Cesta: OMA » Slovensko » Bratislavský kraj » Bratislava » vzdelanie

vzdelanie v Bratislava

vzdelanie

235x základná škola, 214x skôlka, 40x univerzita, 31x autoškola, 7x stredná škola

vzdelanie

Vzdelanie v Bratislava

V Bratislava sa nachádza 527 kusov vzdelanie.

vzdelanie inde

Ružinov (165x), okres Bratislava II (146x), Staré Mesto (132x), Nové Mesto (122x), Petržalka (117x), okres Bratislava V (107x), okres Bratislava I (101x), okres Bratislava IV (94x), okres Bratislava III (85x), Vinohrady (48x), Lúky (47x), Háje (46x), Karlova Ves (42x), Dúbravka (38x), Podunajské Biskupice (38x), Dvory (37x), Oblasť Obchodná (32x), Trnávka (28x), Oblasť Dunajská (28x), Nivy (28x), Vrakuňa (26x), Oblasť Žilinská (24x), Rača (23x), Trávniky (19x), Oblasť Partizánska (19x), Ostredky (18x), Pošeň (17x), Historické jadro (16x), Štrkovec (15x), Slovany (15x)

Vzdelanie, Bratislava:, 1 z 9

Fakulta informatiky a informačných technológií STU, Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, The Little Gym, Právnická fakulta UK, Gymnázium F. G. Lorcu, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Prírodovedecká fakulta UK, Fakulta architektúry a dizajnu STU, Lekárska fakulta UK, Filozofická fakulta UK, Elokované pracovisko ZUŠ Jozefa Kresánka, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera, Stavebná fakulta STU, Pedagogická fakulta UK, Strojnícka fakulta STU, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Základná škola Bieloruská 1, Gymnázium Matky Alexie, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, Bystrá škôlka, Kids Paradise, Kids Paradise, Základná škola, Evanjelické lýceum, Deutsche Schule Bratislava, Ekonomická univerzita v Bratislave, Vysoká škola výtvarných umení, Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle, Vysoká škola výtvarných umení, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, MŠ Karadžičova, Obchodná akadémia, Konzervatórium, Hviezdičky, Spojená škola Mokrohájska 3, Škôlka Vilka, Základná škola I. Bukovčana 3, Handprints International, British International School Bratislava, Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského, Bystrá škôlka, Bystrá škôlka, Súkromná stredná odborná škola - Gastroškola, Detské centrum Snehulienka, Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P. G. Frassatiho, Súkromná stredná odborná škola pedagogická, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Teologická fakulta Trnavskej univerzity, GALILEO SCHOOL, Gymnázium Ladislava Sáru, ZŠ Matky Alexie, Рaneurópska vysoká škola, fakulta práva a fakulta psychológie, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, ZŠ Sokolíkova ul.2, Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Fakulta managementu UK

Vzdelanie, Bratislava:, 2 z 9

ZŠ Beňovského 1, Základná škola Rajčianska, Materská škola - Teplická, Základná škola Pri kríži, ZŠ Nevädzová, Gymnázium Bilíkova, Detské centrum Fairyland, Základná škola s materskou školou, Základná škola s materskou školou sv. Jána Pavla II., Cirkevné konzervatórium, Gymnázium Ladislava Novomeského, Stredná odborná škola polygrafická, Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ svätej rodiny, Gymnázium svätej rodiny, Bystrá škôlka, Súkromná základná škola Sv. Michala, Bulharská základná škola a gymnázium Christo Boteva, Súkromné konzervatórium Alkana, Gymnázium Grösslingová 18, Gymnázium sv. Uršule, Slovenská zdravotnícka univerzita, Špeciálna materská škola, Základná škola s materskou školou Za kasárňou, Gymnázium Jura Hronca, Detské centrum Hrošík, Paneurópska vysoká škola, City Baby Care, LEAF Academy, Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave, LEAF Academy, Montessori Horský park, Základná umelecká škola, Slovensko-Ruská základná škola v Bratislave, Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Materská škola Adámiho 11, Neškola, Súkromná základná škola Edulienka, Detské jasle Čajkovského, Bystrá škôlka, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Materská škola Tbiliská 2, Základná škola s materskou školou Riazanská, Materská škola Javorinská, SOA Liberta, Materská škola Pivonková 9, elokované triedy Šalviová 5, Súkromná základná škola Felix, Rehabilitačné stredisko ROSA, Akadémia írskeho tanca Avalon, Autoškola 2, Evanjelická materská škola Dr. Filipa Melanchtona, Central European Education Institute, Základná škola Kalinčiakova, cililin, Centrum HAPPY, Základná umelecká škola Františka Oswalda Daliborovo námestie 2 - Elokované pracovisko Gessayova 8, Gymnázium školských bratov, Detské centrum Preliezka, skôlka, Vysoká škola NEWTON, Jazyková škola Class, ZŠ Jána de La Salle

Vzdelanie, Bratislava:, 3 z 9

Stredná odborná škola Policajného zboru Bratislava, Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, ASA, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava, Stredná odborná škola technická, Jasličky pre naše detičky, Elokované pracovisko MŠ Prešovská 28, ZŠ Milana Hodžu, Základná škola Borodáčova 2, Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, Obchodná akadémia Nevädzová 3, Detské Centrum Dostojevského, Súkromná škôlka ROZPRÁVKOVO, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, Stredná odborná škola pedagogická, Rektorát Slovenskej technickej univerzity, Brilliant Stars, ZŠ Milana Hodžu, Starters, Gymnázium Ivana Horvátha, Gašparko, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, MŠ Trnková 4, Bratislava - Jarovce, Spojená škola Dolinského 1, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, Detské centrum Mini Raj, Základná umelecká škola Istrijská, little Big, Materská škola Beskydská, Paneurópska súkromná základná škola, Farmaceutická fakulta UK, Základná umelecká škola Františka Oswalda, MŠ Milana Hodžu, MŠ Gorazdova, Materská škola Motýlik, Detské opatrovateľské centrum Hviezdička, Základná škola Malokarpatské námestie 1, Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda, Kings School International, Súkromná ZŠ s MŠ Marie Montessori, Stredná priemyselná škola strojnícka, SZUŠ Art Pegas, Fortuna, Stredná odborná škola podnikania, Základná škola Karloveská, Základná škola Pavla Horova, Materská škola Dudvážska, ZŠ Pankúchova, Funiversity Cambridge Kindergarten, Základná umelecká škola Jána Albrechta, English International School of Bratislava, Súkromná základná umelecká škola, Spojená škola internátna, Hrdličkova 17, ZŠ Košická, Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika, Základná škola Medzilaborecká, MŠ Slnečnica, ZŠ Alexandra Dubčeka, Gymnázium Alberta Einsteina

Vzdelanie, Bratislava:, 4 z 9

Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, Spojená škola Dúbravská cesta 1, Základná škola, Hlboká cesta 4, Súkromná stredná odborná škola veterinárna, Hotelová akadémia, Spojená škola Tilgnerova, Základná škola s materskou školou, ZŠ Budatínska 61, Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, Základná škola Marianka, Námestie 4. apríla 16, Materská škola Linzbothova 18, Dietky Kvietky, Základná škola s materskou školou J.A. Komenského, Základná škola Jelenia 16, Súkromné gymnázium Mercury, Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Základná škola Tupolevova 20, Súkromná základná škola FELIX, Brilliant Stars, Autoškola NUCLEUS, Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Základná škola Nejedlého 8, Duálna akadémia, Združená stredná škola potravinárska, Cambridge International School, Základná umelecká škola, Súkromná základná škola waldorfská, Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Špeciálna základná škola s materskou školou, Základná škola Kataríny Brúderovej, SOU pre sluchovo postihnutých, Základná škola sv. Uršule, Materská škola Bl. Zdenky Schelingovej, ZŠ Prokofievova 5, Základná škola s materskou školou Odborárska 2, Súkromná základná škola Wonderschool, Súkromná základná umelecká škola, Súkromné gymnázium ESPRIT, ZŠ Gessayova 2, Základná škola, skôlka, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Súkromná základná škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Základná škola Tbiliská, Základná umelecká škola sv. Cecílie, Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola, Materská škola Pavla Horova 3, Materská škola Milana Marečka, Stredná priemyselná škola dopravná, Materská škola Stálicová 2, elokované triedy Haburská 6, Základná škola Železničná, Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Stredná zdravotnícka škola, Materská škola a detské jasle Slniečko, Tesavi - Súkromná bilingválna materská škola, Základná škola s materskou školou, Stredná zdravotnícka škola, Základná škola Ružová dolina 29

Vzdelanie, Bratislava:, 5 z 9

Materská škola Rovniankova, Liečebno-výchovné sanatórium, Gymnázium Pankúchova, Súkromná základná škola, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Súkromná stredná odborná škola, Základná škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, ZŠ a MŠ Cádrova, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Súkromná materská škola Hrášok, Stredná odborná škola technológií a remesiel, Základná škola s materskou školou, Česká 10, ZŠ Mudroňova, Základná škola Lachova 1, Základná škola Pavla Marcelyho, Materska skola, Materská škola, Rešetkova 6, Cirkevná základná škola Narnia, Súkromné gymnázium Česká 10, Špeciálna základná škola s materskou školou, Materská škola Hargašova 5, Bratislava, Základná škola Vrútocká 58, Cing, Gymnázium Hubeného, Gymnázium Metodova, Jazyková škola English4You, Materská škola Velehradská 24, Materská škola Grösslingová, Stredná odborná škola dopravná, Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Detské kráľovstvo, Detské opatrovateľské centrum a jasle Simba, Farská škôlka sv.Magdalénka Rusovce, Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Kvetinkovo, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, 1. súkromné gymnázium, PIPPI, Materská škola Röntgenova 16, Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, Materská škola Strečnianska 2, Materská škola, Osadná 5, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Materská škola Gessayova, Stredná odborná škola IT, Materská škola Pod Rovnicami, Detské centrum Kolibrík, Materská škola Majerníkova, Základná škola Dudova 2, skôlka, ZŠ Kulíškova, Veselá lienka, Materská škola Ladislava Sáru, Materská škola Ľ. Fullu 12, MŠ Bulíkova, Detské centrum Štvorlístok, Detské opatrovateľské centrum Plné radosti, Detské centrum Kvietok, Kids paradise

Vzdelanie, Bratislava:, 6 z 9

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Materská škola Damborského, Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej, Materská škola Sekurisova, Detské centrum, Fenix Glass design, Materská škola Koniarkova, Gymnázium Jána Papánka, Materská škola Ševčenkova 35, Materská škola "Štvorlístok", Materská škola Vazovova 16, Jasle Drobček, Materská škola Bradáčova, Škôlka Suchohradská, Anglická bilingválna škôlka, MŠ Heydukova, Materská škola Iljušinova 1, Materská škola Švantnerova, Materská škola Stálicová 2, Dietky Kvietky, Súkromná materská škola Pramienok, Materská škola Wonderland, MŠ Latorická, INškôlka, Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Detské centrum Vrakuňáčik, Materská škola sv. Filipa Neriho, DC Ihrisko, Materská škola Mamy Margity, Detské opatrovateľské centrum Tulipánik, Materská škola Macharova 1, Materská škola Tupolevova 20, Materská škola Prešovská 28, Happy Drive, s. r. o., Unity House, Materská škola Galbavého, škôlka tučniačik, Materská škola sv. Jána Pavla II., Materská škola Šustekova, Materská škola Piesočná 2, Materská škola Lietavská 1, Felix MŠ, Materská škola sv. Vincenta de Paul, Súkromné slovanské gymnázium, Súkromná škôlka "Ako u mamičky", Slniečko, Autoškola Valušek, Bosák, Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej, Materská škola Funiversity, Súkromná materská škola Christo Boteva, Materská škola, Twinkle, HAPPY TIME, Detské centrum Srdiečko, Vysoká škola múzických umení, Cirkevné konzervatórium v Bratislave, elokované pracovisko, skôlka, Materská škola Pri kríži, Súkromná škôlka Gašparko, Materská škola Miletičova 37

Vzdelanie, Bratislava:, 7 z 9

Súkromná materská škôlka Maternelle, Materská škola Ušiakova, MŠ Plickova, Materská škola Cabanova, Materská škola Gelnická 34, Materská škola Pivonková 9, Materská škola Piesočná 2, elok. triedy Rádiová 52, Materské centrum Hojdana - Ružinov, Základná škola Rovinka, Opatrovateľský dvor Kľúčik, Vrabček, MŠ Barónka, KRTKO, Autoškola Star, Autoškola Prima, Materská škola Rovinka, Základná škola Ostredková 14, Autoškola PLUS1, MŠ - Mišíkova 19, Autoškola Fajn, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Autoškola WASO, DC Preliezka - jasle a škôlka, Autoškola Sheriff, Fadruszova 10, British Council, Univerzita Komenského v Bratislave, Katedry kulturológie, marketingovej komunikácie, porovnávacej religionistiky, žurnalistiky, skôlka, Autoškola ToPa, Základná škola s materskou školou Dubová 1, MŠ Gessayova 2, Francúzska škola a Súkromná športová stredná odborná škola, MŠ Miletičova 37 - Elokované triedy Gemerská 4, Základná škola Nobelovo námestie 6, základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých, Základná škola s materskou školou, Hargašova 5, Bratislava, Materská škola Šancová 65, základná škola, základná škola, ZŠ Černyševského 8, Smerovka, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Bisla, skôlka, Ekonomická Univerzita, Ekonomická Univerzita, Základná škola Turnianska 10, Tutu - škola baletu, skôlka, BRM BRM, Materská škôlka Kolískova, základná škola, CRS-Servis

Vzdelanie, Bratislava:, 8 z 9

Elokované pracovisko súkromná základná umelecká škola, základná škola, Športové gymnázium Ostredková 10, Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Stredná odborná škola elektrotechnická, Súkromná materská škola Nobelovo námestie 6, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, základná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, základná škola, Základná škola Sibírska, ZŠ Cádrova - 1. stupeň, Základná škola Holíčska 50, Stredné odborné učilište strojárske, Gymnázium Tokajícka 24, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Spojená škola Tokajícka 24, Sheriff, Stredná odborná škola umeleckopriemyselná Tokajícka 24, základná škola, MŠ Komárovská, ZŠ Cádrova - 2. stupeň, Stredná odborná škola, Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Špeciálna základná škola, Základná škola Vazovova 4, Základná umelecká škola, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, Jazyková škola STORM, MaxiMax, Základná umelecká škola Vrbenského, základná škola, skôlka, základná škola, základná škola, Základná škola Žitavská, základná škola, Lentilka, základná škola, skôlka, Materská škola, Materská škola Medzilaborecká 4, skôlka, Materská škola Naša škôlka - Slniečkovo, Pionierska 12/A, Škôlka Bory, Materská škola Vyšehradská 17, Materská škola Velehradská 24, Elokované triedy Budovateľská 10, skôlka, Materská škola, Materská škola Legerského 18, skôlka, Lienka, Materská škola Špitálska 49, Materská škola Šuňavcova 13, MŠ Pri Šajbách, Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave, Materská škola sv. Uršule, Materská škola Piesočná 2, elokované triedy Vietnamská 13, MŠ Myjavská, skôlka

Vzdelanie, Bratislava:, 9 z 9

Materská škola Turnianska, Fantastické detské centrum, Materská škola Tabaková 10, skôlka, Škôlka - Cádrova, Materská škola, Súkromná materská škola Anjelik, Materská škola Lienka, elokované triedy Nevädzová 12, Materská škola Holíčska 50, Materská škola, Súkromné detské jasle Drobček - Rodinné centrum Obláčik, Materská škola Pifflova 10, Materská škola Banšelova 4, skôlka, MŠ Cyprichova, Materská škola Lachova 31, skôlka, Materská škola Kremeľská 36, Detské jasle, Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií, Materská škola Bohrova 1, skôlka, skôlka, Materská škola Hnilecká, Súkromné detské centrum Škeráčik, Materská škola Šťastná 26, skôlka, skôlka, skôlka, Materská škola Západná 2, skôlka, autoškola, Schulo, Dolanský, Autoškola M&S, AS Trend, PRIM CAR, Ikara, Junior, autoškola, autoškola, Autoškola 1, Autoškola Harmi, Autoškola IMPULZ, Alex, NÖ Landeskindergarten, skôlka

vzdelanie inde

Ružinov (165x), okres Bratislava II (146x), Staré Mesto (132x), Nové Mesto (122x), Petržalka (117x), okres Bratislava V (107x), okres Bratislava I (101x), okres Bratislava IV (94x), okres Bratislava III (85x), Vinohrady (48x), Lúky (47x), Háje (46x), Karlova Ves (42x), Dúbravka (38x), Podunajské Biskupice (38x), Dvory (37x), Oblasť Obchodná (32x), Trnávka (28x), Oblasť Dunajská (28x), Nivy (28x), Vrakuňa (26x), Oblasť Žilinská (24x), Rača (23x), Trávniky (19x), Oblasť Partizánska (19x), Ostredky (18x), Pošeň (17x), Historické jadro (16x), Štrkovec (15x), Slovany (15x)
vzdelanie v Ružinov
vzdelanie v okres Bratislava II
vzdelanie v Staré Mesto
vzdelanie v Bratislava

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku bratislava.oma.sk vzdelavanie

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.