Cesta: OMA » Slovensko » Bratislavský kraj » Bratislava » vzdelanie

vzdelanie v Bratislava

vzdelanie

482x vzdelavanie, 224x základná škola, 183x skôlka, 40x univerzita, 22x autoškola, 13x stredná škola

vzdelanie

Vzdelanie v Bratislava

V Bratislava sa nachádza 482 kusov vzdelanie.

Vzdelanie, Bratislava:, 1 z 9

Fakulta informatiky a informačných technológií STU, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Právnická fakulta UK, Prírodovedecká fakulta UK, Filozofická fakulta UK, Lekárska fakulta UK, Fakulta architektúry STU, Pedagogická fakulta UK, Stavebná fakulta STU, Strojnícka fakulta STU, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, Ekonomická univerzita v Bratislave, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera, Vysoká škola výtvarných umení, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Vysoká škola manažmentu, Hviezdičky, Jasle Slnečnice, Spojená škola Mokrohájska 3, Bystrá škôlka, Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P. G. Frassatiho, Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského, ZŠ Matky Alexie, The Little Gym, Gymnázium Ladislava Sáru, Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Cirkevné konzervatórium, Gymnázium Ladislava Novomeského, Detské centrum Snehulienka, Evanjelické lýceum, Bulharská základná škola a gymnázium Christo Boteva, Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ svätej rodiny, Gymnázium svätej rodiny, Paneurópska vysoká škola, Evanjelická materská škola Dr. Filipa Melanchtona, Slovensko-Ruská základná škola v Bratislave, Detské centrum Fairyland, Nemecká škola v Bratislave, Vysoká škola výtvarných umení, Súkromná základná škola Felix, Rehabilitačné stredisko ROSA, Autoškola 2, Teologická fakulta Trnavskej univerzity, City Baby Care, ZŠ Bieloruská 1, Základná umelecká škola Františka Oswalda Daliborovo námestie 2 - Elokované pracovisko Gessayova 8, Gymnázium školských bratov, Konzervatórium, Základná škola Kalinčiakova, ZŠ Jána de La Salle, Jazyková škola Class, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava, Stredná odborná škola technická, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Spojená škola sv. Františka z Assisi, ZŠ Milana Hodžu, Stredná odborná škola pedagogická

Vzdelanie, Bratislava:, 2 z 9

Škôlka Vilka, Detské jasle Čajkovského, British International School Bratislava, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Handprints International, Rektorát Slovenskej technickej univerzity, Spojená škola Dolinského 1, ZŠ Milana Hodžu, Gašparko, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, Рaneurópska vysoká škola, fakulta práva, Gymnázium Matky Alexie, Základná umelecká škola Istrijská, Základná umelecká škola Františka Oswalda, Farmaceutická fakulta UK, Základná škola Malokarpatské námestie 1, ZŠ Alexandra Dubčeka, MŠ Milana Hodžu, Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda, Základná škola Medzilaborecká, Centrum HAPPY, Fakulta manažmentu UK, Materská škola Dudvážska, Gymnázium Grösslingová 18, základná škola, Stredná odborná škola podnikania, Základná škola Karloveská, Stredná priemyselná škola strojnícka, SZUŠ Art Pegas, ZŠ Pankúchova, Súkromná základná umelecká škola, Základná umelecká škola Jána Albrechta, Základná škola M.R.Štefánika, Základná škola Tupolevova 20, Slovenský inštitút vzdelávania, Škôlka Gašparko, Základná škola s materskou školou Riazanská, Stredná odborná škola, Základná škola s materskou školou J.A. Komenského, Dietky Kvietky, Duálna akadémia, Spojená škola Tilgnerova, Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, Súkromná základná škola waldorfská, Súkromné gymnázium Mercury, Základná škola Nejedlého 8, Základná umelecká škola, Združená stredná škola potravinárska, Súkromná základná škola Wonderschool, Základná umelecká škola, Materská škola Kolískova 14, Základná škola, ZŠ Sokolíkova ul.2, Detské centrum Preliezka, Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, ZŠ Budatínska 61, Materská škola Pavla Horova 3, ZŠ Gessayova 2

Vzdelanie, Bratislava:, 3 z 9

Materská škola Milana Marečka, Materská škola Stálicová 2, elokované triedy Haburská 6, Základná škola Jelenia 16, ZŠ Prokofievova 5, Stredná priemyselná škola dopravná, Gymnázium Bilíkova, Súkromné gymnázium ESPRIT, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, ZŠ Mudroňova, ZŠ Beňovského 1, Gymnázium Alberta Einsteina, Základná umelecká škola sv. Cecílie, Základná škola Tbiliská, Súkromné gymnázium, Základná škola Rajčianska, Tesavi - Súkromná bilingválna materská škola, Súkromná hotelová akadémia, Súkromné gymnázium Kremnická, Materská škola a detské jasle Slniečko, Základná škola Pri kríži, Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Materská škola, Rešetkova 6, Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola, Stredná zdravotnícka škola, Súkromná základná škola, Gymnázium Hubeného, Gymnázium Metodova, Materska skola, Materská škola Rovniankova, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Základná škola Lachova 1, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Súkromné gymnázium Česká 10, ZŠ Nevädzová, Základná škola s materskou školou, Česká 10, Základná škola Vrútocká 58, Gymnázium Pankúchova, ZŠ a MŠ Cádrova, Základná škola s materskou školou Sibírska, Cirkevná základná škola Narnia, Základná škola Pavla Marcelyho, Výcviková škola pre vodiacich psov, Základná škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Jasličky pre naše detičky, Jazyková škola English4You, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Špeciálna základná škola s materskou školou, Chefparade, Cing, Kvetinkovo, Materská škola Pod Rovnicami, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Detské opatrovateľské centrum a jasle Simba, Materská škola Velehradská 24, skôlka, Súkromná stredná odborná škola, Detské centrum Kolibrík, Jazyková škola, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Vzdelanie, Bratislava:, 4 z 9

Detské kráľovstvo, Stredná odborná škola dopravná, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, 1. súkromné gymnázium, Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Materská škola Prešovská, Gymnázium Jura Hronca, Materská škola Strečnianska 2, Materská škola Gessayova, skôlka, Materská škola Vazovova 16, Základná škola s materskou školou Odborárska 2, Materská škola Röntgenova 16, Základná škola s materskou školou, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Veselá lienka, Materská škola, Osadná 5, Súkromné gymnázium Cogitatio, Základná škola s materskou školou, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Detské opatrovateľské centrum Plné radosti, MŠ Bulíkova, ZŠ Kulíškova, Obchodná akadémia, Detské centrum Kvietok, Materská škola Koniarkova, ZŠ Košická, Materská škola Majerníkova, Materská škola Švantnerova, Materská škola Sekurisova, Základná škola Dudova 2, Detské centrum Štvorlístok, Materská škola Damborského, Materská škola Ľ. Fullu 12, Stredná odborná škola IT, Kids Paradise, Detské centrum, Súkromné konzervatórium Alkana, Súkromná stredná odborná škola, Materská škola Bradáčova, Kids paradise, Škôlka Suchohradská, Jasle Drobček, Materská škola "Štvorlístok", Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej, Bilinguálna škôlka Happy, Materská škola Stálicová 2, Materská škola Prešovská 28, Anglická bilingválna škôlka, Konzervatórium, Gymnázium Jána Papánka, Dietky Kvietky, Materská škola Iljušinova 1, Detské centrum Vrakuňáčik, Materská škola sv. Filipa Neriho, Materská škola Wonderland, Materská škola Ševčenkova 35, Súkromná materská škola Pramienok

Vzdelanie, Bratislava:, 5 z 9

DC Ihrisko, Detské opatrovateľské centrum Tulipánik, Materská škola Macharova 1, Materská škola Mamy Margity, škôlka tučniačik, Materská škola Piesočná 2, Unity House, Súkromná škôlka Gašparko, Gorazdova, Materská škola Šustekova, Materská škola Lietavská 1, Súkromné slovanské gymnázium, Súkromná materská škola Christo Boteva, Materská škola Galbavého, Súkromná škôlka "Ako u mamičky", Materská škola Motýlik, Materská škola Ušiakova, Detské centrum Srdiečko, Materská škola Pri kríži, Mini raj, Materská škola Funiversity, Detské opatrovateľské centrum Hviezdička, Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej, Materská škola Adámiho 11, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Slniečko, Materská škola Chlumeckého 12, Twinkle, Vysoká škola múzických umení, skôlka, HAPPY TIME, Cirkevné konzervatórium v Bratislave, elokované pracovisko, Materská škola Cabanova, Materská škola Miletičova 37, Mini raj pre deti, Súkromná materská škôlka Maternelle, Materská škola Gelnická, Súkromná športová škôlka s angličtinou a nemčinou ROZPRÁVKOVO, Felix MŠ, Materská škola Pivonková 9, MŠ Plickova, Materská škola Tbiliská 2, MŠ Barónka, Vrabček, Materské centrum Hojdana - Ružinov, Materská škola Piesočná 2, elok. triedy Rádiová 52, Slovenská zdravotnícka univerzita, Opatrovateľský dvor Kľúčik, KRTKO, Feki, Autoškola Prima, Autoškola Fajn, Autoškola WASO, Autoškola NUCLEUS, Blok H, Elokované pracovisko ZUŠ Jozefa Kresánka Karloveská 3, Francúzska škola a Súkromná športová stredná odborná škola, Autoškola ToPa, ZŠ Dubová, MŠ Gessayova 2

Vzdelanie, Bratislava:, 6 z 9

základná škola, základná škola, Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, základná škola, základná škola, Detské jasle a materské centrum Večernica, Základná škola Pavla Horova, základná škola, Základná škola Nobelovo námestie 6, Základná umelecká škola, základná škola, Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých, základná škola, Bystrá škôlka, Základná škola Jána Pavla II, základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium Ivana Horvátha, základná škola, základná škola, ZŠ Černyševského 8, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola Ivánská cesta 21, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, základná škola, Základná škola Ružová dolina 29, Súkromná základná škola Ružová dolina 29, základná škola, skôlka, základná škola, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola, Základná škola Turnianska 10, základná škola, základná škola, základná škola, Stredná zdravotnícka škola, Základná Škola, Základná umelecká škola Vrbenského, Základná škola Ostredková 14, základná škola, Elokované pracovisko súkromná základná umelecká škola, Športové gymnázium Ostredkova 10, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Materská škola Pivonková 9, elokované triedy Šalviová 5, základná škola, Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, základná škola, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Sheriff, Goethe Inštitút, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, základná škola, Gymnázium sv. Uršule, Základná škola Borodáčova 2, Základná škola Železničná, Základná škola sv. Uršule

Vzdelanie, Bratislava:, 7 z 9

Spojená škola Tokajícka 24, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, ZŠ Cádrova - 1. stupeň, Stredné odborné učilište strojárske, MŠ Komárovská, Základná umelecká škola, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Špeciálna základná škola, Materská škola, Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Základná škola Holíčska 50, základná škola, Autoškola 1, Stredná odborná škola polygrafická, základná škola, Stredná odborná škola elektrotechnická, Obchodná akadémia Nevädzová 3, základná škola, British Council, Lentilka, skôlka, ZŠ Cádrova - 2. stupeň, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, Základná škola Vazovova 4, základná škola, Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Akadémia Policajného Zboru, Súkromná ZŠ s MŠ Marie Montessori, SOA Liberta, základná škola, Základná škola Žitavská, základná škola, Jazyková škola STORM, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, základná škola, Gymnázium Tokajícka 24, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola umeleckopriemyselná Tokajícka 24, Materská škola, Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, Základná škola s materskou školou Plickova (zavretá), základná škola, MaxiMax, skôlka, skôlka, Materská škola Medzilaborecká 4, MŠ Pri Šajbách, Materská škola Velehradská 24, Elokované triedy Budovateľská 10, NÖ Landeskindergarten, Ekonomická Univerzita, Materská škola Vyšehradská 17, skôlka, Ekonomická Univerzita, Materská škola Špitálska 49, Brilliant Stars - súkromná materská škola, Materská škola Piesočná 2, elokované triedy Vietnamská 13, univerzita

Vzdelanie, Bratislava:, 8 z 9

skôlka, Materská škola Beskydská, univerzita, skôlka, Materská škola sv. Uršule, Materská škola Tabaková 10, Materská škola Bohrova 1, skôlka, skôlka, skôlka, Súkromná materská škola Nobelovo námestie 6, Súkromné detské jasle Drobček - Rodinné centrum Obláčik, Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave, Slnečnica, Materská škola, MŠ Myjavská, skôlka, skôlka, Materská škola, skôlka, Materská škola Pifflova 10, MŠ Cyprichova, skôlka, Špeciálna základná škola s materskou školou, Škôlka - Cádrová, Materská škola Holíčska 50, Materská škola Kremeľská 36, Materská škola Lienka, elokované triedy Nevädzová 12, Materská škola Šancová 65, Súkromná materská škola Anjelik, Materská škola Cambridge, Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií, Detské jasle, Materská škola Lachova 31, skôlka, Materská škola Hnilecká, skôlka, Súkromné detské centrum Škeráčik, Materská škola Šťastná 26, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, Materská škola Západná 2, bývalé SOU energetické, autoškola, Schulo, autoškola, Dolanský, Stredná odborná škola Policajného zboru, Autoškola M&S, Ikara, Junior, PRIM CAR, Autoškola 1, autoškola, Autoškola IMPULZ, autoškola

Vzdelanie, Bratislava:, 9 z 9

Autoškola Harmi, Alex

vzdelanie inde

Ružinov (141x), okres Bratislava II (133x), Petržalka (117x), Staré Mesto (117x), okres Bratislava V (105x), Nové Mesto (98x), okres Bratislava I (89x), okres Bratislava IV (86x), okres Bratislava III (74x), Háje (47x), Lúky, Bratislava (45x), Vinohrady (39x), Dvory (39x), Dúbravka (37x), Karlova Ves (32x), Podunajské Biskupice (31x), Oblasť Obchodná (28x), Rača (26x), Nivy (26x), Vrakuňa (24x), Oblasť Žilinská (23x), Trnávka, BA (22x), Oblasť Dunajská (22x), Trávniky (20x), Pošeň (18x), Oblasť Partizánska (18x), Historické jadro (16x), Ostredky (15x), Štrkovec (14x), Centrálna Rača (13x)
vzdelanie v Ružinov
vzdelanie v okres Bratislava II
vzdelanie v Petržalka

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://bratislava.oma.sk/vzdelavanie

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.