Cesta: OMA » Slovensko » Bratislavský kraj » Bratislava » vzdelanie

vzdelanie v Bratislava

vzdelanie

231x základná škola, 216x skôlka, 40x univerzita, 31x autoškola, 7x stredná škola

vzdelanie

Vzdelanie v Bratislava

V Bratislava sa nachádza 525 kusov vzdelanie.

vzdelanie inde

Ružinov (165x), okres Bratislava II (145x), Staré Mesto (132x), Nové Mesto (122x), Petržalka (117x), okres Bratislava V (107x), okres Bratislava I (100x), okres Bratislava IV (93x), okres Bratislava III (86x), Vinohrady (49x), Lúky (47x), Háje (46x), Karlova Ves (41x), Dúbravka (38x), Dvory (37x), Podunajské Biskupice (37x), Oblasť Obchodná (31x), Trnávka (28x), Oblasť Dunajská (28x), Nivy (28x), Vrakuňa (26x), Oblasť Žilinská (23x), Rača (23x), Trávniky (19x), Oblasť Partizánska (19x), Ostredky (18x), Pošeň (17x), Historické jadro (16x), Starý Ružinov (15x), Slovany (15x)

Vzdelanie, Bratislava:, 1 z 9

Fakulta informatiky a informačných technológií STU, Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, The Little Gym, Právnická fakulta UK, Gymnázium F. G. Lorcu, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Prírodovedecká fakulta UK, Fakulta architektúry a dizajnu STU, Lekárska fakulta UK, Filozofická fakulta UK, Elokované pracovisko ZUŠ Jozefa Kresánka, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera, Stavebná fakulta STU, Pedagogická fakulta UK, Strojnícka fakulta STU, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Základná škola Bieloruská 1, Gymnázium Matky Alexie, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, Jasle Veselá včielka, Bystrá škôlka, Kids Paradise, Kids Paradise, Základná škola, Evanjelické lýceum, Deutsche Schule Bratislava, Ekonomická univerzita v Bratislave, Vysoká škola výtvarných umení, Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle, Vysoká škola výtvarných umení, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, MŠ Karadžičova, GAMA, Obchodná akadémia, Konzervatórium, Hviezdičky, Spojená škola Mokrohájska 3, Súkromná základná škola GALILEO SCHOOL, Škôlka Vilka, Základná škola I. Bukovčana 3, Súkromné gymnázium Galileo School, Súkromná spojená škola francúzsko-slovenská, Handprints International, British International School Bratislava, Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského, Bystrá škôlka, Súkromná stredná odborná škola - Gastroškola, Bystrá škôlka, Detské centrum Snehulienka, Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P. G. Frassatiho, Súkromná stredná odborná škola pedagogická, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Gymnázium Ladislava Sáru, ZŠ Matky Alexie, Základná škola Rajčianska 3, Bratislava

Vzdelanie, Bratislava:, 2 z 9

Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Рaneurópska vysoká škola, fakulta práva a fakulta psychológie, ZŠ Sokolíkova ul.2, Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, ZŠ Beňovského 1, Fakulta managementu UK, Materská škola - Teplická, Základná škola Pri kríži, ZŠ Nevädzová, Gymnázium Bilíkova, Elokované pracovisko na Dudvážskej 4, Detské centrum Fairyland, Základná škola s materskou školou sv. Jána Pavla II., Základná škola s materskou školou, Gymnázium Ladislava Novomeského, Cirkevné konzervatórium, Stredná odborná škola polygrafická, Základná škola Alexandra Dubčeka, Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ svätej rodiny, Gymnázium svätej rodiny, Bystrá škôlka, Súkromná stredná športová škola, Súkromná základná škola Sv. Michala, Bulharská základná škola a gymnázium Christo Boteva, Súkromné konzervatórium Alkana, Gymnázium Grösslingová 18, Gymnázium sv. Uršule, Slovenská zdravotnícka univerzita, Špeciálna materská škola, Základná škola s materskou školou Za kasárňou, Gymnázium Jura Hronca, Elokované pracovisko na Latorickej 2, Paneurópska vysoká škola, Súkromná základná škola FELIX, Detské centrum Hrošík, LEAF Academy, City Baby Care, Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave, LEAF Academy, Montessori Horský park, Základná umelecká škola, Slovensko-Ruská základná škola v Bratislave, Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Materská škola Adámiho 11, Neškola, Súkromná základná škola Edulienka, Detské jasle Čajkovského, Bystrá škôlka, Súkromné gymnázium FELIX, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Základná škola Ostredková 14, Materská škola Tbiliská 2, Základná škola s materskou školou Riazanská, Materská škola Hnilecká, Materská škola Javorinská, SOA Liberta, Materská škola Pivonková 9, elokované triedy Šalviová 5, Rehabilitačné stredisko ROSA, Akadémia írskeho tanca Avalon, Autoškola 2, Evanjelická materská škola Dr. Filipa Melanchtona

Vzdelanie, Bratislava:, 3 z 9

Central European Education Institute, Základná škola Kalinčiakova, cililin, Centrum HAPPY, Základná škola Pavla Marcelyho, Stredná odborná škola Policajného zboru Bratislava, Základná umelecká škola Františka Oswalda Daliborovo námestie 2 - Elokované pracovisko Gessayova 8, Detské centrum Preliezka, Materská škola Podzáhradná 1, Bratislava, skôlka, Vysoká škola NEWTON, skôlka, Jazyková škola Class, Gymnázium školských bratov, ZŠ Jána de La Salle, Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, ASA, Stredná odborná škola technická, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava, Elokované pracovisko MŠ Prešovská 28, Materská škola Šíravská 8, Bratislava, Jasličky pre naše detičky, ZŠ Milana Hodžu, Základná škola Borodáčova 2, Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, Súkromná materská škola GALILEO SCHOOL, Obchodná akadémia Nevädzová 3, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Detské Centrum Dostojevského, Súkromná škôlka ROZPRÁVKOVO, Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Stredná odborná škola pedagogická, Rektorát Slovenskej technickej univerzity, Brilliant Stars, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, ZŠ Milana Hodžu, Materská škola Kaméliová 10, Bratislava, Starters, Gymnázium Ivana Horvátha, Gašparko, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, Spojená škola Dolinského 1, MŠ Trnková 4, Bratislava - Jarovce, Detské centrum Mini Raj, Materská škola Beskydská, little Big, Základná umelecká škola Istrijská, Paneurópska súkromná základná škola, MŠ Milana Hodžu, MŠ Gorazdova, Farmaceutická fakulta UK, Základná umelecká škola Františka Oswalda, Materská škola Motýlik, Základná škola Malokarpatské námestie 1, Detské opatrovateľské centrum Hviezdička, Kings School International, Súkromná ZŠ s MŠ Marie Montessori, Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda, Stredná priemyselná škola strojnícka

Vzdelanie, Bratislava:, 4 z 9

Stredná odborná škola podnikania, SZUŠ Art Pegas, Fortuna, Základná škola Pavla Horova, Základná škola Karloveská, Súkromná základná umelecká škola, ZŠ Pankúchova, Funiversity Cambridge Kindergarten, English International School of Bratislava, Základná umelecká škola Jána Albrechta, Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika, Základná škola, Biskupická 21, Bratislava, MŠ Slnečnica, Spojená škola internátna, Hrdličkova 17, Základná škola Medzilaborecká, ZŠ Košická, Gymnázium Alberta Einsteina, Spojená škola Dúbravská cesta 1, Základná škola, Hlboká cesta 4, Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, Súkromná stredná odborná škola veterinárna, Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, Základná škola s materskou školou, Spojená škola Tilgnerova, ZŠ Budatínska 61, Hotelová akadémia, Základná škola Jelenia 16, Dietky Kvietky, Základná škola Marianka, Námestie 4. apríla 16, Základná škola s materskou školou J.A. Komenského, Materská škola Linzbothova 18, Brilliant Stars, Základná škola Tupolevova 20, Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Súkromné gymnázium Mercury, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Súkromná základná škola waldorfská, Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Autoškola NUCLEUS, Základná škola Nejedlého 8, Základná umelecká škola, Cambridge International School, Združená stredná škola potravinárska, Duálna akadémia, SOU pre sluchovo postihnutých, Základná škola sv. Uršule, ZŠ Prokofievova 5, Základná škola Kataríny Brúderovej, Spojená škola Ostredková 10, Súkromná základná škola Wonderschool, Špeciálna základná škola s materskou školou, Základná škola s materskou školou Odborárska 2, Materská škola Bl. Zdenky Schelingovej, Základná škola, Podzáhradná 51, Bratislava, ZŠ Gessayova 2, Súkromné gymnázium ESPRIT, Súkromná základná umelecká škola, skôlka, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka

Vzdelanie, Bratislava:, 5 z 9

Súkromná základná škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola, Materská škola Milana Marečka, Materská škola Pavla Horova 3, Základná škola Tbiliská, Stredná priemyselná škola dopravná, Základná umelecká škola sv. Cecílie, Materská škola Stálicová 2, elokované triedy Haburská 6, Základná škola Žitavská 1, Bratislava, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Stredná zdravotnícka škola, Tesavi - Súkromná bilingválna materská škola, Materská škola a detské jasle Slniečko, Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Základná škola, Železničná 14, Bratislava, Stredná odborná škola chemická, Základná škola Ružová dolina 29, Materská škola Rovniankova, Stredná zdravotnícka škola, Základná škola s materskou školou, Súkromná základná škola, Základná škola Lachova 1, Gymnázium Pankúchova, Liečebno-výchovné sanatórium, Stredná odborná škola technológií a remesiel, Základná škola s materskou školou, Česká 10, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Súkromná stredná odborná škola, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, ZŠ a MŠ Cádrova, Súkromná materská škola Hrášok, ZŠ Mudroňova, Materská škola, Rešetkova 6, Súkromné gymnázium Česká 10, Cirkevná základná škola Narnia, Junior, Základná škola Vrútocká 58, Cing, Jazyková škola English4You, Materská škola Velehradská 24, Gymnázium Hubeného, Materská škola Estónska 3, Bratislava, Gymnázium Metodova, Materská škola Hargašova 5, Bratislava, Špeciálna základná škola s materskou školou, Materská škola Grösslingová, Stredná odborná škola dopravná, Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Obchodná akadémia Imricha Karvaša, 1. súkromné gymnázium, Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Kvetinkovo, Detské kráľovstvo, Farská škôlka sv.Magdalénka Rusovce, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Detské opatrovateľské centrum a jasle Simba, PIPPI, Materská škola Röntgenova 16, Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, Materská škola Bodvianska 4, Bratislava

Vzdelanie, Bratislava:, 6 z 9

Materská škola Strečnianska 2, Materská škola, Osadná 5, Stredná odborná škola IT, Materská škola Gessayova, Materská škola Pod Rovnicami, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, skôlka, Materská škola Majerníkova, Materská škola Ladislava Sáru, Základná škola Dudova 2, ZŠ Kulíškova, Veselá lienka, Detské centrum Kolibrík, Materská škola Ľ. Fullu 12, MŠ Bulíkova, Detské centrum Štvorlístok, Kids paradise, Detské opatrovateľské centrum Plné radosti, Detské centrum Kvietok, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Materská škola Damborského, Materská škola Ševčenkova 35, Gymnázium Jána Papánka, Fenix Glass design, Detské centrum, Materská škola Sekurisova, Materská škola Koniarkova, Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej, Jasle Drobček, Materská škola "Štvorlístok", Materská škola Vazovova 16, Materská škola Bradáčova, Škôlka Suchohradská, Materská škola Stálicová 2, Materská škola Iljušinova 1, Materská škola Švantnerova, Anglická bilingválna škôlka, MŠ Heydukova, Súkromná materská škola Pramienok, Dietky Kvietky, Materská škola sv. Filipa Neriho, Spojená škola sv. Vincenta de Paul, INškôlka, DC Ihrisko, Detské centrum Vrakuňáčik, Materská škola Wonderland, Materská škola Mamy Margity, Detské opatrovateľské centrum Tulipánik, Materská škola Tupolevova 20, Happy Drive, s. r. o., Materská škola Macharova 1, Materská škola Prešovská 28, Materská škola sv. Jána Pavla II., Materská škola Galbavého, Materská škola Lietavská 1, Materská škola Šustekova, Unity House, škôlka tučniačik, Materská škola Piesočná 2, Slniečko

Vzdelanie, Bratislava:, 7 z 9

Autoškola Valušek, Bosák, Súkromná škôlka "Ako u mamičky", Materská škola sv. Vincenta de Paul, Súkromné slovanské gymnázium, Felix MŠ, Súkromná materská škola Christo Boteva, Materská škola, Twinkle, Detské centrum Srdiečko, Materská škola Funiversity, Cirkevné konzervatórium v Bratislave, elokované pracovisko, Vysoká škola múzických umení, Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej, HAPPY TIME, skôlka, Materská škola Pri kríži, Súkromná škôlka Gašparko, Materská škola Miletičova 37, Súkromná materská škôlka Maternelle, Materská škola Ušiakova, Materská škola Cabanova, MŠ Plickova, Materská škola Pivonková 9, Materská škola Gelnická 34, Materská škola Piesočná 2, elok. triedy Rádiová 52, Materské centrum Hojdana - Ružinov, MŠ Barónka, Základná škola Rovinka, Vrabček, Opatrovateľský dvor Kľúčik, KRTKO, Autoškola Star, Autoškola Prima, Materská škola Rovinka, Autoškola PLUS1, Autoškola Fajn, MŠ - Mišíkova 19, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Autoškola WASO, Autoškola Sheriff, DC Preliezka - jasle a škôlka, Fadruszova 10, British Council, Univerzita Komenského v Bratislave, Katedry kulturológie, marketingovej komunikácie, porovnávacej religionistiky, žurnalistiky, skôlka, Autoškola ToPa, Základná škola s materskou školou Dubová 1, MŠ Gessayova 2, MŠ Miletičova 37 - Elokované triedy Gemerská 4, Základná škola Nobelovo námestie 6, Základná umelecká škola, Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých, Základná škola s materskou školou, Hargašova 5, Bratislava, Materská škola Šancová 65, Smerovka, základná škola, základná škola, ZŠ Černyševského 8, základná škola

Vzdelanie, Bratislava:, 8 z 9

základná škola, základná škola, skôlka, Bisla, Tutu - škola baletu, Základná škola Turnianska 10, skôlka, Elokované pracovisko súkromná základná umelecká škola, BRM BRM, Materská škôlka Kolískova, CRS-Servis, základná škola, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, základná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, základná škola, Základná škola Sibírska, Súkromná materská škola Nobelovo námestie 6, ZŠ Cádrova - 1. stupeň, Stredná odborná škola elektrotechnická, Gymnázium Tokajícka 24, Sheriff, Stredné odborné učilište strojárske, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Spojená škola Tokajícka 24, Základná škola Holíčska 50, Stredná odborná škola umeleckopriemyselná Tokajícka 24, základná škola, Základná škola Vazovova 4, Špeciálna základná škola, Stredná odborná škola, ZŠ Cádrova - 2. stupeň, Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Základná umelecká škola, MŠ Komárovská, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, MaxiMax, Základná umelecká škola Vrbenského, skôlka, základná škola, základná škola, Lentilka, základná škola, Materská škola, skôlka, Materská škola Medzilaborecká 4, Materská škola Naša škôlka - Slniečkovo, Pionierska 12/A, MŠ Pri Šajbách, Materská škola Velehradská 24, Elokované triedy Budovateľská 10, Škôlka Bory, Materská škola Vyšehradská 17, skôlka, Materská škola Legerského 18, skôlka, Materská škola Špitálska 49, Lienka, Materská škola Šuňavcova 13, skôlka

Vzdelanie, Bratislava:, 9 z 9

Materská škola Piesočná 2, elokované triedy Vietnamská 13, skôlka, MŠ Myjavská, Fantastické detské centrum, Materská škola Turnianska, Materská škola sv. Uršule, Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave, Materská škola Tabaková 10, Škôlka - Cádrova, skôlka, skôlka, Súkromná materská škola Anjelik, Materská škola Pifflova 10, Súkromné detské jasle Drobček - Rodinné centrum Obláčik, Materská škola Lienka, elokované triedy Nevädzová 12, Materská škola Holíčska 50, Materská škola Banšelova 4, MŠ Cyprichova, skôlka, Detské jasle, Materská škola Kremeľská 36, Materská škola Lachova 31, Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií, Materská škola Bohrova 1, Materská škola Šťastná 26, Súkromné detské centrum Škeráčik, skôlka, skôlka, skôlka, Materská škola Západná 2, skôlka, autoškola, Schulo, Autoškola M&S, AS Trend, Ikara, PRIM CAR, autoškola, Autoškola 1, autoškola, Autoškola IMPULZ, Autoškola Harmi, Alex, NÖ Landeskindergarten, skôlka

vzdelanie inde

Ružinov (165x), okres Bratislava II (145x), Staré Mesto (132x), Nové Mesto (122x), Petržalka (117x), okres Bratislava V (107x), okres Bratislava I (100x), okres Bratislava IV (93x), okres Bratislava III (86x), Vinohrady (49x), Lúky (47x), Háje (46x), Karlova Ves (41x), Dúbravka (38x), Dvory (37x), Podunajské Biskupice (37x), Oblasť Obchodná (31x), Trnávka (28x), Oblasť Dunajská (28x), Nivy (28x), Vrakuňa (26x), Oblasť Žilinská (23x), Rača (23x), Trávniky (19x), Oblasť Partizánska (19x), Ostredky (18x), Pošeň (17x), Historické jadro (16x), Starý Ružinov (15x), Slovany (15x)
vzdelanie v Ružinov
vzdelanie v okres Bratislava II
vzdelanie v Staré Mesto
vzdelanie v Bratislava

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku bratislava.oma.sk vzdelavanie

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.