Cesta: OMA » Slovensko » Bratislavský kraj » Bratislava » vzdelanie

vzdelanie v Bratislava

vzdelanie

453x vzdelavanie, 210x základná škola, 159x skôlka, 40x univerzita, 24x stredná škola, 20x autoškola

vzdelanie

Vzdelanie v Bratislava

V Bratislava sa nachádza 453 kusov vzdelanie.

Vzdelanie, Bratislava:, 1 z 8

Fakulta informatiky a informačných technológií STU, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Lekárska fakulta UK, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Právnická fakulta UK, Stavebná fakulta STU, Fakulta architektúry STU, Pedagogická fakulta UK, Filozofická fakulta UK, Strojnícka fakulta STU, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Ekonomická univerzita v Bratislave, Vysoká škola výtvarných umení, Prírodovedecká fakulta UK, Vysoká škola manažmentu, Spojená škola Mokrohájska 3, Jasle Slnečnice, Bulharská základná škola a gymnázium Christo Boteva, Bystrá škôlka, Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P. G. Frassatiho, Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského, Gymnázium Ladislava Sáru, Evanjelické lýceum, ZŠ Matky Alexie, Gymnázium Ladislava Novomeského, Cirkevné konzervatórium, Evanjelická materská škola Dr. Filipa Melanchtona, Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ svätej rodiny, Gymnázium svätej rodiny, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Rehabilitačné stredisko ROSA, Paneurópska vysoká škola, Nemecká škola v Bratislave, Detské centrum Fairyland, Súkromná základná škola Felix, Autoškola 2, Základná škola Kalinčiakova, skôlka, Detské centrum Snehulienka, ZŠ Bieloruská 1, Konzervatórium, The Little Gym, Základná umelecká škola Daliborovo námestie - Elokované pracovisko Gessayova 8, ZŠ Jána de La Salle, Gymnázium školských bratov, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava, Vysoká škola výtvarných umení, Stredná odborná škola technická, Detské jasle Čajkovského, ZŠ Milana Hodžu, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, Škôlka Vilka, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Stredná odborná škola pedagogická, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, ZŠ Milana Hodžu

Vzdelanie, Bratislava:, 2 z 8

British International School Bratislava, Gašparko, Рaneurópska vysoká škola, fakulta práva, Rektorát Slovenskej technickej univerzity, Materská škola Macharova 1, Základná škola, základná škola, Základná umelecká škola Františka Oswalda, Teologická fakulta Trnavskej univerzity, GAMČA - Gymnázium Grösslingová 18, základná škola, Základná škola Medzilaborecká, MŠ Milana Hodžu, Stredná priemyselná škola strojnícka, Základná umelecká škola Jána Albrechta, Centrum HAPPY, ZŠ Pankúchova, Farmaceutická fakulta UK, Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia, Základná škola Tupolevova 20, Slovenský inštitút vzdelávania, Základná škola s materskou školou Riazanská, Fakulta manažmentu UK, Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, Základná škola s materskou školou J.A. Komenského, Škôlka Gašparko, Súkromné gymnázium Mercury, Základná umelecká škola, Základná škola, Základná škola Nejedlého 8, Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Súkromná základná škola Wonderschool, Základná škola Rajčianska, ZŠ Budatínska 61, ZŠ Beňovského 1, ZŠ Gessayova 2, Detské centrum Preliezka, ZŠ Prokofievova 5, Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Základná škola Tbiliská, Základná škola Pavla Marcelyho, Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Súkromné gymnázium Kremnická, Súkromná hotelová akadémia, Stredná zdravotnícka škola, Gymnázium Alberta Einsteina, Základná škola Jelenia 16, Základná škola Pri kríži, Základná škola s materskou školou, Česká 10, Jazyková škola English4You, Súkromné gymnázium Česká 10, Tesavi - Súkromná bilingválna materská škola, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Základná škola Vrútocká 58, Gymnázium Hubeného, Gymnázium Matky Alexie, Základná škola Lachova 1, ZŠ Mudroňova, Materská škola, Rešetkova 6

Vzdelanie, Bratislava:, 3 z 8

Gymnázium Pankúchova, Cirkevná základná škola Narnia, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Špeciálna základná škola s materskou školou, Výcviková škola pre vodiacich psov, Stredná priemyselná škola Karola Adlera, Základná škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Chefparade, Základná škola s materskou školou Sibírska, Gymnázium Bilíkova, Súkromná základná škola Harmónia, Cing, Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Základná škola s materskou školou, 1. súkromné gymnázium, ZŠ Košická, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Súkromná stredná odborná škola, Gymnázium Jura Hronca, Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, Jazyková škola, Kvetinkovo, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Detské centrum Kolibrík, Elokované pracovisko, Súkromná materská škola Česká 10, Súkromné gymnázium Cogitatio, Súkromná obchodná akadémia AMOS, Základná škola Dudova 2, Materská škola, Osadná 5, Stredná odborná škola dopravná, Veselá lienka, Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Obchodná akadémia Dudova, Detské opatrovateľské centrum Plné radosti, Súkromné konzervatórium Alkana, Základná škola s materskou školou, Materská škola Vazovova 16, Detské centrum Kvietok, Detské centrum Štvorlístok, Kids Paradise, Súkromná materská škola Wonderland, Kids paradise, Detské centrum, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Materská škola Sekurisova, Materská škola Bradáčova, Anglická bilingválna škôlka, Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej, Drobček - Súkromné detské jasle, Materská škola Ševčenkova 35, Stredná odborná škola IT, Okay, Materská škola Iljušinova 1, Konzervatórium, škôlka tučniačik, Materská škola sv. Filipa Neriho, Gymnázium Jána Papánka, DC Ihrisko, Súkromná škôlka Gašparko

Vzdelanie, Bratislava:, 4 z 8

Detské opatrovateľské centrum Tulipánik, Súkromná škôlka "Ako u mamičky", Unity House, Materská škola Ušiakova, Mini raj, Twinkle, Detské opatrovateľské centrum Hviezdička, Mini raj pre deti, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. - Vzdělávací a konzultační institut v Bratislavě, Slniečko, HAPPY TIME, Cirkevné konzervatórium v Bratislave, elokované pracovisko, Súkromná materská škôlka Maternelle, Vysoká škola múzických umení, Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda, Vrabček, Elokované pracovisko ZUŠ Jozefa Kresánka Karloveská 3, Slovenská zdravotnícka univerzita, Opatrovateľský dvor Kľúčik, KRTKO, Blok H, OXICO,Jazyková škola Palisády, Feki, Autoškola Prima, základná škola, Autoškola Fajn, Autoškola WASO, Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Francúzska škola a Súkromná športová stredná odborná škola, Autoškola ToPa, ZŠ Dubová, základná škola, Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Pavla Horova, Detské jasle a materské centrum Večernica, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, Základná škola Nobelovo námestie 6, Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Jána Pavla II, Základná škola M.R.Štefánika, základná škola, Gymnázium Ivana Horvátha, ZŠ Černyševského 8, základná škola, základná škola, základná škola, Súkromná základná škola Ružová dolina 29, English in the City - jazyková škola, Základná škola Ružová dolina 29, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, základná škola

Vzdelanie, Bratislava:, 5 z 8

základná škola, ZŠ Alexandra Dubčeka, Základná umelecká škola, Súkromné gymnázium ESPRIT, skôlka, Stredná zdravotnícka škola, Základná Škola, základná škola, Stredná odborná škola Ivánská cesta 21, Základná umelecká škola sv. Cecílie, Stredná odborná škola, základná škola, skôlka, Spojená škola Tilgnerova, Základná škola Železničná, Základná škola Ostredková 14, SZUŠ Art Pegas, Základná škola Turnianska 10, základná škola, Gymnázium sv. Uršule, skôlka, Materská škola Pivonková 9, elokované triedy Šalviová 5, základná škola, skôlka, Materská škola, základná škola, Elokované pracovisko súkromná základná umelecká škola, Základná škola Borodáčova 2, Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, základná škola, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, základná škola, Stredná priemyselná škola dopravná, základná škola, Základná škola, Združená stredná škola potravinárska, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Základná škola, Základná škola sv. Uršule, Stredné odborné učilište strojárske, Základná škola Holíčska 50, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Tanečná akadémia Muguela Mendeza, základná škola, ZŠ Pekníkova, Spojená škola Tokajícka 24, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, ZŠ Nevädzová, ZŠ Cádrova - 1. stupeň, základná škola, Goethe Inštitút, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, SOA Liberta, Autoškola 1, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským

Vzdelanie, Bratislava:, 6 z 8

Obchodná akadémia Nevädzová 3, Stredná odborná škola polygrafická, Stredná priemyselná škola dopravná, Stredná priemyselná škola dopravná, Špeciálna základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Cádrova - 2. stupeň, Jazyková škola STORM, ZŠ Kulíškova, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Žitavská, Akadémia Policajného Zboru, základná škola, British Council, základná škola, Materská škola, Základná škola Vazovova 4, základná škola, základná škola, Materská škola Pavla Horova 3, Jazyková škola Class, Spojená škola sv. Vincenta de Paul, základná škola, základná škola, skôlka, Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Gymnázium Tokajícka 24, Detské opatrovateľské centrum a jasle Simba, Základná škola s materskou školou Plickova (zavretá), základná škola, skôlka, Stredná odborná škola umeleckopriemyselná Tokajícka 24, skôlka, stredná škola, Alex, základná škola, Lentilka, Materská škola, Materská škola Stálicová 2, elokované triedy Haburská 6, MaxiMax, Materská škola, Hotelová akadémia, Sheriff, skôlka, Ekonomická Univerzita, Ekonomická Univerzita, Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, skôlka, Materská škola Pod Rovnicami, Materská škola Medzilaborecká 4, Škôlka Suchohradská, Materská škola Velehradská 24, Elokované triedy Budovateľská 10, skôlka, Materská škola a detské jasle Slniečko, skôlka, Detské kráľovstvo, Materská škola Chlumeckého 12

Vzdelanie, Bratislava:, 7 z 8

Materská škola Velehradská 24, Materská škola Špitálska 49, MŠ Pri Šajbách, skôlka, Materská škola Piesočná 2, elokované triedy Vietnamská 13, skôlka, Brilliant Stars - súkromná materská škola, Materská škola Röntgenova 16, Materská škola, Materská škola Tabaková 10, Materská škola Mamy Margity, skôlka, Materská škola, Materská škola Bohrova 1, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, Materská škola Holíčska 50, Materská škola Kremeľská 36, skôlka, MŠ Myjavská, Materská škola Miletičova 37, Slnečnica, skôlka, Materská škola Prešovská 28, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, Materská škola Lienka, elokované triedy Nevädzová 12, MŠ Bulíkova, skôlka, Súkromná materská škola Nobelovo námestie 6, Materská škola Šancová 65, skôlka, skôlka, skôlka, Materská škola Šťastná 26, skôlka, skôlka, Škôlka - Cádrová, Materská škola Pifflova 10, univerzita, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave, Materská škola sv. Uršule, Súkromná materská škola Anjelik, MŠ Cyprichova, Materská škola Cabanova, Materská škola Stálicová 2, Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej, skôlka, Materská škola Piesočná 2, Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej, Materská škola Cambridge, Materská škola Piesočná 2, elok. triedy Rádiová 52, Súkromné detské centrum Škeráčik, Detské jasle, skôlka

Vzdelanie, Bratislava:, 8 z 8

skôlka, skôlka, Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií, Materská škola Hnilecká, skôlka, skôlka, Materská škola Lachova 31, skôlka, skôlka, skôlka, Materské centrum Hojdana - Ružinov, Materská škola Piesočná 2, skôlka, skôlka, MŠ Plickova, Materská škola Pivonková 9, skôlka, MŠ Barónka, , základná škola, SOU energetické, autoškola, Schulo, Stredná odborná škola Policajného zboru, Dolanský, Ikara, Autoškola M&S, Junior, PRIM CAR, autoškola, Autoškola 1, Autoškola IMPULZ, autoškola

vzdelanie inde

okres Bratislava II (183x), Ružinov (135x), okres Bratislava III (122x), okres Bratislava V (122x), Staré Mesto (113x), okres Bratislava I (113x), Petržalka (105x), okres Bratislava IV (98x), Nové Mesto (93x), Háje (46x), Dúbravka (39x), Lúky, Bratislava (38x), Vinohrady (37x), Dvory (34x), Karlova Ves (31x), Oblasť Obchodná (28x), Nivy (28x), Podunajské Biskupice (27x), Oblasť Žilinská (23x), Vrakuňa (21x), Trávniky (20x), Rača (19x), Oblasť Partizánska (18x), Trnávka, BA (18x), Pošeň (18x), Oblasť Dunajská (17x), Historické jadro (16x), Štrkovec (14x), Devínska Nová Ves (13x), Ostredky (13x)
vzdelanie v okres Bratislava II
vzdelanie v Ružinov
vzdelanie v okres Bratislava III

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://bratislava.oma.sk/vzdelavanie

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.