Cesta: OMA » Slovensko » Bratislavský kraj » Bratislava » vzdelanie

vzdelanie v Bratislava

vzdelanie

435x vzdelavanie, 198x základná škola, 149x skôlka, 40x univerzita, 27x stredná škola, 21x autoškola

vzdelanie

Vzdelanie v Bratislava

V Bratislava sa nachádza 435 kusov vzdelanie.

Vzdelanie, Bratislava:, 1 z 8

Fakulta informatiky a informačných technológií STU, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Lekárska fakulta UK, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Stavebná fakulta STU, Fakulta architektúry STU, Pedagogická fakulta UK, Filozofická fakulta UK, Právnická fakulta UK, Strojnícka fakulta STU, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Ekonomická univerzita v Bratislave, Vysoká škola výtvarných umení, Prírodovedecká fakulta UK, Vysoká škola manažmentu, Spojená škola Mokrohájska 3, Jasle Slnečnice, Bulharská základná škola a gymnázium Christo Boteva, Bystrá škôlka, Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P. G. Frassatiho, Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského, Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Gymnázium Ladislava Sáru, Evanjelické lýceum, ZŠ Matky Alexie, Gymnázium Ladislava Novomeského, Cirkevné konzervatórium, Evanjelická materská škola Dr. Filipa Melanchtona, Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ svätej rodiny, Gymnázium svätej rodiny, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Paneurópska vysoká škola, Nemecká škola v Bratislave, Rehabilitačné stredisko ROSA, Detské centrum Fairyland, Súkromná základná škola Felix, Autoškola 2, Základná škola Kalinčiakova, Detské centrum Snehulienka, ZŠ Bieloruská 1, Konzervatórium, Základná umelecká škola Daliborovo námestie - Elokované pracovisko Gessayova 8, ZŠ Jána de La Salle, The Little Gym, Gymnázium školských bratov, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava, Vysoká škola výtvarných umení, Stredná odborná škola technická, Detské jasle Čajkovského, ZŠ Milana Hodžu, Škôlka Vilka, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, ZŠ Milana Hodžu, British International School Bratislava, Gašparko

Vzdelanie, Bratislava:, 2 z 8

Rektorát Slovenskej technickej univerzity, Рaneurópska vysoká škola, fakulta práva, Materská škola Macharova 1, Základná škola, Základná umelecká škola Františka Oswalda, základná škola, GAMČA - Gymnázium Grösslingová 18, Teologická fakulta Trnavskej univerzity, MŠ Milana Hodžu, Základná škola Medzilaborecká, Stredná priemyselná škola strojnícka, Základná umelecká škola Jána Albrechta, ZŠ Pankúchova, Farmaceutická fakulta UK, Základná škola s materskou školou Riazanská, Základná škola Tupolevova 20, Slovenský inštitút vzdelávania, Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, Základná škola s materskou školou J.A. Komenského, Škôlka Gašparko, Fakulta manažmentu UK, Základná umelecká škola, Súkromné gymnázium Mercury, Základná škola, Základná škola Nejedlého 8, Súkromná základná škola Wonderschool, Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, ZŠ Budatínska 61, ZŠ Gessayova 2, ZŠ Beňovského 1, Detské centrum Preliezka, Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola, ZŠ Prokofievova 5, Základná škola Tbiliská, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Základná škola Rajčianska, Základná škola Pavla Marcelyho, Základná škola Jelenia 16, Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Súkromné gymnázium Kremnická, Súkromná hotelová akadémia, Stredná zdravotnícka škola, Gymnázium Alberta Einsteina, Základná škola Pri kríži, Základná škola s materskou školou, Česká 10, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Základná škola Vrútocká 58, Tesavi - Súkromná bilingválna materská škola, Jazyková škola English4You, Špeciálna základná škola s materskou školou, Súkromné gymnázium Česká 10, Materská škola, Rešetkova 6, Gymnázium Matky Alexie, Gymnázium Pankúchova, ZŠ Mudroňova, Základná škola Lachova 1, Gymnázium Hubeného, Cirkevná základná škola Narnia, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Stredná priemyselná škola Karola Adlera

Vzdelanie, Bratislava:, 3 z 8

Výcviková škola pre vodiacich psov, Základná škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Chefparade, Základná škola s materskou školou Sibírska, Gymnázium Bilíkova, Súkromná základná škola Harmónia, Cing, Obchodná akadémia Imricha Karvaša, 1. súkromné gymnázium, Základná škola s materskou školou, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Kvetinkovo, Gymnázium Jura Hronca, Súkromná stredná odborná škola, Jazyková škola, Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, ZŠ Košická, Elokované pracovisko, Súkromná materská škola Česká 10, Súkromné gymnázium Cogitatio, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Detské centrum Kolibrík, Súkromná obchodná akadémia AMOS, Detské opatrovateľské centrum Plné radosti, Veselá lienka, Základná škola Dudova 2, Obchodná akadémia Dudova, Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Stredná odborná škola dopravná, Súkromné konzervatórium Alkana, Materská škola, Osadná 5, Materská škola Vazovova 16, Detské centrum Kvietok, Okay, Základná škola s materskou školou, Detské centrum Štvorlístok, Kids Paradise, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Materská škola Bradáčova, Súkromná materská škola Wonderland, Materská škola Sekurisova, Pedagogická a sociálna akadémia, Detské centrum, Kids paradise, Drobček - Súkromné detské jasle, Anglická bilingválna škôlka, Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej, Materská škola Ševčenkova 35, Materská škola Iljušinova 1, Stredná odborná škola IT, Konzervatórium, škôlka tučniačik, Materská škola sv. Filipa Neriho, Detské opatrovateľské centrum Tulipánik, Gymnázium Jána Papánka, Súkromná škôlka Gašparko, DC Ihrisko, Unity House, Súkromná škôlka "Ako u mamičky", Materská škola Ušiakova

Vzdelanie, Bratislava:, 4 z 8

Twinkle, Detské opatrovateľské centrum Hviezdička, Mini raj, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. - Vzdělávací a konzultační institut v Bratislavě, Mini raj pre deti, Slniečko, Cirkevné konzervatórium v Bratislave, elokované pracovisko, Súkromná materská škôlka Maternelle, Vysoká škola múzických umení, Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda, Vrabček, Elokované pracovisko ZUŠ Jozefa Kresánka Karloveská 3, Opatrovateľský dvor Kľúčik, Slovenská zdravotnícka univerzita, KRTKO, Feki, Autoškola Prima, OXICO,Jazyková škola Palisády, Autoškola Fajn, Autoškola WASO, základná škola, Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Autoškola ToPa, Francúzska škola a Súkromná športová stredná odborná škola, ZŠ Dubová, Základná škola Ivana Bukovčana, základná škola, Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Detské jasle a materské centrum Večernica, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, Základná škola Nobelovo námestie 6, Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých, základná škola, ZŠ Alexandra Dubčeka, Základná škola Jána Pavla II, základná škola, Súkromná stredná odborná škola automobilová, Gymnázium Ivana Horvátha, Základná škola M.R.Štefánika, základná škola, ZŠ Černyševského 8, základná škola, základná škola, Základná škola Pavla Horova, základná škola, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Súkromná základná škola Ružová dolina 29, Základná škola Ružová dolina 29, základná škola, Súkromné gymnázium ESPRIT, Základná umelecká škola, základná škola, Základná Škola, Stredná zdravotnícka škola, Stredná odborná škola Ivánská cesta 21, Základná umelecká škola sv. Cecílie, skôlka, Stredná odborná škola

Vzdelanie, Bratislava:, 5 z 8

Základná škola Železničná, Materská škola Pivonková 9, elokované triedy Šalviová 5, Základná škola Ostredková 14, základná škola, Spojená škola Tilgnerova, Základná škola Turnianska 10, English in the City - jazyková škola, základná škola, Základná škola Borodáčova 2, základná škola, Elokované pracovisko súkromná základná umelecká škola, Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, základná škola, Materská škola, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Základná škola, Stredná priemyselná škola dopravná, Základná škola, Stredná priemyselná škola dopravná, Stredné odborné učilište strojárske, základná škola, Tanečná akadémia Muguela Mendeza, Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Goethe Inštitút, základná škola, Spojená škola Tokajícka 24, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, ZŠ Pekníkova, základná škola, Základná umelecká škola, ZŠ Cádrova - 1. stupeň, ZŠ Nevädzová, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, základná škola, SOA Liberta, Stredná odborná škola polygrafická, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Obchodná akadémia Nevädzová 3, Gymnázium sv. Uršule, Stredná priemyselná škola dopravná, základná škola, Autoškola 1, Základná škola sv. Uršule, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, Špeciálna základná škola, základná škola, základná škola, British Council, základná škola, Základná škola Žitavská, ZŠ Cádrova - 2. stupeň, ZŠ Kulíškova, Jazyková škola STORM, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Akadémia Policajného Zboru

Vzdelanie, Bratislava:, 6 z 8

Materská škola Pavla Horova 3, základná škola, Základná škola Vazovova 4, základná škola, základná škola, Materská škola, Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Súkromná materská škola Nobelovo námestie 6, Sheriff, Jazyková škola Class, základná škola, skôlka, Združená stredná škola potravinárska, základná škola, Gymnázium Tokajícka 24, Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Detské opatrovateľské centrum a jasle Simba, Stredná odborná škola umeleckopriemyselná Tokajícka 24, Základná škola s materskou školou Plickova (zavretá), základná škola, skôlka, skôlka, stredná škola, základná škola, Lentilka, Materská škola, MaxiMax, Materská škola Stálicová 2, elokované triedy Haburská 6, Hotelová akadémia, Materská škola, skôlka, skôlka, Ekonomická Univerzita, Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, Ekonomická Univerzita, Materská škola Pod Rovnicami, Materská škola Medzilaborecká 4, skôlka, Škôlka Suchohradská, Materská škola Velehradská 24, Elokované triedy Budovateľská 10, skôlka, Detské kráľovstvo, Materská škola Chlumeckého 12, Materská škola Špitálska 49, Materská škola Velehradská 24, Materská škola Piesočná 2, elokované triedy Vietnamská 13, MŠ Pri Šajbách, skôlka, Brilliant Stars - súkromná materská škola, skôlka, Materská škola Röntgenova 16, skôlka, Materská škola Mamy Margity, skôlka, skôlka, Materská škola, skôlka, Materská škola Tabaková 10, Materská škola, skôlka

Vzdelanie, Bratislava:, 7 z 8

skôlka, skôlka, MŠ Myjavská, skôlka, Materská škola Kremeľská 36, Materská škola Miletičova 37, skôlka, Materská škola Prešovská 28, Materská škola sv. Uršule, Slnečnica, skôlka, MŠ Bulíkova, skôlka, Materská škola Šancová 65, skôlka, Materská škola Cabanova, skôlka, skôlka, Materská škola Lienka, elokované triedy Nevädzová 12, Materská škola Pifflova 10, univerzita, skôlka, Materská škola Stálicová 2, Súkromná materská škola Anjelik, Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Škôlka - Cádrová, Materská škola Šťastná 26, MŠ Cyprichova, skôlka, Materská škola Piesočná 2, elok. triedy Rádiová 52, Materská škola Cambridge, Detské jasle, skôlka, Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej, Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej, Súkromné detské centrum Škeráčik, Materská škola Piesočná 2, skôlka, skôlka, Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií, Materská škola Hnilecká, skôlka, skôlka, Materská škola Lachova 31, skôlka, skôlka, Materská škola Piesočná 2, skôlka, Materské centrum Hojdana - Ružinov, skôlka, Materská škola Bohrova 1, MŠ Barónka, Materská škola Pivonková 9, skôlka, MŠ Plickova, skôlka, , Schulo, autoškola

Vzdelanie, Bratislava:, 8 z 8

Tomi, Dolanský, SOU energetické, Stredná odborná škola Policajného zboru, Ikara, Autoškola M&S, Junior, Blok H, PRIM CAR, Autoškola 1, autoškola, Autoškola IMPULZ, autoškola, Alex, základná škola

vzdelanie inde

okres Bratislava II (183x), Ružinov (135x), okres Bratislava III (120x), okres Bratislava V (119x), Staré Mesto (113x), okres Bratislava I (113x), Petržalka (102x), Nové Mesto (92x), okres Bratislava IV (82x), Háje (46x), Vinohrady (37x), Lúky, Bratislava (36x), Dvory (34x), Dúbravka (34x), Karlova Ves (29x), Nivy (29x), Oblasť Obchodná (28x), Podunajské Biskupice (27x), Oblasť Žilinská (23x), Vrakuňa (21x), Trávniky (20x), Rača (19x), Oblasť Dunajská (18x), Oblasť Partizánska (18x), Pošeň (18x), Trnávka, BA (17x), Historické jadro (16x), Štrkovec (14x), Ostredky (13x), Slovany, BA (12x)

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://bratislava.oma.sk/vzdelavanie

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.