Cesta: OMA » Slovensko » Bratislavský kraj » Bratislava » vzdelanie

vzdelanie v Bratislava

vzdelanie

474x vzdelavanie, 223x základná škola, 174x skôlka, 40x univerzita, 21x autoškola, 16x stredná škola

vzdelanie

Vzdelanie v Bratislava

V Bratislava sa nachádza 474 kusov vzdelanie.

Vzdelanie, Bratislava:, 1 z 8

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Fakulta informatiky a informačných technológií STU, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Prírodovedecká fakulta UK, Filozofická fakulta UK, Lekárska fakulta UK, Právnická fakulta UK, Fakulta architektúry STU, Pedagogická fakulta UK, Strojnícka fakulta STU, Stavebná fakulta STU, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, Ekonomická univerzita v Bratislave, Vysoká škola výtvarných umení, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Vysoká škola manažmentu, Spojená škola Mokrohájska 3, Jasle Slnečnice, Bystrá škôlka, Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P. G. Frassatiho, Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského, The Little Gym, ZŠ Matky Alexie, Gymnázium Ladislava Sáru, Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Cirkevné konzervatórium, Gymnázium Ladislava Novomeského, Evanjelické lýceum, Bulharská základná škola a gymnázium Christo Boteva, Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ svätej rodiny, Gymnázium svätej rodiny, Paneurópska vysoká škola, Evanjelická materská škola Dr. Filipa Melanchtona, Detské centrum Fairyland, Nemecká škola v Bratislave, Súkromná základná škola Felix, Vysoká škola výtvarných umení, Rehabilitačné stredisko ROSA, Autoškola 2, Základná škola Kalinčiakova, Detské centrum Snehulienka, Teologická fakulta Trnavskej univerzity, ZŠ Bieloruská 1, Základná umelecká škola Františka Oswalda Daliborovo námestie 2 - Elokované pracovisko Gessayova 8, Konzervatórium, Gymnázium školských bratov, ZŠ Jána de La Salle, Detské jasle Čajkovského, Jazyková škola Class, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Stredná odborná škola technická, ZŠ Milana Hodžu, Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Škôlka Vilka, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, Handprints International

Vzdelanie, Bratislava:, 2 z 8

British International School Bratislava, Stredná odborná škola pedagogická, Gymnázium Matky Alexie, Rektorát Slovenskej technickej univerzity, ZŠ Milana Hodžu, Gašparko, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, Základná umelecká škola Istrijská, Рaneurópska vysoká škola, fakulta práva, Základná umelecká škola Františka Oswalda, Základná škola Malokarpatské námestie 1, ZŠ Alexandra Dubčeka, MŠ Milana Hodžu, Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda, Farmaceutická fakulta UK, Základná škola Medzilaborecká, Centrum HAPPY, základná škola, Materská škola Dudvážska, GAMČA - Gymnázium Grösslingová 18, Stredná priemyselná škola strojnícka, Základná škola Karloveská, ZŠ Pankúchova, Fakulta manažmentu UK, Základná umelecká škola Jána Albrechta, Základná škola M.R.Štefánika, Základná škola Tupolevova 20, Škôlka Gašparko, Základná škola s materskou školou Riazanská, Slovenský inštitút vzdelávania, Dietky Kvietky, Duálna akadémia, Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, Základná škola s materskou školou J.A. Komenského, Stredná odborná škola, Súkromná základná škola waldorfská, Súkromné gymnázium Mercury, Základná škola Nejedlého 8, Základná umelecká škola, Združená stredná škola potravinárska, Súkromná základná škola Wonderschool, Základná umelecká škola, Základná škola, Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Detské centrum Preliezka, Materská škola Pavla Horova 3, ZŠ Gessayova 2, ZŠ Budatínska 61, Materská škola Stálicová 2, elokované triedy Haburská 6, Gymnázium Bilíkova, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, ZŠ Beňovského 1, ZŠ Prokofievova 5, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Základná umelecká škola sv. Cecílie, Základná škola Tbiliská, Materská škola Milana Marečka, Súkromné gymnázium ESPRIT, Stredná priemyselná škola Karola Adlera, Základná škola Rajčianska

Vzdelanie, Bratislava:, 3 z 8

Tesavi - Súkromná bilingválna materská škola, Materská škola a detské jasle Slniečko, Základná škola Jelenia 16, Materská škola, Rešetkova 6, Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Gymnázium Alberta Einsteina, Stredná zdravotnícka škola, Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola, Gymnázium Hubeného, Základná škola Pavla Marcelyho, Súkromné gymnázium Kremnická, Súkromná základná škola, Súkromná hotelová akadémia, Materská škola Rovniankova, Súkromné gymnázium, Základná škola Pri kríži, Materska skola, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Základná škola Lachova 1, Súkromné gymnázium Česká 10, Gymnázium Pankúchova, ZŠ a MŠ Cádrova, ZŠ Mudroňova, Základná škola s materskou školou, Česká 10, ZŠ Nevädzová, Výcviková škola pre vodiacich psov, Cing, Základná škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Cirkevná základná škola Narnia, Jazyková škola English4You, Základná škola Vrútocká 58, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Jasličky pre naše detičky, Špeciálna základná škola s materskou školou, Detské opatrovateľské centrum a jasle Simba, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Kvetinkovo, Materská škola Pod Rovnicami, Materská škola Velehradská 24, Základná škola s materskou školou Sibírska, skôlka, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Detské centrum Kolibrík, Chefparade, Elokované pracovisko, Súkromná materská škola Česká 10, Materská škola Prešovská, Stredná odborná škola dopravná, Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, 1. súkromné gymnázium, Súkromná stredná odborná škola, Detské kráľovstvo, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Základná škola s materskou školou Odborárska 2, Jazyková škola, Základná škola s materskou školou, Materská škola Gessayova, Materská škola Röntgenova 16

Vzdelanie, Bratislava:, 4 z 8

Súkromné gymnázium Cogitatio, Materská škola Vazovova 16, Materská škola, Osadná 5, Materská škola Strečnianska 2, Gymnázium Jura Hronca, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Základná škola s materskou školou, Centrum voľného času, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Gymnázium Metodova, skôlka, Veselá lienka, Materská škola Koniarkova, Detské centrum Kvietok, ZŠ Košická, ZŠ Kulíškova, MŠ Bulíkova, Detské opatrovateľské centrum Plné radosti, Materská škola Majerníkova, Stredná odborná škola IT, Detské centrum Štvorlístok, Základná škola Dudova 2, Materská škola Sekurisova, Obchodná akadémia, Detské centrum, Kids Paradise, Súkromná stredná odborná škola, Súkromné konzervatórium Alkana, Materská škola Bradáčova, Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej, Kids paradise, Škôlka Suchohradská, Jasle Drobček, Materská škola Stálicová 2, Materská škola Prešovská 28, Konzervatórium, Materská škola Ševčenkova 35, Materská škola "Štvorlístok", Dietky Kvietky, Anglická bilingválna škôlka, Detské centrum Vrakuňáčik, Materská škola Wonderland, Materská škola Iljušinova 1, Materská škola Piesočná 2, škôlka tučniačik, Materská škola Macharova 1, Materská škola Mamy Margity, Materská škola sv. Filipa Neriho, Gorazdova, Súkromná škôlka Gašparko, DC Ihrisko, Gymnázium Jána Papánka, Súkromné slovanské gymnázium, Detské opatrovateľské centrum Tulipánik, Materská škola Šustekova, Materská škola Lietavská 1, Súkromná škôlka "Ako u mamičky", Detské centrum Srdiečko, Materská škola Motýlik, Unity House

Vzdelanie, Bratislava:, 5 z 8

Materská škola Ušiakova, Materská škola Galbavého, Materská škola Pri kríži, Mini raj, Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej, Materská škola Funiversity, Detské opatrovateľské centrum Hviezdička, Twinkle, Materská škola Chlumeckého 12, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, skôlka, Materská škola Miletičova 37, Materská škola Cabanova, Slniečko, Cirkevné konzervatórium v Bratislave, elokované pracovisko, HAPPY TIME, Mini raj pre deti, Materská škola Gelnická, Vysoká škola múzických umení, MŠ Plickova, Felix MŠ, Materská škola Pivonková 9, Súkromná materská škôlka Maternelle, Materská škola Tbiliská, Materské centrum Hojdana - Ružinov, MŠ Barónka, Slovenská zdravotnícka univerzita, Materská škola Piesočná 2, elok. triedy Rádiová 52, Vrabček, Opatrovateľský dvor Kľúčik, KRTKO, Feki, Autoškola Prima, Autoškola Fajn, Autoškola WASO, Autoškola NUCLEUS, Blok H, Elokované pracovisko ZUŠ Jozefa Kresánka Karloveská 3, základná škola, Materská škola Adámiho 11, Francúzska škola a Súkromná športová stredná odborná škola, Autoškola ToPa, ZŠ Dubová, základná škola, základná škola, Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, základná škola, základná škola, Detské jasle a materské centrum Večernica, Základná škola Pavla Horova, Základná umelecká škola, Základná škola Nobelovo námestie 6, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých, Bystrá škôlka, Základná škola Jána Pavla II, základná škola, Gymnázium Ivana Horvátha

Vzdelanie, Bratislava:, 6 z 8

základná škola, základná škola, ZŠ Černyševského 8, základná škola, základná škola, základná škola, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Základná škola Ružová dolina 29, Súkromná základná škola Ružová dolina 29, základná škola, Stredná odborná škola Ivánská cesta 21, základná škola, základná škola, skôlka, Základná škola Turnianska 10, základná škola, základná škola, základná škola, SZUŠ Art Pegas, základná škola, Spojená škola Tilgnerova, Stredná odborná škola, základná škola, Základná umelecká škola Vrbenského, Stredná zdravotnícka škola, Základná Škola, základná škola, Elokované pracovisko súkromná základná umelecká škola, Športové gymnázium Ostredkova 10, Materská škola, Základná škola Ostredková 14, Stredná priemyselná škola dopravná, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, základná škola, Stredná priemyselná škola dopravná, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Tanečná akadémia Muguela Mendeza, Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, základná škola, Materská škola Pivonková 9, elokované triedy Šalviová 5, základná škola, English in the City - jazyková škola, Základná škola sv. Uršule, Sheriff, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Základná škola Železničná, Základná škola Borodáčova 2, Goethe Inštitút, Gymnázium sv. Uršule, Základná umelecká škola, ZŠ Cádrova - 1. stupeň, Súkromná materská škola Nobelovo námestie 6, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Spojená škola Tokajícka 24, MŠ Komárovská, Stredné odborné učilište strojárske, Materská škola, Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Základná škola Holíčska 50

Vzdelanie, Bratislava:, 7 z 8

Stredná priemyselná škola dopravná, Stredná odborná škola elektrotechnická, základná škola, Špeciálna základná škola, základná škola, Autoškola 1, Stredná odborná škola polygrafická, Základná škola Vazovova 4, British Council, ZŠ Cádrova - 2. stupeň, základná škola, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, Lentilka, Obchodná akadémia Nevädzová 3, skôlka, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Súkromná ZŠ s MŠ Marie Montessori, základná škola, Základná škola Žitavská, Spojená škola sv. Vincenta de Paul, SOA Liberta, Akadémia Policajného Zboru, skôlka, Jazyková škola STORM, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Gymnázium Tokajícka 24, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola umeleckopriemyselná Tokajícka 24, MaxiMax, Základná škola s materskou školou Plickova (zavretá), Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, Materská škola, základná škola, skôlka, Materská škola Medzilaborecká 4, skôlka, MŠ Pri Šajbách, Materská škola Velehradská 24, Elokované triedy Budovateľská 10, skôlka, Materská škola Vyšehradská 17, Ekonomická Univerzita, Ekonomická Univerzita, Brilliant Stars - súkromná materská škola, skôlka, Materská škola Piesočná 2, elokované triedy Vietnamská 13, Materská škola Špitálska 49, skôlka, univerzita, univerzita, skôlka, Materská škola Beskydská, Materská škola Bohrova 1, Materská škola sv. Uršule, skôlka

Vzdelanie, Bratislava:, 8 z 8

skôlka, skôlka, Materská škola Tabaková 10, Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave, MŠ Myjavská, Materská škola, skôlka, Súkromné detské jasle Drobček - Rodinné centrum Obláčik, Materská škola, skôlka, skôlka, Slnečnica, skôlka, Škôlka - Cádrová, Materská škola Pifflova 10, Materská škola Holíčska 50, Materská škola Kremeľská 36, MŠ Cyprichova, Špeciálna základná škola s materskou školou, Súkromná materská škola Anjelik, Materská škola Šancová 65, Materská škola Lienka, elokované triedy Nevädzová 12, Detské jasle, Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií, Materská škola Cambridge, Materská škola Šťastná 26, Súkromné detské centrum Škeráčik, skôlka, skôlka, Materská škola Hnilecká, Materská škola Lachova 31, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, Materská škola Západná 2, bývalé SOU energetické, Schulo, autoškola, Dolanský, Stredná odborná škola Policajného zboru, Autoškola M&S, Ikara, Junior, PRIM CAR, autoškola, Autoškola 1, Autoškola IMPULZ, autoškola, Autoškola Harmi, Alex, NÖ Landeskindergarten

vzdelanie inde

Ružinov (143x), okres Bratislava II (134x), Staré Mesto (120x), Petržalka (108x), Nové Mesto (98x), okres Bratislava V (96x), okres Bratislava I (89x), okres Bratislava IV (86x), okres Bratislava III (73x), Háje (46x), Lúky, Bratislava (41x), Vinohrady (39x), Dúbravka (36x), Dvory (35x), Karlova Ves (33x), Nivy (30x), Podunajské Biskupice (30x), Oblasť Obchodná (28x), Rača (26x), Oblasť Žilinská (23x), Vrakuňa (23x), Oblasť Dunajská (21x), Trnávka, BA (20x), Trávniky (20x), Pošeň (18x), Oblasť Partizánska (18x), Historické jadro (16x), Štrkovec (14x), Ostredky (14x), Centrálna Rača (13x)
vzdelanie v Ružinov
vzdelanie v okres Bratislava II
vzdelanie v Staré Mesto

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://bratislava.oma.sk/vzdelavanie

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.