, Gymnázium Ladislava Novomeského, Stredná odborná škola polygrafická, Evanjelické lýceum, Bulharská základná škola a gymnázium Christo Boteva, Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ svätej rodiny, Gymnázium svätej rodiny, Paneurópska vysoká škola, Slovensko-Ruská základná škola v Bratislave, Detské centrum Fairyland, Nemecká škola v Bratislave, Vysoká škola výtvarných umení, Súkromná základná škola Felix, Rehabilitačné stredisko ROSA, Autoškola 2, Evanjelická materská škola Dr. Filipa Melanchtona, Teologická fakulta Trnavskej univerzity, City Baby Care, Detské centrum Hrošík, Základná škola, ZŠ Bieloruská 1, Základná umelecká škola Františka Oswalda Daliborovo námestie 2 - Elokované pracovisko Gessayova 8, Konzervatórium, Gymnázium školských bratov, Autoškola FEKI, Základná škola Kalinčiakova

Vzdelanie, Bratislava:, 2 z 9

Stredná odborná škola Policajného zboru, ZŠ Jána de La Salle, Jazyková škola Class, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava, ASA, Stredná odborná škola technická, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Spojená škola sv. Františka z Assisi, ZŠ Milana Hodžu, British International School Bratislava, Detské jasle Čajkovského, Stredná odborná škola pedagogická, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, Handprints International, Spojená škola Dolinského 1, Rektorát Slovenskej technickej univerzity, Gymnázium Matky Alexie, ZŠ Milana Hodžu, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Gašparko, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, Рaneurópska vysoká škola, fakulta práva, Základná umelecká škola Istrijská, Materská škola Beskydská, Základná umelecká škola Františka Oswalda, Základná škola I. Bukovčana 3, Detské opatrovateľské centrum Hviezdička, MŠ Gorazdova, Základná škola Malokarpatské námestie 1, Farmaceutická fakulta UK, Materská škola Motýlik, Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda, MŠ Milana Hodžu, Základná škola Pavla Horova, Základná škola Medzilaborecká, Materská škola Dudvážska, Gymnázium Grösslingová 18, Centrum HAPPY, Stredná odborná škola podnikania, Fakulta manažmentu UK, základná škola, SZUŠ Art Pegas, Stredná priemyselná škola strojnícka, Základná škola Karloveská, Súkromná základná umelecká škola, ZŠ Pankúchova, Základná umelecká škola Jána Albrechta, Základná škola M.R.Štefánika, MŠ Slnečnica, ZŠ Alexandra Dubčeka, Základná škola, Hlboká cesta 4, Základná škola s materskou školou Riazanská, Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, Stredná odborná škola, Základná škola s materskou školou J.A. Komenského, Duálna akadémia, Spojená škola Tilgnerova, Dietky Kvietky, Súkromná základná škola waldorfská, Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča

Vzdelanie, Bratislava:, 3 z 9

Súkromné gymnázium Mercury, Základná škola Tupolevova 20, Základná škola Nejedlého 8, Základná umelecká škola, Združená stredná škola potravinárska, Súkromná základná škola Wonderschool, Základná umelecká škola, Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Materská škola Kolískova 14, English International School of Bratislava, Základná škola sv. Uršule, SOU pre sluchovo postihnutých, ZŠ Sokolíkova ul.2, Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Detské centrum Preliezka, Základná škola, ZŠ Gessayova 2, Materská škola Pavla Horova 3, ZŠ Prokofievova 5, ZŠ Košická, Materská škola Milana Marečka, ZŠ Budatínska 61, Materská škola Stálicová 2, elokované triedy Haburská 6, Základná škola Jelenia 16, Gymnázium Bilíkova, Základná umelecká škola sv. Cecílie, Gymnázium Alberta Einsteina, Základná škola Tbiliská, Súkromné gymnázium ESPRIT, ZŠ Beňovského 1, Súkromná základná škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Tesavi - Súkromná bilingválna materská škola, Súkromné gymnázium Kremnická, Súkromné gymnázium, Základná škola Rajčianska, Súkromná hotelová akadémia, Materská škola a detské jasle Slniečko, Stredná priemyselná škola dopravná, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Súkromná základná škola, Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola, Stredná zdravotnícka škola, Materská škola, Rešetkova 6, Základná škola Pri kríži, Materska skola, Stredná zdravotnícka škola, Gymnázium Hubeného, Materská škola Rovniankova, Základná škola Ružová dolina 29, Základná škola Lachova 1, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Gymnázium Metodova, Cirkevná základná škola Narnia, ZŠ a MŠ Cádrova, ZŠ Mudroňova, Súkromné gymnázium Česká 10, Základná škola Vrútocká 58, Gymnázium Pankúchova

Vzdelanie, Bratislava:, 4 z 9

Základná škola s materskou školou, Česká 10, Základná škola Pavla Marcelyho, Základná škola s materskou školou Sibírska, ZŠ Nevädzová, Cing, Špeciálna základná škola s materskou školou, Základná škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Gymnázium sv. Uršule, Jasličky pre naše detičky, Výcviková škola pre vodiacich psov, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Jazyková škola English4You, Materská škola Velehradská 24, Kvetinkovo, Súkromná stredná odborná škola, Materská škola Pod Rovnicami, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Detské opatrovateľské centrum a jasle Simba, Materská škola Grösslingová, Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Detské centrum Kolibrík, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, 1. súkromné gymnázium, Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Stredná odborná škola dopravná, Materská škola Prešovská, Detské kráľovstvo, Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Materská škola Gessayova, Materská škola Röntgenova 16, Materská škola Vazovova 16, Spojená škola Novohradská, Gymnázium Jura Hronca, Základná škola s materskou školou Odborárska 2, Materská škola Strečnianska 2, Základná škola s materskou školou, skôlka, Súkromné gymnázium Cogitatio, Materská škola, Osadná 5, Základná škola s materskou školou, Veselá lienka, ZŠ Kulíškova, Detské centrum Kvietok, Obchodná akadémia, MŠ Bulíkova, Materská škola Švantnerova, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Materská škola Koniarkova, Materská škola Majerníkova, Detské opatrovateľské centrum Plné radosti, Základná škola Dudova 2, Materská škola Sekurisova, Materská škola Ľ. Fullu 12, Detské centrum Štvorlístok, Materská škola Damborského, Stredná odborná škola IT, Detské centrum, Súkromná stredná odborná škola, Súkromné konzervatórium Alkana

Vzdelanie, Bratislava:, 5 z 9

Kids Paradise, Jasle Drobček, Materská škola "Štvorlístok", Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej, Škôlka Suchohradská, Kids paradise, Materská škola Bradáčova, Anglická bilingválna škôlka, Gymnázium Jána Papánka, Materská škola Stálicová 2, Bilinguálna škôlka Happy, Konzervatórium, Materská škola Prešovská 28, Materská škola Wonderland, Materská škola Ševčenkova 35, Dietky Kvietky, Materská škola Iljušinova 1, Materská škola sv. Filipa Neriho, Detské centrum Vrakuňáčik, Spojená škola sv. Vincenta de Paul, DC Ihrisko, Súkromná materská škola Pramienok, škôlka tučniačik, Materská škola Tupolevova 20, Detské opatrovateľské centrum Tulipánik, Materská škola Macharova 1, Materská škola Mamy Margity, Materská škola Piesočná 2, Súkromné slovanské gymnázium, Súkromná škôlka Gašparko, Materská škola Lietavská 1, Materská škola Šustekova, Unity House, Materská škola Ušiakova, Súkromná škôlka "Ako u mamičky", Súkromná materská škola Christo Boteva, Materská škola Galbavého, Detské centrum Srdiečko, Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej, Mini raj, Materská škola Funiversity, Materská škola Pri kríži, Twinkle, Vysoká škola múzických umení, Materská škola Adámiho 11, Slniečko, skôlka, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Materská škola Chlumeckého 12, Materská škola Miletičova 37, HAPPY TIME, Cirkevné konzervatórium v Bratislave, elokované pracovisko, Mini raj pre deti, Materská škola Cabanova, Materská škola Gelnická, Súkromná športová škôlka s angličtinou a nemčinou ROZPRÁVKOVO, Súkromná materská škôlka Maternelle, Felix MŠ, MŠ Plickova, Materská škola Pivonková 9

Vzdelanie, Bratislava:, 6 z 9

Materská škola Tbiliská 2, Materské centrum Hojdana - Ružinov, MŠ Barónka, Vrabček, Materská škola Piesočná 2, elok. triedy Rádiová 52, Slovenská zdravotnícka univerzita, Opatrovateľský dvor Kľúčik, KRTKO, Feki, Autoškola Prima, Autoškola Fajn, MŠ - Mišíkova 19, Autoškola WASO, Autoškola NUCLEUS, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Autoškola Sheriff, Blok H, Francúzska škola a Súkromná športová stredná odborná škola, Autoškola ToPa, ZŠ Dubová, MŠ Gessayova 2, základná škola, Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Detské jasle a materské centrum Večernica, Základná umelecká škola, základná škola, Základná škola Nobelovo námestie 6, Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých, základná škola, Bystrá škôlka, Základná škola Jána Pavla II, základná škola, Gymnázium Ivana Horvátha, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Černyševského 8, základná škola, skôlka, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola Ivánská cesta 21, skôlka, Bisla, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Turnianska 10, Stredná odborná škola, základná škola, Základná Škola, základná škola, Základná umelecká škola Vrbenského, Športové gymnázium Ostredkova 10, Elokované pracovisko súkromná základná umelecká škola, základná škola, Základná škola Ostredková 14, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Vzdelanie, Bratislava:, 7 z 9

základná škola, Materská škola Pivonková 9, elokované triedy Šalviová 5, Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, základná škola, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, základná škola, Sheriff, Základná škola Borodáčova 2, Základná škola Železničná, Goethe Inštitút, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, MŠ Komárovská, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná umelecká škola, ZŠ Cádrova - 1. stupeň, Stredné odborné učilište strojárske, Spojená škola Tokajícka 24, Materská škola, Základná škola Holíčska 50, Stredná odborná škola elektrotechnická, základná škola, Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Špeciálna základná škola, skôlka, British Council, Obchodná akadémia Nevädzová 3, ZŠ Cádrova - 2. stupeň, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, Základná škola Vazovova 4, Základná škola Žitavská, základná škola, Jazyková škola STORM, SOA Liberta, základná škola, Akadémia Policajného Zboru, základná škola, Súkromná ZŠ s MŠ Marie Montessori, základná škola, Lentilka, základná škola, Gymnázium Tokajícka 24, skôlka, Stredná odborná škola umeleckopriemyselná Tokajícka 24, základná škola, Materská škola, základná škola, MaxiMax, Základná škola s materskou školou Plickova (zavretá), Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, skôlka, univerzita, Materská škola Medzilaborecká 4, skôlka, MŠ Pri Šajbách, Materská škola Vyšehradská 17, NÖ Landeskindergarten, skôlka, Materská škola Velehradská 24, Elokované triedy Budovateľská 10, Detské jasle

Vzdelanie, Bratislava:, 8 z 9

Ekonomická Univerzita, Ekonomická Univerzita, Materská škola Špitálska 49, Materská škola Piesočná 2, elokované triedy Vietnamská 13, Brilliant Stars - súkromná materská škola, skôlka, univerzita, Materská škola Turnianska, skôlka, Materská škola sv. Uršule, Materská škola Tabaková 10, skôlka, skôlka, Súkromné detské jasle Drobček - Rodinné centrum Obláčik, Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave, Materská škola, skôlka, Súkromná materská škola Nobelovo námestie 6, MŠ Myjavská, skôlka, Materská škola, Materská škola Pifflova 10, MŠ Cyprichova, Materská škola Kremeľská 36, Škôlka - Cádrová, skôlka, Materská škola Holíčska 50, Súkromná materská škola Anjelik, Materská škola Lienka, elokované triedy Nevädzová 12, Materská škola Šancová 65, Materská škola Cambridge, Detské jasle, Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií, Súkromné detské centrum Škeráčik, Materská škola Lachova 31, Materská škola Šťastná 26, skôlka, Materská škola Bohrova 1, skôlka, Materská škola Hnilecká, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, Materská škola Západná 2, skôlka, autoškola, Schulo, autoškola, Dolanský, Autoškola M&S, Ikara, Junior, PRIM CAR, Autoškola 1, autoškola, autoškola, Autoškola IMPULZ, Autoškola Harmi

Vzdelanie, Bratislava:, 9 z 9

Alex

vzdelanie inde

Ružinov (141x), okres Bratislava II (131x), Staré Mesto (117x), Petržalka (117x), okres Bratislava V (106x), Nové Mesto (101x), okres Bratislava I (87x), okres Bratislava IV (87x), okres Bratislava III (76x), Háje (46x), Lúky, Bratislava (46x), Vinohrady (40x), Dúbravka (38x), Dvory (38x), Karlova Ves (34x), Podunajské Biskupice (31x), Oblasť Obchodná (27x), Rača (26x), Nivy (25x), Vrakuňa (24x), Oblasť Dunajská (24x), Oblasť Žilinská (23x), Trnávka, BA (22x), Trávniky (19x), Oblasť Partizánska (19x), Pošeň (16x), Ostredky (15x), Historické jadro (15x), Štrkovec (14x), Centrálna Rača (13x)
vzdelanie v Ružinov
vzdelanie v okres Bratislava II
vzdelanie v Staré Mesto
ilustračný obrázok k vzdelanie v Bratislava

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku bratislava.oma.sk vzdelavanie

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.