Cesta: OMA » Slovensko » Bratislavský kraj » Bratislava » vzdelanie

vzdelanie v Bratislava

vzdelanie

228x základná škola, 192x skôlka, 40x univerzita, 27x autoškola, 6x stredná škola

vzdelanie

Vzdelanie v Bratislava

V Bratislava sa nachádza 493 kusov vzdelanie.

vzdelanie inde

Ružinov (146x), okres Bratislava II (135x), Staré Mesto (120x), Petržalka (118x), okres Bratislava V (109x), Nové Mesto (106x), okres Bratislava I (89x), okres Bratislava IV (89x), okres Bratislava III (77x), Lúky (47x), Háje (45x), Vinohrady (43x), Dúbravka (39x), Dvory (38x), Karlova Ves (36x), Podunajské Biskupice (31x), Oblasť Obchodná (28x), Nivy (26x), Oblasť Dunajská (25x), Vrakuňa (24x), Trnávka (24x), Oblasť Žilinská (23x), Rača (23x), Trávniky (19x), Oblasť Partizánska (19x), Pošeň (16x), Ostredky (15x), Historické jadro (15x), Štrkovec (14x), Janíkov Dvor (14x)

Vzdelanie, Bratislava:, 1 z 9

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Fakulta informatiky a informačných technológií STU, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Právnická fakulta UK, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Prírodovedecká fakulta UK, Lekárska fakulta UK, Filozofická fakulta UK, Fakulta architektúry STU, Pedagogická fakulta UK, Stavebná fakulta STU, Strojnícka fakulta STU, Elokované pracovisko ZUŠ Jozefa Kresánka, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Gymnázium Matky Alexie, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, Bystrá škôlka, Ekonomická univerzita v Bratislave, Vysoká škola výtvarných umení, Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hviezdičky, Handprints International, Spojená škola Mokrohájska 3, Bystrá škôlka, Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P. G. Frassatiho, Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Gymnázium Ladislava Sáru, ZŠ Matky Alexie, The Little Gym, Obchodná akadémia, Škôlka Vilka, Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Základná škola s materskou školou sv. Jána Pavla II., Cirkevné konzervatórium, Gymnázium Ladislava Novomeského, Detské centrum Snehulienka, Stredná odborná škola polygrafická, Bystrá škôlka, Evanjelické lýceum, Bulharská základná škola a gymnázium Christo Boteva, Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ svätej rodiny, Gymnázium svätej rodiny, Paneurópska vysoká škola, Slovensko-Ruská základná škola v Bratislave, Bystrá škôlka, Detské centrum Fairyland, Nemecká škola v Bratislave, Materská škola Pivonková 9, elokované triedy Šalviová 5, Vysoká škola výtvarných umení, Súkromná základná škola Felix, Rehabilitačné stredisko ROSA, Evanjelická materská škola Dr. Filipa Melanchtona, Autoškola 2, Základná škola Kalinčiakova, Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Detské centrum Hrošík

Vzdelanie, Bratislava:, 2 z 9

City Baby Care, Základná škola, ZŠ Bieloruská 1, Základná umelecká škola Františka Oswalda Daliborovo námestie 2 - Elokované pracovisko Gessayova 8, Konzervatórium, Gymnázium školských bratov, Autoškola FEKI, Jazyková škola Class, ZŠ Jána de La Salle, Stredná odborná škola Policajného zboru Bratislava, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava, ASA, Jasličky pre naše detičky, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Stredná odborná škola technická, ZŠ Milana Hodžu, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Súkromná škôlka ROZPRÁVKOVO, MŠ Trnková 4, Bratislava - Jarovce, Detské jasle Čajkovského, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, British International School Bratislava, Rektorát Slovenskej technickej univerzity, Stredná odborná škola pedagogická, Spojená škola Dolinského 1, ZŠ Milana Hodžu, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Gašparko, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, Рaneurópska vysoká škola, fakulta práva, little Big, Materská škola Beskydská, Základná umelecká škola Istrijská, Paneurópska súkromná základná škola, Základná umelecká škola Františka Oswalda, MŠ Gorazdova, Farmaceutická fakulta UK, Materská škola Motýlik, Základná škola Malokarpatské námestie 1, Detské opatrovateľské centrum Hviezdička, Základná škola I. Bukovčana 3, MŠ Milana Hodžu, Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda, Fakulta manažmentu UK, Centrum HAPPY, Spojená škola internátna, Hrdličkova 17, Základná škola Medzilaborecká, Stredná odborná škola podnikania, Gymnázium Grösslingová 18, SZUŠ Art Pegas, Súkromná základná umelecká škola, Základná škola Karloveská, Základná škola Pavla Horova, Fortuna, Stredná priemyselná škola strojnícka, Materská škola Dudvážska, základná škola, ZŠ Pankúchova, MŠ Slnečnica, Základná škola M.R.Štefánika

Vzdelanie, Bratislava:, 3 z 9

Základná umelecká škola Jána Albrechta, ZŠ Alexandra Dubčeka, Súkromná stredná odborná škola veterinárna, Základná škola, Hlboká cesta 4, English International School of Bratislava, Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, Spojená škola Tilgnerova, Stredná odborná škola, Základná škola s materskou školou, Základná škola s materskou školou Riazanská, Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, Základná škola s materskou školou J.A. Komenského, Základná škola Tupolevova 20, Dietky Kvietky, Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Materská škola Kolískova 14, Súkromná základná škola FELIX, Súkromné gymnázium Mercury, Základná umelecká škola, Základná škola sv. Uršule, Združená stredná škola potravinárska, Súkromná základná škola waldorfská, Základná umelecká škola, Duálna akadémia, Základná škola Nejedlého 8, Liečebno-výchovné sanatórium, ZŠ Prokofievova 5, Súkromná základná škola Wonderschool, Základná škola Kataríny Brúderovej, ZŠ Budatínska 61, SOU pre sluchovo postihnutých, Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, ZŠ Sokolíkova ul.2, ZŠ Košická, Základná škola, Základná škola Jelenia 16, Materská škola Stálicová 2, elokované triedy Haburská 6, ZŠ Mudroňova, ZŠ Gessayova 2, Súkromná základná umelecká škola, Súkromná základná škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Súkromné gymnázium ESPRIT, Gymnázium Hubeného, Detské centrum Preliezka, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Gymnázium Alberta Einsteina, Materská škola Pavla Horova 3, Súkromné gymnázium, Základná škola Tbiliská, Stredná priemyselná škola dopravná, Základná škola Rajčianska, Gymnázium Bilíkova, ZŠ Beňovského 1, Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola, Súkromná hotelová akadémia, Základná umelecká škola sv. Cecílie, Súkromné gymnázium Kremnická, Materská škola Milana Marečka, Stredná zdravotnícka škola

Vzdelanie, Bratislava:, 4 z 9

Materská škola, Rešetkova 6, Tesavi - Súkromná bilingválna materská škola, Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Materská škola a detské jasle Slniečko, Gymnázium Metodova, Materská škola Rovniankova, Základná škola Pri kríži, Základná škola Lachova 1, Základná škola Ružová dolina 29, Stredná zdravotnícka škola, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, ZŠ Nevädzová, Súkromná základná škola, ZŠ a MŠ Cádrova, Materska skola, Základná škola Pavla Marcelyho, Základná škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Základná škola s materskou školou, Česká 10, Stredná odborná škola technológií a remesiel, Základná škola s materskou školou Sibírska, Gymnázium Pankúchova, Cirkevná základná škola Narnia, Súkromné gymnázium Česká 10, Jazyková škola English4You, Špeciálna základná škola s materskou školou, Materská škola Velehradská 24, Gymnázium sv. Uršule, Základná škola Vrútocká 58, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Cing, Základná škola s materskou školou, Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Materská škola Grösslingová, Materská škola Pod Rovnicami, Detské opatrovateľské centrum a jasle Simba, Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Farská škôlka sv.Magdalénka Rusovce, Stredná odborná škola dopravná, Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Súkromná stredná odborná škola, Kvetinkovo, Detské centrum Kolibrík, Detské kráľovstvo, 1. súkromné gymnázium, Gymnázium Jura Hronca, Materská škola Röntgenova 16, Spojená škola Novohradská, Materská škola Prešovská, Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, Stredná odborná škola IT, Základná škola s materskou školou Odborárska 2, Materská škola Strečnianska 2, Základná škola s materskou školou, Materská škola Vazovova 16, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Materská škola Gessayova, ZŠ Kulíškova, Veselá lienka

Vzdelanie, Bratislava:, 5 z 9

Materská škola, Osadná 5, skôlka, Súkromné gymnázium Cogitatio, Materská škola Majerníkova, Materská škola Ľ. Fullu 12, MŠ Bulíkova, Detské opatrovateľské centrum Plné radosti, Detské centrum Kvietok, Základná škola Dudova 2, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Kids Paradise, Materská škola Švantnerova, Materská škola Koniarkova, Detské centrum, Detské centrum Štvorlístok, Materská škola Damborského, Kids paradise, Materská škola Sekurisova, Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej, Súkromné konzervatórium Alkana, Gymnázium Jána Papánka, Bilinguálna škôlka Happy, Materská škola "Štvorlístok", Škôlka Suchohradská, Jasle Drobček, Materská škola Ševčenkova 35, Materská škola Bradáčova, Anglická bilingválna škôlka, Materská škola Prešovská 28, Materská škola Stálicová 2, Konzervatórium, Materská škola Iljušinova 1, Súkromná materská škola Pramienok, INškôlka, DC Ihrisko, Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Materská škola sv. Filipa Neriho, Dietky Kvietky, Materská škola Wonderland, Detské centrum Vrakuňáčik, Detské opatrovateľské centrum Tulipánik, Materská škola Mamy Margity, Materská škola Macharova 1, Materská škola Tupolevova 20, Materská škola Lietavská 1, Materská škola Šustekova, škôlka tučniačik, Materská škola Piesočná 2, Materská škola sv. Jána Pavla II., Unity House, Súkromné slovanské gymnázium, Súkromná škôlka Gašparko, Súkromná škôlka "Ako u mamičky", Súkromná materská škola Christo Boteva, Slniečko, Materská škola Galbavého, Detské centrum Srdiečko, Autoškola Valušek, Bosák, Materská škola Adámiho 11, Materská škola Ušiakova

Vzdelanie, Bratislava:, 6 z 9

Twinkle, Mini raj, Materská škola Funiversity, Vysoká škola múzických umení, skôlka, Materská škola Pri kríži, Materská škola Miletičova 37, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej, skôlka, Cirkevné konzervatórium v Bratislave, elokované pracovisko, Materská škola Chlumeckého 12, Mini raj pre deti, Súkromná materská škôlka Maternelle, HAPPY TIME, Felix MŠ, Materská škola Cabanova, MŠ Plickova, Materská škola Pivonková 9, Materská škola Gelnická 34, Materské centrum Hojdana - Ružinov, Opatrovateľský dvor Kľúčik, Materská škola Tbiliská 2, Vrabček, MŠ Barónka, Slovenská zdravotnícka univerzita, Materská škola Piesočná 2, elok. triedy Rádiová 52, KRTKO, základná škola, Feki, Autoškola Prima, MŠ - Mišíkova 19, Autoškola Fajn, Autoškola WASO, Autoškola NUCLEUS, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Autoškola Sheriff, Blok H, skôlka, Francúzska škola a Súkromná športová stredná odborná škola, Autoškola ToPa, ZŠ Dubová, MŠ Gessayova 2, základná škola, Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Detské jasle a materské centrum Večernica, Základná škola Nobelovo námestie 6, Základná umelecká škola, základná škola, Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium Ivana Horvátha, základná škola, základná škola, ZŠ Černyševského 8, základná škola, základná škola

Vzdelanie, Bratislava:, 7 z 9

skôlka, Bisla, Základná Škola, Základná škola Turnianska 10, základná škola, základná škola, skôlka, základná škola, Elokované pracovisko súkromná základná umelecká škola, Základná umelecká škola Vrbenského, základná škola, základná škola, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, základná škola, Stredná odborná škola, Športové gymnázium Ostredkova 10, Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Základná škola Ostredková 14, základná škola, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Goethe Inštitút, ZŠ Cádrova - 1. stupeň, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Gymnázium Tokajícka 24, Stredné odborné učilište strojárske, Základná škola Borodáčova 2, Stredná odborná škola umeleckopriemyselná Tokajícka 24, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, základná škola, Spojená škola Tokajícka 24, Základná škola Holíčska 50, základná škola, Sheriff, Základná škola Železničná, Špeciálna základná škola, Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Základná umelecká škola, Základná škola Vazovova 4, Materská škola, MŠ Komárovská, ZŠ Cádrova - 2. stupeň, Stredná odborná škola elektrotechnická, Obchodná akadémia Nevädzová 3, Jazyková škola STORM, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, British Council, Akadémia Policajného Zboru, Lentilka, Základná škola Žitavská, SOA Liberta, základná škola, základná škola, skôlka, Súkromná ZŠ s MŠ Marie Montessori, skôlka, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola

Vzdelanie, Bratislava:, 8 z 9

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, Materská škola, univerzita, MaxiMax, skôlka, skôlka, Materská škola Medzilaborecká 4, MŠ Pri Šajbách, Materská škola Velehradská 24, Elokované triedy Budovateľská 10, Materská škola Vyšehradská 17, Detské jasle, Ekonomická Univerzita, skôlka, Ekonomická Univerzita, Materská škola Špitálska 49, Brilliant Stars - súkromná materská škola, univerzita, skôlka, Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave, Materská škola sv. Uršule, skôlka, Súkromná materská škola Nobelovo námestie 6, Materská škola Turnianska, skôlka, MŠ Myjavská, Materská škola Tabaková 10, skôlka, Materská škola Piesočná 2, elokované triedy Vietnamská 13, skôlka, skôlka, Škôlka - Cádrová, Materská škola Banšelova 4, Materská škola Pifflova 10, Súkromná materská škola Anjelik, Súkromné detské jasle Drobček - Rodinné centrum Obláčik, Materská škola Holíčska 50, Materská škola, skôlka, Materská škola, Materská škola Lienka, elokované triedy Nevädzová 12, MŠ Cyprichova, Materská škola Šancová 65, Materská škola Kremeľská 36, skôlka, Materská škola Cambridge, Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií, Materská škola Lachova 31, Detské jasle, Materská škola Bohrova 1, Súkromné detské centrum Škeráčik, skôlka, skôlka, Materská škola Šťastná 26, skôlka, Materská škola Hnilecká, skôlka, Materská škola Západná 2, skôlka, autoškola, autoškola

Vzdelanie, Bratislava:, 9 z 9

Schulo, Dolanský, Autoškola M&S, Ikara, PRIM CAR, Junior, autoškola, Autoškola 1, autoškola, Autoškola Harmi, Autoškola IMPULZ, Alex, NÖ Landeskindergarten

vzdelanie inde

Ružinov (146x), okres Bratislava II (135x), Staré Mesto (120x), Petržalka (118x), okres Bratislava V (109x), Nové Mesto (106x), okres Bratislava I (89x), okres Bratislava IV (89x), okres Bratislava III (77x), Lúky (47x), Háje (45x), Vinohrady (43x), Dúbravka (39x), Dvory (38x), Karlova Ves (36x), Podunajské Biskupice (31x), Oblasť Obchodná (28x), Nivy (26x), Oblasť Dunajská (25x), Vrakuňa (24x), Trnávka (24x), Oblasť Žilinská (23x), Rača (23x), Trávniky (19x), Oblasť Partizánska (19x), Pošeň (16x), Ostredky (15x), Historické jadro (15x), Štrkovec (14x), Janíkov Dvor (14x)
vzdelanie v Ružinov
vzdelanie v okres Bratislava II
vzdelanie v Staré Mesto
vzdelanie v Bratislava

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku bratislava.oma.sk vzdelavanie

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.