Cesta: OMA » Slovensko » Bratislavský kraj » Bratislava » vzdelanie

vzdelanie v Bratislava

vzdelanie

461x vzdelavanie, 214x základná škola, 163x skôlka, 40x univerzita, 24x stredná škola, 20x autoškola

vzdelanie

Vzdelanie v Bratislava

V Bratislava sa nachádza 461 kusov vzdelanie.

Vzdelanie, Bratislava:, 1 z 8

Fakulta informatiky a informačných technológií STU, Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Právnická fakulta UK, Filozofická fakulta UK, Lekárska fakulta UK, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Fakulta architektúry STU, Pedagogická fakulta UK, Stavebná fakulta STU, Strojnícka fakulta STU, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, Ekonomická univerzita v Bratislave, Vysoká škola výtvarných umení, Prírodovedecká fakulta UK, Vysoká škola manažmentu, Jasle Slnečnice, Spojená škola Mokrohájska 3, Bystrá škôlka, Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P. G. Frassatiho, Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, ZŠ Matky Alexie, Gymnázium Ladislava Sáru, Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Cirkevné konzervatórium, Gymnázium Ladislava Novomeského, Evanjelické lýceum, Bulharská základná škola a gymnázium Christo Boteva, Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ svätej rodiny, Gymnázium svätej rodiny, Paneurópska vysoká škola, Evanjelická materská škola Dr. Filipa Melanchtona, Detské centrum Fairyland, Nemecká škola v Bratislave, Vysoká škola výtvarných umení, Súkromná základná škola Felix, Rehabilitačné stredisko ROSA, Autoškola 2, Základná škola Kalinčiakova, Detské centrum Snehulienka, Teologická fakulta Trnavskej univerzity, ZŠ Bieloruská 1, Základná umelecká škola Františka Oswalda Daliborovo námestie 2 - Elokované pracovisko Gessayova 8, skôlka, Konzervatórium, Gymnázium školských bratov, ZŠ Jána de La Salle, Detské jasle Čajkovského, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava, The Little Gym, Stredná odborná škola technická, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, ZŠ Milana Hodžu, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Škôlka Vilka, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, Stredná odborná škola pedagogická, Gymnázium Matky Alexie

Vzdelanie, Bratislava:, 2 z 8

Rektorát Slovenskej technickej univerzity, ZŠ Milana Hodžu, British International School Bratislava, Materská škola Macharova 1, Gašparko, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, Рaneurópska vysoká škola, fakulta práva, Základná umelecká škola Františka Oswalda, Základná škola Malokarpatské námestie 1, MŠ Milana Hodžu, Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda, Farmaceutická fakulta UK, Základná škola Medzilaborecká, základná škola, Centrum HAPPY, GAMČA - Gymnázium Grösslingová 18, Stredná priemyselná škola strojnícka, Fakulta manažmentu UK, ZŠ Pankúchova, Základná umelecká škola Jána Albrechta, ZŠ Alexandra Dubčeka, Základná škola Tupolevova 20, Slovenský inštitút vzdelávania, Škôlka Gašparko, Základná škola s materskou školou Riazanská, Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia, Základná škola s materskou školou J.A. Komenského, Súkromná základná škola waldorfská, Súkromné gymnázium Mercury, Základná škola Nejedlého 8, Základná umelecká škola, Združená stredná škola potravinárska, Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Detské centrum Preliezka, Súkromná základná škola Wonderschool, Základná škola, ZŠ Gessayova 2, ZŠ Budatínska 61, Základná škola Tbiliská, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Súkromné gymnázium ESPRIT, ZŠ Beňovského 1, ZŠ Prokofievova 5, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Základná škola Rajčianska, Tesavi - Súkromná bilingválna materská škola, Gymnázium Alberta Einsteina, Stredná zdravotnícka škola, Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Materská škola, Rešetkova 6, Základná škola Jelenia 16, Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola, Súkromné gymnázium Kremnická, Súkromná hotelová akadémia, Základná škola Pavla Marcelyho, Gymnázium Hubeného, Základná škola Lachova 1, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Základná škola Pri kríži

Vzdelanie, Bratislava:, 3 z 8

Stredná priemyselná škola Karola Adlera, ZŠ Mudroňova, Gymnázium Bilíkova, Gymnázium Pankúchova, Základná škola s materskou školou, Česká 10, Súkromné gymnázium Česká 10, Cirkevná základná škola Narnia, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Základná škola Vrútocká 58, Špeciálna základná škola s materskou školou, Jazyková škola English4You, Cing, Výcviková škola pre vodiacich psov, Základná škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Kvetinkovo, Základná škola s materskou školou Sibírska, Súkromná základná škola Harmónia, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Elokované pracovisko, Súkromná materská škola Česká 10, Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Detské centrum Kolibrík, Chefparade, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, Súkromná stredná odborná škola, 1. súkromné gymnázium, Základná škola s materskou školou, Jazyková škola, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Súkromné gymnázium Cogitatio, Centrum voľného času, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Materská škola Vazovova 16, Veselá lienka, Materská škola, Osadná 5, Gymnázium Jura Hronca, Základná škola s materskou školou, Gymnázium Metodova, Detské centrum Kvietok, Detské opatrovateľské centrum Plné radosti, ZŠ Kulíškova, ZŠ Košická, Súkromná obchodná akadémia AMOS, Materská škola Sekurisova, Základná škola Dudova 2, Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Detské centrum Štvorlístok, Stredná odborná škola dopravná, Kids Paradise, Obchodná akadémia Dudova, Súkromná materská škola Wonderland, Súkromné konzervatórium Alkana, Detské centrum, Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej, Kids paradise, Drobček - Súkromné detské jasle, Materská škola Bradáčova, Konzervatórium, Materská škola "Štvorlístok"

Vzdelanie, Bratislava:, 4 z 8

Anglická bilingválna škôlka, Materská škola Ševčenkova 35, Materská škola Iljušinova 1, Okay, Stredná odborná škola IT, škôlka tučniačik, Materská škola sv. Filipa Neriho, Detské opatrovateľské centrum Tulipánik, Materská škola Lietavská 1, Súkromná škôlka Gašparko, DC Ihrisko, Gymnázium Jána Papánka, Materská škola Ušiakova, Unity House, Súkromná škôlka "Ako u mamičky", Mini raj, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. - Vzdělávací a konzultační institut v Bratislavě, Detské opatrovateľské centrum Hviezdička, Twinkle, Slniečko, HAPPY TIME, Cirkevné konzervatórium v Bratislave, elokované pracovisko, Mini raj pre deti, Vysoká škola múzických umení, Súkromná materská škôlka Maternelle, Vrabček, Slovenská zdravotnícka univerzita, Opatrovateľský dvor Kľúčik, KRTKO, Feki, Autoškola Prima, Autoškola WASO, Autoškola Fajn, Elokované pracovisko ZUŠ Jozefa Kresánka Karloveská 3, Blok H, základná škola, Francúzska škola a Súkromná športová stredná odborná škola, Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Autoškola ToPa, ZŠ Dubová, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, základná škola, Detské jasle a materské centrum Večernica, Základná škola Pavla Horova, Základná škola Nobelovo námestie 6, základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých, základná škola, Základná škola Jána Pavla II, základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium Ivana Horvátha, základná škola, Základná škola M.R.Štefánika

Vzdelanie, Bratislava:, 5 z 8

ZŠ Černyševského 8, základná škola, základná škola, skôlka, základná škola, základná škola, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Súkromná základná škola Ružová dolina 29, skôlka, Základná škola Ružová dolina 29, Stredná odborná škola Ivánská cesta 21, skôlka, Základná umelecká škola, skôlka, Spojená škola Tilgnerova, SZUŠ Art Pegas, základná škola, základná škola, Základná škola Turnianska 10, základná škola, Základná umelecká škola sv. Cecílie, Stredná odborná škola, základná škola, Stredná zdravotnícka škola, Základná Škola, základná škola, Stredná odborná škola, Športové gymnázium Ostredkova 10, Stredná priemyselná škola dopravná, Elokované pracovisko súkromná základná umelecká škola, základná škola, Materská škola, Základná škola Ostredková 14, základná škola, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Základná škola, základná škola, Základná škola, Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Tanečná akadémia Muguela Mendeza, Stredná priemyselná škola dopravná, English in the City - jazyková škola, základná škola, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Materská škola Pivonková 9, elokované triedy Šalviová 5, Základná škola sv. Uršule, Goethe Inštitút, Sheriff, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, základná škola, Gymnázium sv. Uršule, základná škola, Základná škola Železničná, ZŠ Pekníkova, Základná škola Borodáčova 2, Súkromná materská škola Nobelovo námestie 6, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, ZŠ Cádrova - 1. stupeň, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Materská škola Pavla Horova 3

Vzdelanie, Bratislava:, 6 z 8

Stredné odborné učilište strojárske, Základná umelecká škola, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Spojená škola Tokajícka 24, Špeciálna základná škola, základná škola, ZŠ Nevädzová, Autoškola 1, Stredná odborná škola polygrafická, Stredná priemyselná škola dopravná, Základná škola Holíčska 50, Materská škola, Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, základná škola, Detské opatrovateľské centrum a jasle Simba, Lentilka, základná škola, British Council, skôlka, Základná škola Vazovova 4, ZŠ Cádrova - 2. stupeň, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, Obchodná akadémia Nevädzová 3, základná škola, základná škola, SOA Liberta, základná škola, Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Akadémia Policajného Zboru, Súkromná ZŠ s MŠ Marie Montessori, Jazyková škola STORM, Základná škola Žitavská, základná škola, skôlka, základná škola, Gymnázium Tokajícka 24, základná škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, skôlka, základná škola, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola umeleckopriemyselná Tokajícka 24, Alex, Jazyková škola Class, stredná škola, Materská škola Stálicová 2, elokované triedy Haburská 6, Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, MaxiMax, Materská škola, základná škola, Materská škola Pod Rovnicami, skôlka, Základná škola s materskou školou Plickova (zavretá), základná škola, Materská škola, Škôlka Suchohradská, skôlka, Hotelová akadémia, Materská škola Medzilaborecká 4

Vzdelanie, Bratislava:, 7 z 8

skôlka, MŠ Pri Šajbách, Materská škola Velehradská 24, Ekonomická Univerzita, Ekonomická Univerzita, skôlka, Materská škola Vyšehradská 17, Materská škola Velehradská 24, Elokované triedy Budovateľská 10, Materská škola a detské jasle Slniečko, Materská škola Chlumeckého 12, Detské kráľovstvo, Materská škola Piesočná 2, elokované triedy Vietnamská 13, Materská škola Špitálska 49, skôlka, Brilliant Stars - súkromná materská škola, Materská škola Röntgenova 16, skôlka, skôlka, Materská škola Mamy Margity, skôlka, skôlka, Materská škola sv. Uršule, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, skôlka, univerzita, skôlka, skôlka, Materská škola Bohrova 1, Materská škola Tabaková 10, skôlka, skôlka, skôlka, Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave, MŠ Bulíkova, skôlka, Slnečnica, skôlka, Materská škola Miletičova 37, MŠ Myjavská, Súkromné detské jasle Drobček - Rodinné centrum Obláčik, skôlka, Materská škola, Materská škola, Materská škola Kremeľská 36, Materská škola Cabanova, skôlka, Materská škola Prešovská 28, Materská škola Holíčska 50, skôlka, skôlka, Materská škola Pifflova 10, MŠ Cyprichova, skôlka, Škôlka - Cádrová, skôlka, Súkromná materská škola Anjelik, Materská škola Šancová 65, Materská škola Lienka, elokované triedy Nevädzová 12, Detské jasle, Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej

Vzdelanie, Bratislava:, 8 z 8

skôlka, Materská škola Stálicová 2, Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií, Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej, Materská škola Cambridge, skôlka, Súkromné detské centrum Škeráčik, Materská škola Piesočná 2, elok. triedy Rádiová 52, Materská škola Lachova 31, skôlka, Materská škola Šťastná 26, Materská škola Hnilecká, Materská škola Piesočná 2, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, MŠ Plickova, skôlka, Materské centrum Hojdana - Ružinov, skôlka, skôlka, skôlka, MŠ Barónka, skôlka, Materská škola Pivonková 9, Materská škola Piesočná 2, , bývalé SOU energetické, Schulo, autoškola, Dolanský, Stredná odborná škola Policajného zboru, Autoškola M&S, Ikara, Junior, PRIM CAR, autoškola, Autoškola 1, autoškola, Autoškola IMPULZ

vzdelanie inde

Ružinov (139x), okres Bratislava II (131x), Staré Mesto (115x), Petržalka (107x), Nové Mesto (96x), okres Bratislava V (95x), okres Bratislava IV (89x), okres Bratislava I (84x), okres Bratislava III (68x), Háje (46x), Lúky, Bratislava (40x), Dúbravka (40x), Vinohrady (37x), Dvory (34x), Karlova Ves (31x), Oblasť Obchodná (29x), Nivy (29x), Podunajské Biskupice (27x), Oblasť Žilinská (24x), Vrakuňa (21x), Rača (21x), Trávniky (20x), Trnávka, BA (20x), Pošeň (18x), Oblasť Dunajská (17x), Oblasť Partizánska (17x), Historické jadro (16x), Štrkovec (14x), Ostredky (14x), Devínska Nová Ves (13x)
vzdelanie v Ružinov
vzdelanie v okres Bratislava II
vzdelanie v Staré Mesto

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://bratislava.oma.sk/vzdelavanie

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.