Cesta: OMA » Slovensko » Bratislavský kraj » Bratislava » vzdelanie

vzdelanie v Bratislava

vzdelanie

469x vzdelavanie, 220x základná škola, 169x skôlka, 40x univerzita, 21x autoškola, 19x stredná škola

vzdelanie

Vzdelanie v Bratislava

V Bratislava sa nachádza 469 kusov vzdelanie.

Vzdelanie, Bratislava:, 1 z 8

Fakulta informatiky a informačných technológií STU, Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Prírodovedecká fakulta UK, Právnická fakulta UK, Filozofická fakulta UK, Lekárska fakulta UK, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Fakulta architektúry STU, Pedagogická fakulta UK, Stavebná fakulta STU, Strojnícka fakulta STU, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, Ekonomická univerzita v Bratislave, Vysoká škola výtvarných umení, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Vysoká škola manažmentu, Jasle Slnečnice, Spojená škola Mokrohájska 3, Bystrá škôlka, Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P. G. Frassatiho, Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského, Dietky Kvietky, ZŠ Matky Alexie, Gymnázium Ladislava Sáru, Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Cirkevné konzervatórium, Gymnázium Ladislava Novomeského, Evanjelické lýceum, Bulharská základná škola a gymnázium Christo Boteva, Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ svätej rodiny, Gymnázium svätej rodiny, Paneurópska vysoká škola, Evanjelická materská škola Dr. Filipa Melanchtona, Detské centrum Fairyland, Nemecká škola v Bratislave, Súkromná základná škola Felix, Vysoká škola výtvarných umení, Rehabilitačné stredisko ROSA, Autoškola 2, Detské centrum Snehulienka, Teologická fakulta Trnavskej univerzity, ZŠ Bieloruská 1, Základná umelecká škola Františka Oswalda Daliborovo námestie 2 - Elokované pracovisko Gessayova 8, Konzervatórium, Gymnázium školských bratov, Základná škola Kalinčiakova, ZŠ Jána de La Salle, Detské jasle Čajkovského, Jazyková škola Class, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava, The Little Gym, Stredná odborná škola technická, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, ZŠ Milana Hodžu, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Škôlka Vilka, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, British International School Bratislava

Vzdelanie, Bratislava:, 2 z 8

Stredná odborná škola pedagogická, Rektorát Slovenskej technickej univerzity, ZŠ Milana Hodžu, Gašparko, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, Gymnázium Matky Alexie, Základná umelecká škola Istrijská, Рaneurópska vysoká škola, fakulta práva, Základná umelecká škola Františka Oswalda, Základná škola Malokarpatské námestie 1, ZŠ Alexandra Dubčeka, Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda, MŠ Milana Hodžu, Farmaceutická fakulta UK, Základná škola Medzilaborecká, Materská škola Dudvážska, základná škola, Centrum HAPPY, Stredná priemyselná škola strojnícka, GAMČA - Gymnázium Grösslingová 18, Základná škola Karloveská, Fakulta manažmentu UK, ZŠ Pankúchova, Základná škola M.R.Štefánika, Základná umelecká škola Jána Albrechta, Základná škola Tupolevova 20, Základná škola s materskou školou Riazanská, Slovenský inštitút vzdelávania, Škôlka Gašparko, Duálna akadémia, Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, Základná škola s materskou školou J.A. Komenského, Stredná odborná škola, Súkromné gymnázium Mercury, Základná škola Nejedlého 8, Súkromná základná škola waldorfská, Základná umelecká škola, Združená stredná škola potravinárska, Súkromná základná škola Wonderschool, Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Základná umelecká škola, Základná škola, Detské centrum Preliezka, Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, ZŠ Budatínska 61, ZŠ Gessayova 2, Materská škola Stálicová 2, elokované triedy Haburská 6, Materská škola Pavla Horova 3, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Základná škola Tbiliská, ZŠ Mudroňova, Materská škola Milana Marečka, Základná umelecká škola sv. Cecílie, Gymnázium Bilíkova, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, ZŠ Beňovského 1, ZŠ Prokofievova 5, Súkromné gymnázium ESPRIT, Stredná priemyselná škola Karola Adlera, Základná škola Rajčianska

Vzdelanie, Bratislava:, 3 z 8

Tesavi - Súkromná bilingválna materská škola, Materská škola a detské jasle Slniečko, Základná škola Jelenia 16, Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola, Gymnázium Alberta Einsteina, Stredná zdravotnícka škola, Materská škola, Rešetkova 6, Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Súkromné gymnázium, Základná škola Pavla Marcelyho, Súkromné gymnázium Kremnická, Gymnázium Hubeného, Súkromná základná škola, Súkromná hotelová akadémia, Materská škola Rovniankova, Základná škola Pri kríži, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Základná škola Lachova 1, Materska skola, Základná škola s materskou školou, Česká 10, ZŠ Nevädzová, Gymnázium Pankúchova, ZŠ a MŠ Cádrova, Jazyková škola English4You, Základná škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Špeciálna základná škola s materskou školou, Cing, Cirkevná základná škola Narnia, Základná škola Vrútocká 58, Súkromné gymnázium Česká 10, Výcviková škola pre vodiacich psov, Detské opatrovateľské centrum a jasle Simba, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, skôlka, Kvetinkovo, Základná škola s materskou školou Sibírska, Materská škola Pod Rovnicami, Materská škola Velehradská 24, Elokované pracovisko, Súkromná materská škola Česká 10, Chefparade, Detské centrum Kolibrík, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Súkromná stredná odborná škola, Detské kráľovstvo, 1. súkromné gymnázium, Materská škola Prešovská, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Základná škola s materskou školou, Materská škola Röntgenova 16, Jazyková škola, Materská škola Gessayova, Základná škola s materskou školou Odborárska 2, Centrum voľného času, skôlka, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Materská škola, Osadná 5

Vzdelanie, Bratislava:, 4 z 8

Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Veselá lienka, Materská škola Strečnianska 2, Základná škola s materskou školou, Súkromné gymnázium Cogitatio, Materská škola Vazovova 16, Gymnázium Metodova, Gymnázium Jura Hronca, Materská škola Majerníkova, Detské opatrovateľské centrum Plné radosti, ZŠ Košická, MŠ Bulíkova, Detské centrum Kvietok, ZŠ Kulíškova, Materská škola Koniarkova, Materská škola Sekurisova, Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Detské centrum Štvorlístok, Základná škola Dudova 2, Stredná odborná škola dopravná, Detské centrum, Súkromná obchodná akadémia AMOS, Kids Paradise, Súkromné konzervatórium Alkana, Materská škola Bradáčova, Škôlka Suchohradská, Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej, Jasle Drobček, Kids paradise, Materská škola Prešovská 28, Materská škola Stálicová 2, Konzervatórium, Dietky Kvietky, Materská škola Wonderland, Materská škola Ševčenkova 35, Materská škola "Štvorlístok", Detské centrum Vrakuňáčik, Anglická bilingválna škôlka, Okay, Materská škola Iljušinova 1, Materská škola Mamy Margity, Materská škola Piesočná 2, Materská škola sv. Filipa Neriho, Materská škola Macharova 1, škôlka tučniačik, Stredná odborná škola IT, Gorazdova, Súkromné slovanské gymnázium, Gymnázium Jána Papánka, Materská škola Šustekova, Súkromná škôlka Gašparko, DC Ihrisko, Detské opatrovateľské centrum Tulipánik, Materská škola Lietavská 1, Unity House, Materská škola Ušiakova, Detské centrum Srdiečko, Materská škola Galbavého, Súkromná škôlka "Ako u mamičky", Materská škola Motýlik

Vzdelanie, Bratislava:, 5 z 8

Mini raj, Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej, Detské opatrovateľské centrum Hviezdička, Materská škola Pri kríži, Materská škola Funiversity, Materská škola Chlumeckého 12, Twinkle, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, skôlka, Materská škola Cabanova, Mini raj pre deti, HAPPY TIME, Materská škola Miletičova 37, Slniečko, Cirkevné konzervatórium v Bratislave, elokované pracovisko, Materská škola Gelnická, Vysoká škola múzických umení, MŠ Plickova, Materská škola Pivonková 9, KRTKO, Felix MŠ, Súkromná materská škôlka Maternelle, Materská škola Tbiliská, Materské centrum Hojdana - Ružinov, MŠ Barónka, Vrabček, Materská škola Piesočná 2, elok. triedy Rádiová 52, Slovenská zdravotnícka univerzita, Opatrovateľský dvor Kľúčik, Feki, Autoškola Prima, Autoškola WASO, Autoškola Fajn, Autoškola NUCLEUS, Blok H, Elokované pracovisko ZUŠ Jozefa Kresánka Karloveská 3, základná škola, Francúzska škola a Súkromná športová stredná odborná škola, Autoškola ToPa, ZŠ Dubová, Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Detské jasle a materské centrum Večernica, Základná škola Pavla Horova, Základná škola Nobelovo námestie 6, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých, základná škola, Základná škola Jána Pavla II, základná škola, Gymnázium Ivana Horvátha, základná škola, základná škola, ZŠ Černyševského 8

Vzdelanie, Bratislava:, 6 z 8

základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola Ivánská cesta 21, základná škola, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Základná škola Ružová dolina 29, Súkromná základná škola Ružová dolina 29, skôlka, základná škola, Spojená škola Tilgnerova, SZUŠ Art Pegas, základná škola, Základná škola Turnianska 10, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola, základná škola, Základná umelecká škola Vrbenského, Základná Škola, Stredná zdravotnícka škola, Športové gymnázium Ostredkova 10, Elokované pracovisko súkromná základná umelecká škola, Stredná priemyselná škola dopravná, základná škola, Materská škola, Základná škola Ostredková 14, Tanečná akadémia Muguela Mendeza, Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, základná škola, Stredná priemyselná škola dopravná, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Materská škola Pivonková 9, elokované triedy Šalviová 5, English in the City - jazyková škola, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, základná škola, Sheriff, základná škola, Základná škola sv. Uršule, Základná škola Železničná, základná škola, Goethe Inštitút, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Základná škola Borodáčova 2, Gymnázium sv. Uršule, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Spojená škola Tokajícka 24, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Stredné odborné učilište strojárske, ZŠ Cádrova - 1. stupeň, Základná umelecká škola, základná škola, Autoškola 1, základná škola, Materská škola, Základná škola Holíčska 50, Stredná odborná škola polygrafická, Stredná odborná škola elektrotechnická, Stredná priemyselná škola dopravná

Vzdelanie, Bratislava:, 7 z 8

Špeciálna základná škola, Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, skôlka, základná škola, ZŠ Cádrova - 2. stupeň, British Council, Lentilka, Základná škola Vazovova 4, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, Obchodná akadémia Nevädzová 3, základná škola, Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Súkromná ZŠ s MŠ Marie Montessori, skôlka, základná škola, Jazyková škola STORM, Základná škola Žitavská, SOA Liberta, základná škola, Akadémia Policajného Zboru, základná škola, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, základná škola, základná škola, Gymnázium Tokajícka 24, stredná škola, Stredná odborná škola umeleckopriemyselná Tokajícka 24, Alex, základná škola, základná škola, Materská škola, Základná škola s materskou školou Plickova (zavretá), MaxiMax, Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, skôlka, skôlka, Materská škola Medzilaborecká 4, MŠ Pri Šajbách, Materská škola Velehradská 24, Elokované triedy Budovateľská 10, Materská škola Vyšehradská 17, skôlka, Ekonomická Univerzita, Ekonomická Univerzita, skôlka, Materská škola Piesočná 2, elokované triedy Vietnamská 13, Materská škola Špitálska 49, Brilliant Stars - súkromná materská škola, skôlka, univerzita, skôlka, skôlka, Materská škola Beskydská, Materská škola sv. Uršule, skôlka, univerzita, Materská škola Tabaková 10, skôlka, Materská škola

Vzdelanie, Bratislava:, 8 z 8

Slnečnica, MŠ Myjavská, skôlka, Súkromné detské jasle Drobček - Rodinné centrum Obláčik, Súkromná materská škola Nobelovo námestie 6, skôlka, Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave, skôlka, Materská škola, skôlka, Špeciálna základná škola s materskou školou, Škôlka - Cádrová, MŠ Cyprichova, Materská škola Pifflova 10, Materská škola Holíčska 50, Materská škola Kremeľská 36, Materská škola Lienka, elokované triedy Nevädzová 12, Materská škola Šancová 65, Súkromná materská škola Anjelik, Materská škola Cambridge, Detské jasle, Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií, Materská škola Hnilecká, Súkromné detské centrum Škeráčik, Materská škola Šťastná 26, skôlka, skôlka, Materská škola Bohrova 1, Materská škola Lachova 31, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, Materská škola Západná 2, skôlka, bývalé SOU energetické, Schulo, autoškola, Dolanský, Stredná odborná škola Policajného zboru, Autoškola M&S, Ikara, PRIM CAR, Junior, autoškola, Autoškola 1, Autoškola IMPULZ, autoškola

vzdelanie inde

Ružinov (142x), okres Bratislava II (135x), Staré Mesto (121x), Petržalka (106x), Nové Mesto (97x), okres Bratislava V (94x), okres Bratislava I (88x), okres Bratislava IV (85x), okres Bratislava III (72x), Háje (45x), Lúky, Bratislava (39x), Vinohrady (38x), Dvory (35x), Dúbravka (35x), Karlova Ves (33x), Nivy (31x), Podunajské Biskupice (29x), Oblasť Obchodná (28x), Rača (25x), Oblasť Žilinská (23x), Vrakuňa (23x), Oblasť Dunajská (21x), Trnávka, BA (20x), Trávniky (20x), Oblasť Partizánska (19x), Pošeň (18x), Historické jadro (16x), Štrkovec (14x), Ostredky (14x), Centrálna Rača (13x)
vzdelanie v Ružinov
vzdelanie v okres Bratislava II
vzdelanie v Staré Mesto

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://bratislava.oma.sk/vzdelavanie

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.