Cesta: OMA » Slovensko » Bratislavský kraj » Bratislava » vzdelanie

vzdelanie v Bratislava

vzdelanie

233x základná škola, 212x skôlka, 38x univerzita, 28x autoškola, 5x stredná škola

vzdelanie

Vzdelanie v Bratislava

V Bratislava sa nachádza 516 kusov vzdelanie.

vzdelanie inde

Ružinov (156x), okres Bratislava II (141x), Staré Mesto (125x), Petržalka (121x), Nové Mesto (116x), okres Bratislava V (111x), okres Bratislava I (95x), okres Bratislava IV (91x), okres Bratislava III (81x), Lúky (48x), Vinohrady (48x), Háje (46x), Dvory (40x), Dúbravka (39x), Podunajské Biskupice (36x), Karlova Ves (36x), Oblasť Obchodná (29x), Nivy (28x), Trnávka (28x), Oblasť Dunajská (25x), Vrakuňa (24x), Rača (23x), Oblasť Žilinská (22x), Trávniky (19x), Oblasť Partizánska (18x), Pošeň (17x), Ostredky (16x), Štrkovec (15x), Historické jadro (15x), Oblasť Patrónka (15x)

Vzdelanie, Bratislava:, 1 z 9

Fakulta informatiky a informačných technológií STU, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Právnická fakulta UK, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Prírodovedecká fakulta UK, Fakulta architektúry a dizajnu STU, Lekárska fakulta UK, Filozofická fakulta UK, Elokované pracovisko ZUŠ Jozefa Kresánka, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera, Stavebná fakulta STU, Pedagogická fakulta UK, Strojnícka fakulta STU, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, The Little Gym, Gymnázium Matky Alexie, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, Bystrá škôlka, Ekonomická univerzita v Bratislave, Vysoká škola výtvarných umení, Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Obchodná akadémia, Hviezdičky, Spojená škola Mokrohájska 3, Škôlka Vilka, Handprints International, Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského, Bystrá škôlka, Detské centrum Snehulienka, Bystrá škôlka, Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P. G. Frassatiho, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Gymnázium Ladislava Sáru, ZŠ Matky Alexie, Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Detské centrum Fairyland, Základná škola s materskou školou sv. Jána Pavla II., Cirkevné konzervatórium, Gymnázium Ladislava Novomeského, Nemecká škola v Bratislave, Stredná odborná škola polygrafická, Bystrá škôlka, Evanjelické lýceum, Bulharská základná škola a gymnázium Christo Boteva, Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ svätej rodiny, Gymnázium svätej rodiny, Špeciálna materská škola, Základná škola s materskou školou Za kasárňou, Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Paneurópska vysoká škola, City Baby Care, Detské centrum Hrošík, Základná škola, Montessori Horský park, Slovensko-Ruská základná škola v Bratislave, Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Neškola

Vzdelanie, Bratislava:, 2 z 9

Bystrá škôlka, Detské jasle Čajkovského, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Materská škola Tbiliská 2, Vysoká škola výtvarných umení, Materská škola Pivonková 9, elokované triedy Šalviová 5, Súkromná základná škola Felix, Akadémia írskeho tanca Avalon, Rehabilitačné stredisko ROSA, Evanjelická materská škola Dr. Filipa Melanchtona, Autoškola 2, Základná škola Kalinčiakova, Centrum HAPPY, cililin, ZŠ Bieloruská 1, Základná umelecká škola Františka Oswalda Daliborovo námestie 2 - Elokované pracovisko Gessayova 8, Stredná odborná škola Policajného zboru Bratislava, Konzervatórium, Detské centrum Preliezka, Autoškola FEKI, ZŠ Jána de La Salle, Fakulta managementu UK, Jazyková škola Class, Gymnázium školských bratov, Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava, ASA, Jasličky pre naše detičky, Stredná odborná škola technická, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, ZŠ Milana Hodžu, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Detské Centrum Dostojevského, Súkromná škôlka ROZPRÁVKOVO, British International School Bratislava, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, Rektorát Slovenskej technickej univerzity, Stredná odborná škola pedagogická, Brilliant Stars, Súkromná hotelová akadémia, ZŠ Milana Hodžu, Gašparko, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Spojená škola Dolinského 1, little Big, MŠ Trnková 4, Bratislava - Jarovce, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, Рaneurópska vysoká škola, fakulta práva a fakulta psychológie, Detské centrum Mini Raj, Materská škola Beskydská, Paneurópska súkromná základná škola, Súkromné gymnázium Kremnická, Základná umelecká škola Istrijská, Základná umelecká škola Františka Oswalda, MŠ Gorazdova, Farmaceutická fakulta UK, Detské opatrovateľské centrum Hviezdička, Materská škola Motýlik, Základná škola Malokarpatské námestie 1, MŠ Milana Hodžu

Vzdelanie, Bratislava:, 3 z 9

Základná škola I. Bukovčana 3, Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda, Kings School International, Gymnázium Grösslingová 18, Stredná odborná škola podnikania, SZUŠ Art Pegas, Základná škola Pavla Horova, Stredná priemyselná škola strojnícka, Fortuna, Materská škola Dudvážska, Súkromná základná umelecká škola, Základná škola Karloveská, Funiversity Cambridge Kindergarten, English International School of Bratislava, ZŠ Pankúchova, Základná škola M.R.Štefánika, Základná umelecká škola Jána Albrechta, ZŠ Košická, Spojená škola internátna, Hrdličkova 17, MŠ Slnečnica, Základná škola Medzilaborecká, ZŠ Alexandra Dubčeka, Spojená škola Dúbravská cesta 1, Základná škola, Hlboká cesta 4, Súkromná stredná odborná škola veterinárna, Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, Spojená škola Tilgnerova, ZŠ Budatínska 61, Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, Základná škola s materskou školou, Základná škola s materskou školou Riazanská, Základná škola s materskou školou J.A. Komenského, Základná škola Marianka, Námestie 4. apríla 16, Súkromné gymnázium Mercury, Základná škola Tupolevova 20, Súkromná základná škola FELIX, Dietky Kvietky, Brilliant Stars, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Základná umelecká škola, Združená stredná škola potravinárska, Základná umelecká škola, Súkromná základná škola waldorfská, Duálna akadémia, Základná škola sv. Uršule, Základná škola Nejedlého 8, Cambridge International School, Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola Kataríny Brúderovej, Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, SOU pre sluchovo postihnutých, ZŠ Prokofievova 5, Súkromná základná škola Wonderschool, Materská škola Bl. Zdenky Schelingovej, ZŠ Sokolíkova ul.2, Materská škola Stálicová 2, elokované triedy Haburská 6, Základná škola, Súkromná základná umelecká škola, ZŠ Gessayova 2

Vzdelanie, Bratislava:, 4 z 9

Špeciálna základná škola s materskou školou, Základná škola s materskou školou Odborárska 2, Gymnázium Hubeného, Základná škola Jelenia 16, Súkromné gymnázium ESPRIT, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Súkromná základná škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Materská škola Pavla Horova 3, Materská škola Milana Marečka, Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola, Stredná priemyselná škola dopravná, ZŠ Beňovského 1, Gymnázium Alberta Einsteina, Základná umelecká škola sv. Cecílie, Základná škola Tbiliská, Súkromné gymnázium, Gymnázium Bilíkova, Materská škola a detské jasle Slniečko, Tesavi - Súkromná bilingválna materská škola, Základná škola Železničná, Stredná zdravotnícka škola, Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Základná škola Rajčianska, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Základná škola Ružová dolina 29, Materská škola Rovniankova, Základná škola Lachova 1, Základná škola s materskou školou, Stredná zdravotnícka škola, Základná škola Pri kríži, Liečebno-výchovné sanatórium, Súkromná základná škola, ZŠ a MŠ Cádrova, Základná škola Pavla Marcelyho, Súkromná stredná odborná škola, Materska skola, ZŠ Mudroňova, Súkromná materská škola Hrášok, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Stredná odborná škola technológií a remesiel, Gymnázium Pankúchova, Základná škola s materskou školou, Česká 10, Základná škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Cirkevná základná škola Narnia, Súkromné gymnázium Česká 10, Cing, ZŠ Nevädzová, Základná škola Vrútocká 58, Gymnázium Metodova, Špeciálna základná škola s materskou školou, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Jazyková škola English4You, Gymnázium sv. Uršule, Materská škola, Rešetkova 6, Materská škola Velehradská 24, Materská škola Grösslingová, Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Materská škola Pod Rovnicami, Detské centrum Kolibrík, Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva

Vzdelanie, Bratislava:, 5 z 9

Detské opatrovateľské centrum a jasle Simba, Farská škôlka sv.Magdalénka Rusovce, Kvetinkovo, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Detské kráľovstvo, Stredná odborná škola dopravná, 1. súkromné gymnázium, Materská škola Prešovská, Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Materská škola Röntgenova 16, Gymnázium Jura Hronca, PIPPI, Základná škola s materskou školou, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Stredná odborná škola IT, Materská škola Gessayova, Materská škola Strečnianska 2, Materská škola Vazovova 16, Veselá lienka, Súkromné gymnázium Cogitatio, Materská škola Majerníkova, Materská škola, Osadná 5, ZŠ Kulíškova, skôlka, Detské centrum Kvietok, Základná škola Dudova 2, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, MŠ Bulíkova, Materská škola Ľ. Fullu 12, Detské opatrovateľské centrum Plné radosti, Detské centrum Štvorlístok, Kids Paradise, Materská škola Švantnerova, Kids paradise, Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej, Materská škola Sekurisova, Fenix Glass design, Materská škola Damborského, Detské centrum, Súkromné konzervatórium Alkana, Materská škola Bradáčova, Jasle Drobček, Škôlka Suchohradská, Bilinguálna škôlka Happy, Materská škola Ševčenkova 35, Gymnázium Jána Papánka, Materská škola "Štvorlístok", Konzervatórium, Anglická bilingválna škôlka, Materská škola Stálicová 2, Materská škola Koniarkova, Materská škola Iljušinova 1, Súkromná materská škola Pramienok, Materská škola Prešovská 28, MŠ Latorická, Detské centrum Vrakuňáčik, Materská škola Wonderland, Materská škola sv. Filipa Neriho, INškôlka

Vzdelanie, Bratislava:, 6 z 9

Dietky Kvietky, Spojená škola sv. Vincenta de Paul, DC Ihrisko, Happy Drive, s. r. o., Materská škola Mamy Margity, Materská škola Tupolevova 20, Detské opatrovateľské centrum Tulipánik, Materská škola Macharova 1, Unity House, Materská škola Lietavská 1, škôlka tučniačik, Materská škola Piesočná 2, Materská škola sv. Jána Pavla II., Materská škola Šustekova, Slniečko, Súkromné slovanské gymnázium, Autoškola Valušek, Bosák, Materská škola sv. Vincenta de Paul, Materská škola Galbavého, Súkromná škôlka "Ako u mamičky", Detské centrum Srdiečko, Materská škola Ušiakova, Materská škola, Mini raj, Materská škola Adámiho 11, Twinkle, Súkromná materská škola Christo Boteva, Vysoká škola múzických umení, Materská škola Funiversity, Materská škola Miletičova 37, Materská škola Pri kríži, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, skôlka, Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej, Súkromná materská škôlka Maternelle, Súkromná škôlka Gašparko, Mini raj pre deti, Cirkevné konzervatórium v Bratislave, elokované pracovisko, HAPPY TIME, KRTKO, Materská škola Cabanova, Felix MŠ, Materská škola Gelnická 34, MŠ Plickova, Materská škola Pivonková 9, Materská škola Piesočná 2, elok. triedy Rádiová 52, Materské centrum Hojdana - Ružinov, Vrabček, Opatrovateľský dvor Kľúčik, Slovenská zdravotnícka univerzita, MŠ Barónka, Základná škola Rovinka, Autoškola Star, Materská škola Rovinka, Autoškola Prima, Základná škola Ostredková 14, MŠ - Mišíkova 19, Autoškola Fajn, Autoškola NUCLEUS, Autoškola WASO

Vzdelanie, Bratislava:, 7 z 9

Spojená škola sv. Františka z Assisi, Autoškola Sheriff, DC Preliezka - jasle a škôlka, Blok H, skôlka, Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Autoškola ToPa, ZŠ Dubová, MŠ Gessayova 2, Francúzska škola a Súkromná športová stredná odborná škola, MŠ Miletičova 37 - Elokované triedy Gemerská 4, Základná škola Nobelovo námestie 6, Základná umelecká škola, Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých, základná škola, základná škola, základná škola, Materská škola Šancová 65, základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium Ivana Horvátha, ZŠ Černyševského 8, základná škola, základná škola, základná škola, Ekonomická Univerzita, skôlka, Ekonomická Univerzita, Bisla, Tutu - škola baletu, Základná škola Turnianska 10, skôlka, základná škola, Základná umelecká škola Vrbenského, základná škola, Elokované pracovisko súkromná základná umelecká škola, Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Športové gymnázium Ostredková 10, ZŠ Cádrova - 1. stupeň, základná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola Sibírska, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, základná škola, Stredné odborné učilište strojárske, základná škola, Základná škola Holíčska 50, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Stredná odborná škola umeleckopriemyselná Tokajícka 24, Spojená škola Tokajícka 24, Sheriff, Základná škola Borodáčova 2, Gymnázium Tokajícka 24, Materská škola, Základná umelecká škola, ZŠ Cádrova - 2. stupeň, Základná škola Vazovova 4, Stredná odborná škola, základná škola

Vzdelanie, Bratislava:, 8 z 9

Špeciálna základná škola, MŠ Komárovská, Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Jazyková škola STORM, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, Obchodná akadémia Nevädzová 3, Stredná odborná škola elektrotechnická, British Council, MaxiMax, základná škola, základná škola, Lentilka, SOA Liberta, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, skôlka, Základná škola Žitavská, skôlka, Súkromná ZŠ s MŠ Marie Montessori, základná škola, Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, Materská škola, Materská škola Medzilaborecká 4, skôlka, skôlka, Materská škola Naša škôlka - Slniečkovo, Pionierska 12/A, MŠ Pri Šajbách, Materská škola Velehradská 24, Elokované triedy Budovateľská 10, Materská škola Vyšehradská 17, Škôlka Bory, Materská škola Legerského 18, Detské jasle, skôlka, skôlka, Lienka, Materská škola Špitálska 49, skôlka, skôlka, Materská škola Šuňavcova 13, Súkromná materská škola Nobelovo námestie 6, Materská škola Piesočná 2, elokované triedy Vietnamská 13, skôlka, skôlka, Fantastické detské centrum, skôlka, Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave, MŠ Myjavská, Materská škola Tabaková 10, Materská škola Turnianska, Materská škola sv. Uršule, Materská škola - Teplická, Škôlka - Cádrova, skôlka, Materská škola Holíčska 50, skôlka, Materská škola Banšelova 4, Materská škola Pifflova 10, Materská škola

Vzdelanie, Bratislava:, 9 z 9

Súkromné detské jasle Drobček - Rodinné centrum Obláčik, Súkromná materská škola Anjelik, Materská škola Lienka, elokované triedy Nevädzová 12, Materská škola, MŠ Cyprichova, skôlka, Materská škola Lachova 31, Detské jasle, Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií, Materská škola Kremeľská 36, Materská škola Bohrova 1, skôlka, skôlka, Súkromné detské centrum Škeráčik, skôlka, Materská škola Hnilecká, Materská škola Šťastná 26, skôlka, Materská škola Západná 2, skôlka, autoškola, autoškola, Schulo, Dolanský, Autoškola M&S, PRIM CAR, Ikara, Junior, autoškola, Autoškola 1, autoškola, Autoškola Harmi, Autoškola IMPULZ, Alex, NÖ Landeskindergarten, skôlka

vzdelanie inde

Ružinov (156x), okres Bratislava II (141x), Staré Mesto (125x), Petržalka (121x), Nové Mesto (116x), okres Bratislava V (111x), okres Bratislava I (95x), okres Bratislava IV (91x), okres Bratislava III (81x), Lúky (48x), Vinohrady (48x), Háje (46x), Dvory (40x), Dúbravka (39x), Podunajské Biskupice (36x), Karlova Ves (36x), Oblasť Obchodná (29x), Nivy (28x), Trnávka (28x), Oblasť Dunajská (25x), Vrakuňa (24x), Rača (23x), Oblasť Žilinská (22x), Trávniky (19x), Oblasť Partizánska (18x), Pošeň (17x), Ostredky (16x), Štrkovec (15x), Historické jadro (15x), Oblasť Patrónka (15x)
vzdelanie v Ružinov
vzdelanie v okres Bratislava II
vzdelanie v Staré Mesto
vzdelanie v Bratislava

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku bratislava.oma.sk vzdelavanie

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.