Cesta: OMA » Slovensko » Bratislavský kraj » Bratislava » vzdelanie

vzdelanie v Bratislava

vzdelanie

480x vzdelavanie, 223x základná škola, 182x skôlka, 40x univerzita, 22x autoškola, 13x stredná škola

vzdelanie

Vzdelanie v Bratislava

V Bratislava sa nachádza 480 kusov vzdelanie.

Vzdelanie, Bratislava:, 1 z 8

Fakulta informatiky a informačných technológií STU, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Prírodovedecká fakulta UK, Filozofická fakulta UK, Lekárska fakulta UK, Právnická fakulta UK, Fakulta architektúry STU, Pedagogická fakulta UK, Stavebná fakulta STU, Strojnícka fakulta STU, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, Ekonomická univerzita v Bratislave, Vysoká škola výtvarných umení, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Vysoká škola manažmentu, Hviezdičky, Jasle Slnečnice, Spojená škola Mokrohájska 3, Bystrá škôlka, Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P. G. Frassatiho, Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského, The Little Gym, Gymnázium Ladislava Sáru, ZŠ Matky Alexie, Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Cirkevné konzervatórium, Gymnázium Ladislava Novomeského, Detské centrum Snehulienka, Evanjelické lýceum, Bulharská základná škola a gymnázium Christo Boteva, Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ svätej rodiny, Gymnázium svätej rodiny, Paneurópska vysoká škola, Evanjelická materská škola Dr. Filipa Melanchtona, Slovensko-Ruská základná škola v Bratislave, Detské centrum Fairyland, Nemecká škola v Bratislave, Vysoká škola výtvarných umení, Súkromná základná škola Felix, Rehabilitačné stredisko ROSA, Autoškola 2, Teologická fakulta Trnavskej univerzity, City Baby Care, ZŠ Bieloruská 1, Základná umelecká škola Františka Oswalda Daliborovo námestie 2 - Elokované pracovisko Gessayova 8, Gymnázium školských bratov, Konzervatórium, Základná škola Kalinčiakova, ZŠ Jána de La Salle, Jazyková škola Class, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Stredná odborná škola technická, Spojená škola sv. Františka z Assisi, ZŠ Milana Hodžu, British International School Bratislava, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby

Vzdelanie, Bratislava:, 2 z 8

Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Stredná odborná škola pedagogická, Škôlka Vilka, Detské jasle Čajkovského, Handprints International, Spojená škola Dolinského 1, Rektorát Slovenskej technickej univerzity, ZŠ Milana Hodžu, Gašparko, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, Gymnázium Matky Alexie, Рaneurópska vysoká škola, fakulta práva, Základná umelecká škola Istrijská, Základná umelecká škola Františka Oswalda, Farmaceutická fakulta UK, Základná škola Malokarpatské námestie 1, MŠ Milana Hodžu, Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda, Základná škola Medzilaborecká, Materská škola Dudvážska, Stredná odborná škola podnikania, Centrum HAPPY, základná škola, Fakulta manažmentu UK, Gymnázium Grösslingová 18, Stredná priemyselná škola strojnícka, Základná škola Karloveská, Súkromná základná umelecká škola, ZŠ Pankúchova, Základná umelecká škola Jána Albrechta, Základná škola M.R.Štefánika, Základná škola Tupolevova 20, ZŠ Alexandra Dubčeka, Slovenský inštitút vzdelávania, Škôlka Gašparko, Základná škola s materskou školou Riazanská, Stredná odborná škola, Spojená škola Tilgnerova, Duálna akadémia, Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, Základná škola s materskou školou J.A. Komenského, Dietky Kvietky, Súkromné gymnázium Mercury, Súkromná základná škola waldorfská, Základná škola Nejedlého 8, Združená stredná škola potravinárska, Základná umelecká škola, Základná umelecká škola, Súkromná základná škola Wonderschool, Materská škola Kolískova 14, ZŠ Sokolíkova ul.2, Detské centrum Preliezka, Základná škola, Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Materská škola Milana Marečka, ZŠ Budatínska 61, ZŠ Gessayova 2, Stredná priemyselná škola dopravná, Materská škola Stálicová 2, elokované triedy Haburská 6

Vzdelanie, Bratislava:, 3 z 8

ZŠ Prokofievova 5, Materská škola Pavla Horova 3, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, ZŠ Beňovského 1, Súkromné gymnázium ESPRIT, Stredná priemyselná škola Karola Adlera, Základná škola Jelenia 16, Gymnázium Bilíkova, Gymnázium Alberta Einsteina, Základná škola Tbiliská, Základná umelecká škola sv. Cecílie, Tesavi - Súkromná bilingválna materská škola, Súkromné gymnázium, Základná škola Rajčianska, Súkromné gymnázium Kremnická, Súkromná hotelová akadémia, Materská škola a detské jasle Slniečko, Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Materská škola, Rešetkova 6, Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola, Základná škola Pri kríži, Stredná zdravotnícka škola, Súkromná základná škola, Materska skola, Gymnázium Hubeného, Materská škola Rovniankova, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Gymnázium Metodova, Základná škola Lachova 1, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Základná škola Pavla Marcelyho, Základná škola s materskou školou, Česká 10, Súkromné gymnázium Česká 10, Cirkevná základná škola Narnia, Základná škola s materskou školou Sibírska, Gymnázium Pankúchova, ZŠ a MŠ Cádrova, ZŠ Nevädzová, ZŠ Mudroňova, Základná škola Vrútocká 58, Jasličky pre naše detičky, Chefparade, Základná škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Výcviková škola pre vodiacich psov, Jazyková škola English4You, Špeciálna základná škola s materskou školou, Cing, Materská škola Pod Rovnicami, Detské opatrovateľské centrum a jasle Simba, Súkromná stredná odborná škola, skôlka, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Materská škola Velehradská 24, Kvetinkovo, Detské centrum Kolibrík, Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Jazyková škola, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Detské kráľovstvo

Vzdelanie, Bratislava:, 4 z 8

Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Stredná odborná škola dopravná, 1. súkromné gymnázium, Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Základná škola s materskou školou, Materská škola Strečnianska 2, Materská škola Prešovská, Gymnázium Jura Hronca, Materská škola Gessayova, Materská škola Vazovova 16, Materská škola Röntgenova 16, skôlka, Základná škola s materskou školou Odborárska 2, Základná škola s materskou školou, Veselá lienka, Súkromné gymnázium Cogitatio, Materská škola, Osadná 5, Detské opatrovateľské centrum Plné radosti, ZŠ Košická, Materská škola Švantnerova, MŠ Bulíkova, Materská škola Koniarkova, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, ZŠ Kulíškova, Materská škola Majerníkova, Obchodná akadémia, Detské centrum Kvietok, Stredná odborná škola IT, Materská škola Damborského, Detské centrum Štvorlístok, Základná škola Dudova 2, Materská škola Ľ. Fullu 12, Materská škola Sekurisova, Detské centrum, Súkromná stredná odborná škola, Súkromné konzervatórium Alkana, Kids Paradise, Materská škola "Štvorlístok", Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej, Jasle Drobček, Kids paradise, Škôlka Suchohradská, Materská škola Bradáčova, Materská škola Stálicová 2, Konzervatórium, Gymnázium Jána Papánka, Bilinguálna škôlka Happy, Anglická bilingválna škôlka, Detské centrum Vrakuňáčik, Dietky Kvietky, Materská škola Prešovská 28, Materská škola Ševčenkova 35, Materská škola sv. Filipa Neriho, Materská škola Wonderland, Súkromná materská škola Pramienok, Materská škola Iljušinova 1, DC Ihrisko

Vzdelanie, Bratislava:, 5 z 8

Materská škola Macharova 1, Detské opatrovateľské centrum Tulipánik, Materská škola Piesočná 2, Materská škola Mamy Margity, škôlka tučniačik, Materská škola Lietavská 1, Gorazdova, Materská škola Šustekova, Súkromná škôlka Gašparko, Unity House, Súkromné slovanské gymnázium, Detské centrum Srdiečko, Materská škola Motýlik, Súkromná škôlka "Ako u mamičky", Materská škola Ušiakova, Materská škola Galbavého, Materská škola Funiversity, Materská škola Pri kríži, Detské opatrovateľské centrum Hviezdička, Mini raj, Súkromná materská škola Christo Boteva, Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Materská škola Chlumeckého 12, Slniečko, Twinkle, skôlka, Vysoká škola múzických umení, Materská škola Adámiho 11, HAPPY TIME, Cirkevné konzervatórium v Bratislave, elokované pracovisko, Materská škola Cabanova, Mini raj pre deti, Materská škola Miletičova 37, Materská škola Gelnická, Súkromná materská škôlka Maternelle, Súkromná športová škôlka s angličtinou a nemčinou ROZPRÁVKOVO, MŠ Plickova, Felix MŠ, Materská škola Pivonková 9, Materská škola Tbiliská 2, MŠ Barónka, Materské centrum Hojdana - Ružinov, Vrabček, Materská škola Piesočná 2, elok. triedy Rádiová 52, Slovenská zdravotnícka univerzita, Opatrovateľský dvor Kľúčik, KRTKO, Feki, Autoškola Prima, Autoškola Fajn, Autoškola WASO, Autoškola NUCLEUS, Blok H, Elokované pracovisko ZUŠ Jozefa Kresánka Karloveská 3, Francúzska škola a Súkromná športová stredná odborná škola, Autoškola ToPa, ZŠ Dubová, základná škola, základná škola

Vzdelanie, Bratislava:, 6 z 8

základná škola, základná škola, Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Detské jasle a materské centrum Večernica, Základná škola Pavla Horova, Základná umelecká škola, základná škola, Základná škola Nobelovo námestie 6, základná škola, základná škola, Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých, Bystrá škôlka, základná škola, Základná škola Jána Pavla II, základná škola, Gymnázium Ivana Horvátha, základná škola, základná škola, ZŠ Černyševského 8, základná škola, základná škola, Základná škola Ružová dolina 29, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, základná škola, Súkromná základná škola Ružová dolina 29, základná škola, Stredná odborná škola Ivánská cesta 21, základná škola, skôlka, SZUŠ Art Pegas, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Turnianska 10, základná škola, Stredná zdravotnícka škola, Základná umelecká škola Vrbenského, Základná Škola, Základná škola Ostredková 14, Elokované pracovisko súkromná základná umelecká škola, Športové gymnázium Ostredkova 10, základná škola, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, základná škola, Materská škola Pivonková 9, elokované triedy Šalviová 5, Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, základná škola, Základná škola Železničná, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Gymnázium sv. Uršule, Základná škola sv. Uršule, Základná škola Borodáčova 2, Sheriff, Goethe Inštitút, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Základná umelecká škola

Vzdelanie, Bratislava:, 7 z 8

Stredné odborné učilište strojárske, MŠ Komárovská, Spojená škola Tokajícka 24, ZŠ Cádrova - 1. stupeň, Materská škola, základná škola, Základná škola Holíčska 50, Stredná odborná škola polygrafická, Stredná odborná škola elektrotechnická, Špeciálna základná škola, základná škola, Autoškola 1, Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, Obchodná akadémia Nevädzová 3, ZŠ Cádrova - 2. stupeň, Základná škola Vazovova 4, skôlka, základná škola, Lentilka, British Council, základná škola, Akadémia Policajného Zboru, SOA Liberta, Súkromná ZŠ s MŠ Marie Montessori, Spojená škola sv. Vincenta de Paul, základná škola, základná škola, základná škola, Jazyková škola STORM, základná škola, Základná škola Žitavská, Gymnázium Tokajícka 24, základná škola, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, základná škola, Stredná odborná škola umeleckopriemyselná Tokajícka 24, Materská škola, Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, základná škola, MaxiMax, Základná škola s materskou školou Plickova (zavretá), skôlka, skôlka, Materská škola Medzilaborecká 4, Materská škola Vyšehradská 17, skôlka, Materská škola Velehradská 24, Elokované triedy Budovateľská 10, NÖ Landeskindergarten, Ekonomická Univerzita, Ekonomická Univerzita, Materská škola Piesočná 2, elokované triedy Vietnamská 13, Materská škola Špitálska 49, Brilliant Stars - súkromná materská škola, skôlka, MŠ Pri Šajbách, univerzita, Materská škola Tabaková 10

Vzdelanie, Bratislava:, 8 z 8

skôlka, skôlka, skôlka, Materská škola Beskydská, univerzita, skôlka, Materská škola sv. Uršule, Súkromná materská škola Nobelovo námestie 6, Materská škola, skôlka, skôlka, Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave, skôlka, Materská škola, Slnečnica, Súkromné detské jasle Drobček - Rodinné centrum Obláčik, MŠ Myjavská, MŠ Cyprichova, Materská škola Pifflova 10, Materská škola Holíčska 50, Škôlka - Cádrová, Špeciálna základná škola s materskou školou, skôlka, Materská škola Kremeľská 36, Súkromná materská škola Anjelik, Materská škola Šancová 65, Materská škola Lienka, elokované triedy Nevädzová 12, Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií, Detské jasle, Materská škola Cambridge, skôlka, Materská škola Šťastná 26, Materská škola Hnilecká, skôlka, Materská škola Lachova 31, Súkromné detské centrum Škeráčik, Materská škola Bohrova 1, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, Materská škola Západná 2, bývalé SOU energetické, autoškola, Schulo, autoškola, Dolanský, Stredná odborná škola Policajného zboru, Autoškola M&S, Ikara, Junior, PRIM CAR, Autoškola 1, autoškola, autoškola, Autoškola IMPULZ, Autoškola Harmi, Alex

vzdelanie inde

Ružinov (141x), okres Bratislava II (132x), Staré Mesto (117x), Petržalka (116x), okres Bratislava V (104x), Nové Mesto (98x), okres Bratislava I (89x), okres Bratislava IV (86x), okres Bratislava III (74x), Háje (46x), Lúky, Bratislava (45x), Vinohrady (39x), Dvory (39x), Dúbravka (37x), Karlova Ves (32x), Podunajské Biskupice (30x), Oblasť Obchodná (28x), Nivy (26x), Rača (26x), Vrakuňa (23x), Oblasť Žilinská (23x), Trnávka, BA (22x), Oblasť Dunajská (22x), Trávniky (20x), Pošeň (18x), Oblasť Partizánska (18x), Historické jadro (16x), Ostredky (15x), Štrkovec (14x), Centrálna Rača (13x)
vzdelanie v Ružinov
vzdelanie v okres Bratislava II
vzdelanie v Staré Mesto

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://bratislava.oma.sk/vzdelavanie

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.