Cesta: OMA » Slovensko » Bratislavský kraj » Bratislava » vzdelanie

vzdelanie v Bratislava

vzdelanie

460x vzdelavanie, 213x základná škola, 162x skôlka, 40x univerzita, 25x stredná škola, 20x autoškola

vzdelanie

Vzdelanie v Bratislava

V Bratislava sa nachádza 460 kusov vzdelanie.

Vzdelanie, Bratislava:, 1 z 8

Fakulta informatiky a informačných technológií STU, Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Lekárska fakulta UK, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Fakulta architektúry STU, Pedagogická fakulta UK, Filozofická fakulta UK, Stavebná fakulta STU, Právnická fakulta UK, Strojnícka fakulta STU, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, Ekonomická univerzita v Bratislave, Vysoká škola výtvarných umení, Prírodovedecká fakulta UK, Vysoká škola manažmentu, Spojená škola Mokrohájska 3, Jasle Slnečnice, Bystrá škôlka, Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P. G. Frassatiho, Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského, Gymnázium Ladislava Sáru, Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Cirkevné konzervatórium, Gymnázium Ladislava Novomeského, ZŠ Matky Alexie, Evanjelické lýceum, Bulharská základná škola a gymnázium Christo Boteva, Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ svätej rodiny, Gymnázium svätej rodiny, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Paneurópska vysoká škola, Evanjelická materská škola Dr. Filipa Melanchtona, Detské centrum Fairyland, Nemecká škola v Bratislave, Súkromná základná škola Felix, Rehabilitačné stredisko ROSA, Autoškola 2, Detské centrum Snehulienka, ZŠ Bieloruská 1, Základná umelecká škola Františka Oswalda Daliborovo námestie 2 - Elokované pracovisko Gessayova 8, Konzervatórium, skôlka, ZŠ Jána de La Salle, Vysoká škola výtvarných umení, Gymnázium školských bratov, Základná škola Kalinčiakova, Detské jasle Čajkovského, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava, The Little Gym, Stredná odborná škola technická, ZŠ Milana Hodžu, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Škôlka Vilka, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Stredná odborná škola pedagogická, Rektorát Slovenskej technickej univerzity, Materská škola Macharova 1

Vzdelanie, Bratislava:, 2 z 8

British International School Bratislava, ZŠ Milana Hodžu, Gašparko, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, Рaneurópska vysoká škola, fakulta práva, Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Základná umelecká škola Františka Oswalda, Základná škola Malokarpatské námestie 1, MŠ Milana Hodžu, Farmaceutická fakulta UK, Základná škola Medzilaborecká, základná škola, Centrum HAPPY, Stredná priemyselná škola strojnícka, GAMČA - Gymnázium Grösslingová 18, ZŠ Pankúchova, Fakulta manažmentu UK, Základná umelecká škola Jána Albrechta, Základná škola Tupolevova 20, Slovenský inštitút vzdelávania, Škôlka Gašparko, Základná škola s materskou školou Riazanská, Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia, Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, Základná škola s materskou školou J.A. Komenského, Súkromné gymnázium Mercury, Súkromná základná škola waldorfská, Základná umelecká škola, Základná škola Nejedlého 8, Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Základná škola, Detské centrum Preliezka, Súkromná základná škola Wonderschool, ZŠ Gessayova 2, ZŠ Budatínska 61, ZŠ Prokofievova 5, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, ZŠ Beňovského 1, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Základná škola Tbiliská, Základná škola Rajčianska, Tesavi - Súkromná bilingválna materská škola, Gymnázium Matky Alexie, Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola, Materská škola, Rešetkova 6, Základná škola Jelenia 16, Stredná zdravotnícka škola, Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Gymnázium Alberta Einsteina, Základná škola Pavla Marcelyho, Súkromné gymnázium Kremnická, Gymnázium Hubeného, Súkromná hotelová akadémia, Stredná priemyselná škola Karola Adlera, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Základná škola Pri kríži, Základná škola Lachova 1, Gymnázium Pankúchova, Základná škola s materskou školou, Česká 10, Gymnázium Bilíkova

Vzdelanie, Bratislava:, 3 z 8

ZŠ Mudroňova, Cirkevná základná škola Narnia, Základná škola Vrútocká 58, Špeciálna základná škola s materskou školou, Výcviková škola pre vodiacich psov, Jazyková škola English4You, Základná škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Súkromné gymnázium Česká 10, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Cing, Súkromná základná škola Harmónia, Kvetinkovo, Základná škola s materskou školou Sibírska, Elokované pracovisko, Súkromná materská škola Česká 10, Detské centrum Kolibrík, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Gymnázium Metodova, Chefparade, 1. súkromné gymnázium, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Súkromná stredná odborná škola, Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, Základná škola s materskou školou, Jazyková škola, Veselá lienka, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Gymnázium Jura Hronca, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Materská škola Vazovova 16, Materská škola, Osadná 5, Centrum voľného času, Súkromné gymnázium Cogitatio, Základná škola s materskou školou, Detské opatrovateľské centrum Plné radosti, Detské centrum Kvietok, Súkromná obchodná akadémia AMOS, ZŠ Košická, Základná škola Dudova 2, Stredná odborná škola dopravná, Materská škola Sekurisova, Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Detské centrum Štvorlístok, Detské centrum, Obchodná akadémia Dudova, Súkromná materská škola Wonderland, Kids Paradise, Súkromné konzervatórium Alkana, Kids paradise, Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej, Materská škola Bradáčova, Drobček - Súkromné detské jasle, Konzervatórium, Materská škola "Štvorlístok", Anglická bilingválna škôlka, Materská škola Ševčenkova 35, Okay, Materská škola Iljušinova 1, Stredná odborná škola IT, Materská škola sv. Filipa Neriho

Vzdelanie, Bratislava:, 4 z 8

škôlka tučniačik, Gymnázium Jána Papánka, DC Ihrisko, Súkromná škôlka Gašparko, Detské opatrovateľské centrum Tulipánik, Materská škola Lietavská 1, Unity House, Materská škola Ušiakova, Súkromná škôlka "Ako u mamičky", Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. - Vzdělávací a konzultační institut v Bratislavě, Detské opatrovateľské centrum Hviezdička, Mini raj, Twinkle, HAPPY TIME, Cirkevné konzervatórium v Bratislave, elokované pracovisko, Slniečko, Mini raj pre deti, Vysoká škola múzických umení, Súkromná materská škôlka Maternelle, Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda, Slovenská zdravotnícka univerzita, Vrabček, Opatrovateľský dvor Kľúčik, KRTKO, Feki, Autoškola Prima, Autoškola Fajn, Autoškola WASO, Elokované pracovisko ZUŠ Jozefa Kresánka Karloveská 3, Blok H, základná škola, Francúzska škola a Súkromná športová stredná odborná škola, Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Autoškola ToPa, ZŠ Dubová, základná škola, základná škola, Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, základná škola, základná škola, Detské jasle a materské centrum Večernica, Základná škola Pavla Horova, Základná umelecká škola, Základná škola Nobelovo námestie 6, základná škola, základná škola, Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých, základná škola, základná škola, Základná škola Jána Pavla II, základná škola, základná škola, Gymnázium Ivana Horvátha, Základná škola M.R.Štefánika, základná škola, ZŠ Černyševského 8, základná škola, základná škola, skôlka, základná škola

Vzdelanie, Bratislava:, 5 z 8

Stredná odborná škola Ivánská cesta 21, skôlka, Súkromné gymnázium ESPRIT, ZŠ Alexandra Dubčeka, Súkromná základná škola Ružová dolina 29, základná škola, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Základná škola Ružová dolina 29, skôlka, Základná umelecká škola, skôlka, základná škola, Základná umelecká škola sv. Cecílie, SZUŠ Art Pegas, Spojená škola Tilgnerova, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola, Základná škola Turnianska 10, Základná Škola, Stredná odborná škola, základná škola, Stredná zdravotnícka škola, Gymnázium sv. Uršule, základná škola, Stredná priemyselná škola dopravná, Športové gymnázium Ostredkova 10, Elokované pracovisko súkromná základná umelecká škola, Základná škola Ostredková 14, Materská škola, Združená stredná škola potravinárska, základná škola, Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, Materská škola Pivonková 9, elokované triedy Šalviová 5, Tanečná akadémia Muguela Mendeza, Stredná priemyselná škola dopravná, Základná škola sv. Uršule, základná škola, English in the City - jazyková škola, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Základná škola Borodáčova 2, Goethe Inštitút, ZŠ Pekníkova, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, základná škola, Základná škola Železničná, základná škola, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Stredné odborné učilište strojárske, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná umelecká škola, Spojená škola Tokajícka 24, Materská škola Pavla Horova 3, ZŠ Cádrova - 1. stupeň

Vzdelanie, Bratislava:, 6 z 8

Stredná odborná škola polygrafická, ZŠ Nevädzová, Základná škola Holíčska 50, Stredná priemyselná škola dopravná, Špeciálna základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Autoškola 1, Materská škola, Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, ZŠ Cádrova - 2. stupeň, Obchodná akadémia Nevädzová 3, Detské opatrovateľské centrum a jasle Simba, Lentilka, Základná škola Vazovova 4, skôlka, British Council, základná škola, Akadémia Policajného Zboru, Základná škola Žitavská, Spojená škola sv. Vincenta de Paul, základná škola, Súkromná ZŠ s MŠ Marie Montessori, Jazyková škola STORM, skôlka, základná škola, základná škola, základná škola, SOA Liberta, ZŠ Kulíškova, základná škola, základná škola, Gymnázium Tokajícka 24, Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, skôlka, základná škola, základná škola, základná škola, Jazyková škola Class, Alex, Stredná odborná škola umeleckopriemyselná Tokajícka 24, stredná škola, Materská škola Pod Rovnicami, Základná škola s materskou školou Plickova (zavretá), Materská škola Stálicová 2, elokované triedy Haburská 6, základná škola, MaxiMax, Sheriff, Materská škola, Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, skôlka, Materská škola, základná škola, Hotelová akadémia, skôlka, Materská škola Medzilaborecká 4, Škôlka Suchohradská, MŠ Pri Šajbách

Vzdelanie, Bratislava:, 7 z 8

skôlka, Materská škola a detské jasle Slniečko, skôlka, Materská škola Velehradská 24, Elokované triedy Budovateľská 10, Materská škola Vyšehradská 17, Materská škola Velehradská 24, Ekonomická Univerzita, Ekonomická Univerzita, Materská škola Chlumeckého 12, Detské kráľovstvo, Materská škola Špitálska 49, Brilliant Stars - súkromná materská škola, Materská škola Piesočná 2, elokované triedy Vietnamská 13, Materská škola Röntgenova 16, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, Materská škola Bohrova 1, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, Materská škola Tabaková 10, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, skôlka, univerzita, skôlka, Materská škola Mamy Margity, skôlka, Slnečnica, Materská škola sv. Uršule, skôlka, skôlka, Súkromné detské jasle Drobček - Rodinné centrum Obláčik, MŠ Bulíkova, Materská škola Miletičova 37, Materská škola, MŠ Myjavská, Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave, Súkromná materská škola Nobelovo námestie 6, Materská škola, skôlka, Materská škola Pifflova 10, MŠ Cyprichova, skôlka, Materská škola Kremeľská 36, Materská škola Holíčska 50, Materská škola Cabanova, skôlka, skôlka, Škôlka - Cádrová, Materská škola Prešovská 28, Súkromná materská škola Anjelik, skôlka, Materská škola Lienka, elokované triedy Nevädzová 12, Materská škola Šancová 65, Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej, Materská škola Stálicová 2, skôlka

Vzdelanie, Bratislava:, 8 z 8

Materská škola Cambridge, Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií, Detské jasle, skôlka, Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej, skôlka, Materská škola Lachova 31, skôlka, Materská škola Šťastná 26, Materská škola Hnilecká, Materská škola Piesočná 2, skôlka, Materská škola Piesočná 2, elok. triedy Rádiová 52, Súkromné detské centrum Škeráčik, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, MŠ Plickova, Materské centrum Hojdana - Ružinov, Materská škola Piesočná 2, skôlka, skôlka, MŠ Barónka, Materská škola Pivonková 9, , bývalé SOU energetické, Schulo, autoškola, Dolanský, Stredná odborná škola Policajného zboru, Autoškola M&S, Ikara, Junior, PRIM CAR, autoškola, Autoškola 1, autoškola, Autoškola IMPULZ

vzdelanie inde

Ružinov (139x), okres Bratislava II (131x), Staré Mesto (114x), Petržalka (107x), Nové Mesto (95x), okres Bratislava V (95x), okres Bratislava IV (89x), okres Bratislava I (83x), okres Bratislava III (68x), Háje (46x), Lúky, Bratislava (40x), Dúbravka (40x), Vinohrady (37x), Dvory (34x), Karlova Ves (31x), Nivy (29x), Oblasť Obchodná (28x), Podunajské Biskupice (27x), Oblasť Žilinská (23x), Rača (21x), Vrakuňa (21x), Trávniky (20x), Trnávka, BA (20x), Pošeň (18x), Oblasť Dunajská (17x), Oblasť Partizánska (17x), Historické jadro (16x), Štrkovec (14x), Ostredky (14x), Devínska Nová Ves (13x)
vzdelanie v Ružinov
vzdelanie v okres Bratislava II
vzdelanie v Staré Mesto

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://bratislava.oma.sk/vzdelavanie

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.