Cesta: OMA » Slovensko » Bratislavský kraj » Bratislava » vzdelanie

vzdelanie v Bratislava

vzdelanie

472x vzdelavanie, 220x základná škola, 171x skôlka, 40x univerzita, 22x autoškola, 19x stredná škola

vzdelanie

Vzdelanie v Bratislava

V Bratislava sa nachádza 472 kusov vzdelanie.

Vzdelanie, Bratislava:, 1 z 8

Fakulta informatiky a informačných technológií STU, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Prírodovedecká fakulta UK, Filozofická fakulta UK, Lekárska fakulta UK, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Právnická fakulta UK, Fakulta architektúry STU, Pedagogická fakulta UK, Strojnícka fakulta STU, Stavebná fakulta STU, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, Ekonomická univerzita v Bratislave, Vysoká škola výtvarných umení, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Vysoká škola manažmentu, Spojená škola Mokrohájska 3, Jasle Slnečnice, Bystrá škôlka, Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P. G. Frassatiho, Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského, Dietky Kvietky, ZŠ Matky Alexie, Gymnázium Ladislava Sáru, Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Cirkevné konzervatórium, Gymnázium Ladislava Novomeského, Evanjelické lýceum, Bulharská základná škola a gymnázium Christo Boteva, Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ svätej rodiny, Gymnázium svätej rodiny, Paneurópska vysoká škola, Evanjelická materská škola Dr. Filipa Melanchtona, Detské centrum Fairyland, Nemecká škola v Bratislave, Vysoká škola výtvarných umení, Súkromná základná škola Felix, Rehabilitačné stredisko ROSA, Autoškola 2, Základná škola Kalinčiakova, Detské centrum Snehulienka, Teologická fakulta Trnavskej univerzity, ZŠ Bieloruská 1, Základná umelecká škola Františka Oswalda Daliborovo námestie 2 - Elokované pracovisko Gessayova 8, Konzervatórium, Gymnázium školských bratov, ZŠ Jána de La Salle, Detské jasle Čajkovského, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava, Jazyková škola Class, The Little Gym, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Stredná odborná škola technická, ZŠ Milana Hodžu, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Škôlka Vilka, British International School Bratislava

Vzdelanie, Bratislava:, 2 z 8

Stredná odborná škola pedagogická, Gymnázium Matky Alexie, Rektorát Slovenskej technickej univerzity, ZŠ Milana Hodžu, Gašparko, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, Základná umelecká škola Istrijská, Рaneurópska vysoká škola, fakulta práva, Základná umelecká škola Františka Oswalda, Základná škola Malokarpatské námestie 1, ZŠ Alexandra Dubčeka, Farmaceutická fakulta UK, MŠ Milana Hodžu, Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda, Základná škola Medzilaborecká, základná škola, Materská škola Dudvážska, Centrum HAPPY, Základná škola Karloveská, Stredná priemyselná škola strojnícka, GAMČA - Gymnázium Grösslingová 18, ZŠ Pankúchova, Fakulta manažmentu UK, Základná umelecká škola Jána Albrechta, Základná škola M.R.Štefánika, Základná škola Tupolevova 20, Základná škola s materskou školou Riazanská, Škôlka Gašparko, Slovenský inštitút vzdelávania, Stredná odborná škola, Duálna akadémia, Základná škola s materskou školou J.A. Komenského, Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, Súkromná základná škola waldorfská, Základná škola Nejedlého 8, Súkromné gymnázium Mercury, Združená stredná škola potravinárska, Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Základná umelecká škola, Základná umelecká škola, Súkromná základná škola Wonderschool, Detské centrum Preliezka, Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Základná škola, Materská škola Pavla Horova 3, ZŠ Gessayova 2, Materská škola Stálicová 2, elokované triedy Haburská 6, ZŠ Budatínska 61, Materská škola Milana Marečka, Súkromné gymnázium ESPRIT, Základná umelecká škola sv. Cecílie, Gymnázium Bilíkova, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Základná škola Tbiliská, ZŠ Beňovského 1, ZŠ Prokofievova 5, Základná škola Rajčianska, Stredná priemyselná škola Karola Adlera, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Tesavi - Súkromná bilingválna materská škola

Vzdelanie, Bratislava:, 3 z 8

Materská škola a detské jasle Slniečko, Základná škola Jelenia 16, Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola, Materská škola, Rešetkova 6, Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Stredná zdravotnícka škola, Gymnázium Alberta Einsteina, Materská škola Rovniankova, Základná škola Pavla Marcelyho, Súkromná základná škola, Súkromná hotelová akadémia, Súkromné gymnázium Kremnická, Gymnázium Hubeného, Súkromné gymnázium, Materska skola, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Základná škola Pri kríži, Základná škola Lachova 1, Základná škola s materskou školou, Česká 10, ZŠ a MŠ Cádrova, Gymnázium Pankúchova, ZŠ Mudroňova, ZŠ Nevädzová, Súkromné gymnázium Česká 10, Cirkevná základná škola Narnia, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Výcviková škola pre vodiacich psov, Základná škola Vrútocká 58, Jazyková škola English4You, Cing, Špeciálna základná škola s materskou školou, Základná škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Kvetinkovo, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Detské opatrovateľské centrum a jasle Simba, Materská škola Velehradská 24, Materská škola Pod Rovnicami, Základná škola s materskou školou Sibírska, skôlka, Chefparade, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Detské centrum Kolibrík, Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Elokované pracovisko, Súkromná materská škola Česká 10, Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, 1. súkromné gymnázium, Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Detské kráľovstvo, Súkromná stredná odborná škola, Základná škola s materskou školou, Materská škola Gessayova, Základná škola s materskou školou Odborárska 2, Materská škola Röntgenova 16, Materská škola Prešovská, Jazyková škola, skôlka, Gymnázium Metodova, Materská škola Strečnianska 2, Materská škola, Osadná 5

Vzdelanie, Bratislava:, 4 z 8

Súkromné gymnázium Cogitatio, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Gymnázium Jura Hronca, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Materská škola Vazovova 16, Centrum voľného času, Veselá lienka, Základná škola s materskou školou, Detské opatrovateľské centrum Plné radosti, MŠ Bulíkova, Detské centrum Kvietok, ZŠ Košická, ZŠ Kulíškova, Materská škola Majerníkova, Materská škola Koniarkova, Stredná odborná škola IT, Stredná odborná škola dopravná, Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Základná škola Dudova 2, Materská škola Sekurisova, Detské centrum Štvorlístok, Kids Paradise, Súkromná stredná odborná škola, Súkromné konzervatórium Alkana, Obchodná akadémia, Detské centrum, Škôlka Suchohradská, Jasle Drobček, Kids paradise, Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej, Materská škola Bradáčova, Konzervatórium, Materská škola Stálicová 2, Materská škola Wonderland, Anglická bilingválna škôlka, Dietky Kvietky, Materská škola "Štvorlístok", Materská škola Ševčenkova 35, Detské centrum Vrakuňáčik, Materská škola Prešovská 28, Materská škola Iljušinova 1, Okay, Materská škola Macharova 1, Materská škola Mamy Margity, Materská škola sv. Filipa Neriho, škôlka tučniačik, Materská škola Piesočná 2, Detské opatrovateľské centrum Tulipánik, Gorazdova, Súkromné slovanské gymnázium, Gymnázium Jána Papánka, Materská škola Šustekova, DC Ihrisko, Súkromná škôlka Gašparko, Materská škola Lietavská 1, Materská škola Ušiakova, Súkromná škôlka "Ako u mamičky", Materská škola Galbavého, Materská škola Motýlik, Detské centrum Srdiečko

Vzdelanie, Bratislava:, 5 z 8

Unity House, Mini raj, Materská škola Pri kríži, Detské opatrovateľské centrum Hviezdička, Materská škola Funiversity, Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej, Twinkle, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, skôlka, Materská škola Chlumeckého 12, Slniečko, Materská škola Miletičova 37, Materská škola Cabanova, Cirkevné konzervatórium v Bratislave, elokované pracovisko, Mini raj pre deti, HAPPY TIME, Materská škola Gelnická, Vysoká škola múzických umení, Súkromná materská škôlka Maternelle, MŠ Plickova, Materská škola Pivonková 9, Felix MŠ, Materská škola Tbiliská, Materské centrum Hojdana - Ružinov, MŠ Barónka, Slovenská zdravotnícka univerzita, Materská škola Piesočná 2, elok. triedy Rádiová 52, Vrabček, Opatrovateľský dvor Kľúčik, KRTKO, Feki, Autoškola Prima, Autoškola Fajn, Autoškola WASO, Autoškola NUCLEUS, Blok H, Elokované pracovisko ZUŠ Jozefa Kresánka Karloveská 3, základná škola, Francúzska škola a Súkromná športová stredná odborná škola, Autoškola ToPa, ZŠ Dubová, Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Detské jasle a materské centrum Večernica, Základná škola Pavla Horova, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, Základná škola Nobelovo námestie 6, základná škola, Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých, Základná škola Jána Pavla II, základná škola, základná škola, Gymnázium Ivana Horvátha, základná škola, ZŠ Černyševského 8

Vzdelanie, Bratislava:, 6 z 8

základná škola, English in the City - jazyková škola, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola Ivánská cesta 21, Základná škola Ružová dolina 29, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, základná škola, základná škola, Súkromná základná škola Ružová dolina 29, skôlka, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Turnianska 10, základná škola, Stredná odborná škola, základná škola, SZUŠ Art Pegas, Spojená škola Tilgnerova, Základná Škola, Stredná zdravotnícka škola, základná škola, Základná umelecká škola Vrbenského, Športové gymnázium Ostredkova 10, Základná škola Ostredková 14, Elokované pracovisko súkromná základná umelecká škola, Materská škola, základná škola, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Materská škola Pivonková 9, elokované triedy Šalviová 5, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Tanečná akadémia Muguela Mendeza, Stredná priemyselná škola dopravná, základná škola, Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, základná škola, Goethe Inštitút, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Základná škola Železničná, Sheriff, Základná škola Borodáčova 2, základná škola, Gymnázium sv. Uršule, Základná škola sv. Uršule, Základná umelecká škola, Stredné odborné učilište strojárske, MŠ Komárovská, ZŠ Cádrova - 1. stupeň, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Spojená škola Tokajícka 24, Stredná priemyselná škola dopravná, Materská škola, Autoškola 1, Stredná priemyselná škola dopravná, Špeciálna základná škola, Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Stredná odborná škola polygrafická, Základná škola Holíčska 50

Vzdelanie, Bratislava:, 7 z 8

základná škola, základná škola, Stredná odborná škola elektrotechnická, ZŠ Cádrova - 2. stupeň, British Council, základná škola, Lentilka, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, Základná škola Vazovova 4, skôlka, Obchodná akadémia Nevädzová 3, základná škola, SOA Liberta, Akadémia Policajného Zboru, základná škola, základná škola, základná škola, Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Základná škola Žitavská, Jazyková škola STORM, základná škola, Súkromná ZŠ s MŠ Marie Montessori, skôlka, Gymnázium Tokajícka 24, základná škola, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Stredná odborná škola umeleckopriemyselná Tokajícka 24, stredná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou Plickova (zavretá), MaxiMax, základná škola, Materská škola, Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, skôlka, Materská škola Medzilaborecká 4, skôlka, MŠ Pri Šajbách, Materská škola Vyšehradská 17, skôlka, Materská škola Velehradská 24, Elokované triedy Budovateľská 10, Ekonomická Univerzita, Ekonomická Univerzita, Materská škola Špitálska 49, Brilliant Stars - súkromná materská škola, Materská škola Piesočná 2, elokované triedy Vietnamská 13, skôlka, Handprints International, skôlka, univerzita, Materská škola sv. Uršule, skôlka, skôlka, skôlka, Materská škola Beskydská, skôlka, Materská škola Tabaková 10, univerzita

Vzdelanie, Bratislava:, 8 z 8

Súkromné detské jasle Drobček - Rodinné centrum Obláčik, Súkromná materská škola Nobelovo námestie 6, Materská škola, MŠ Myjavská, Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave, skôlka, skôlka, skôlka, Materská škola, Slnečnica, Materská škola Holíčska 50, Materská škola Kremeľská 36, skôlka, Materská škola Pifflova 10, Škôlka - Cádrová, MŠ Cyprichova, Špeciálna základná škola s materskou školou, Materská škola Lienka, elokované triedy Nevädzová 12, Súkromná materská škola Anjelik, Materská škola Šancová 65, Detské jasle, Materská škola Cambridge, Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií, Materská škola Lachova 31, Materská škola Bohrova 1, Materská škola Hnilecká, skôlka, Materská škola Šťastná 26, skôlka, Súkromné detské centrum Škeráčik, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, Materská škola Západná 2, skôlka, bývalé SOU energetické, Schulo, autoškola, Dolanský, Stredná odborná škola Policajného zboru, Autoškola M&S, Ikara, Junior, PRIM CAR, Autoškola 1, autoškola, autoškola, Autoškola IMPULZ, Autoškola Harmi, Alex

vzdelanie inde

Ružinov (144x), okres Bratislava II (135x), Staré Mesto (121x), Petržalka (107x), Nové Mesto (97x), okres Bratislava V (95x), okres Bratislava I (89x), okres Bratislava IV (86x), okres Bratislava III (72x), Háje (46x), Lúky, Bratislava (40x), Vinohrady (38x), Dúbravka (36x), Dvory (35x), Karlova Ves (33x), Nivy (30x), Podunajské Biskupice (30x), Oblasť Obchodná (28x), Rača (25x), Oblasť Žilinská (23x), Vrakuňa (23x), Oblasť Dunajská (22x), Trnávka, BA (20x), Trávniky (20x), Pošeň (18x), Oblasť Partizánska (18x), Historické jadro (16x), Štrkovec (14x), Ostredky (14x), Centrálna Rača (13x)
vzdelanie v Ružinov
vzdelanie v okres Bratislava II
vzdelanie v Staré Mesto

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://bratislava.oma.sk/vzdelavanie

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.