Cesta: OMA » Slovensko » Bratislavský kraj » Bratislava » vzdelanie

vzdelanie v Bratislava

vzdelanie

457x vzdelavanie, 211x základná škola, 162x skôlka, 40x univerzita, 24x stredná škola, 20x autoškola

vzdelanie

Vzdelanie v Bratislava

V Bratislava sa nachádza 457 kusov vzdelanie.

Vzdelanie, Bratislava:, 1 z 8

Fakulta informatiky a informačných technológií STU, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Lekárska fakulta UK, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Stavebná fakulta STU, Fakulta architektúry STU, Pedagogická fakulta UK, Filozofická fakulta UK, Právnická fakulta UK, Strojnícka fakulta STU, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Ekonomická univerzita v Bratislave, Vysoká škola výtvarných umení, Prírodovedecká fakulta UK, Vysoká škola manažmentu, Spojená škola Mokrohájska 3, Jasle Slnečnice, Bulharská základná škola a gymnázium Christo Boteva, Bystrá škôlka, Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P. G. Frassatiho, Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského, Gymnázium Ladislava Sáru, Evanjelické lýceum, ZŠ Matky Alexie, Gymnázium Ladislava Novomeského, Cirkevné konzervatórium, Evanjelická materská škola Dr. Filipa Melanchtona, Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ svätej rodiny, Gymnázium svätej rodiny, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Rehabilitačné stredisko ROSA, Paneurópska vysoká škola, Nemecká škola v Bratislave, Detské centrum Fairyland, Súkromná základná škola Felix, Autoškola 2, Základná škola Kalinčiakova, skôlka, Detské centrum Snehulienka, ZŠ Bieloruská 1, Konzervatórium, The Little Gym, Základná umelecká škola Daliborovo námestie - Elokované pracovisko Gessayova 8, ZŠ Jána de La Salle, Gymnázium školských bratov, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava, Vysoká škola výtvarných umení, Stredná odborná škola technická, Detské jasle Čajkovského, ZŠ Milana Hodžu, Škôlka Vilka, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, Stredná odborná škola pedagogická, Spojená škola sv. Františka z Assisi, ZŠ Milana Hodžu, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru

Vzdelanie, Bratislava:, 2 z 8

British International School Bratislava, Gašparko, Рaneurópska vysoká škola, fakulta práva, Rektorát Slovenskej technickej univerzity, Materská škola Macharova 1, Základná umelecká škola Františka Oswalda, Základná škola Malokarpatské námestie 1, GAMČA - Gymnázium Grösslingová 18, Teologická fakulta Trnavskej univerzity, základná škola, Základná škola Medzilaborecká, MŠ Milana Hodžu, Stredná priemyselná škola strojnícka, Základná umelecká škola Jána Albrechta, ZŠ Pankúchova, Centrum HAPPY, Farmaceutická fakulta UK, Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia, Základná škola Tupolevova 20, Základná škola s materskou školou Riazanská, Slovenský inštitút vzdelávania, Škôlka Gašparko, Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, Súkromná základná škola waldorfská, Fakulta manažmentu UK, Základná škola s materskou školou J.A. Komenského, Základná umelecká škola, Súkromné gymnázium Mercury, Základná škola Nejedlého 8, Základná škola, Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Súkromná základná škola Wonderschool, ZŠ Beňovského 1, ZŠ Budatínska 61, ZŠ Gessayova 2, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, ZŠ Prokofievova 5, Detské centrum Preliezka, Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola, Základná škola Tbiliská, Základná škola Jelenia 16, Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Gymnázium Matky Alexie, Základná škola Rajčianska, Základná škola Pavla Marcelyho, Súkromná hotelová akadémia, Súkromné gymnázium Kremnická, Stredná zdravotnícka škola, Základná škola Pri kríži, Základná škola s materskou školou, Česká 10, Gymnázium Alberta Einsteina, Tesavi - Súkromná bilingválna materská škola, Základná škola Vrútocká 58, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Jazyková škola English4You, Súkromné gymnázium Česká 10, Špeciálna základná škola s materskou školou, Materská škola, Rešetkova 6, Cirkevná základná škola Narnia, Gymnázium Hubeného

Vzdelanie, Bratislava:, 3 z 8

Gymnázium Pankúchova, ZŠ Mudroňova, Základná škola Lachova 1, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Výcviková škola pre vodiacich psov, Základná škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Stredná priemyselná škola Karola Adlera, Základná škola s materskou školou Sibírska, Súkromná základná škola Harmónia, Gymnázium Bilíkova, Chefparade, Cing, Základná škola s materskou školou, Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, 1. súkromné gymnázium, Jazyková škola, Kvetinkovo, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Gymnázium Jura Hronca, Súkromná stredná odborná škola, Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, ZŠ Košická, Elokované pracovisko, Súkromná materská škola Česká 10, Súkromné gymnázium Cogitatio, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Detské centrum Kolibrík, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Súkromná obchodná akadémia AMOS, Veselá lienka, Detské opatrovateľské centrum Plné radosti, Materská škola, Osadná 5, Súkromné konzervatórium Alkana, Obchodná akadémia Dudova, Základná škola Dudova 2, Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Stredná odborná škola dopravná, Materská škola Vazovova 16, Detské centrum Kvietok, Základná škola s materskou školou, Kids Paradise, Detské centrum Štvorlístok, Detské centrum, Súkromná materská škola Wonderland, Materská škola Bradáčova, Kids paradise, Materská škola Sekurisova, Drobček - Súkromné detské jasle, Anglická bilingválna škôlka, Materská škola Ševčenkova 35, Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej, Materská škola Iljušinova 1, Materská škola "Štvorlístok", Stredná odborná škola IT, Okay, Konzervatórium, Materská škola sv. Filipa Neriho, škôlka tučniačik, Súkromná škôlka Gašparko, DC Ihrisko

Vzdelanie, Bratislava:, 4 z 8

Materská škola Lietavská 1, Detské opatrovateľské centrum Tulipánik, Gymnázium Jána Papánka, Unity House, Súkromná škôlka "Ako u mamičky", Twinkle, Detské opatrovateľské centrum Hviezdička, Materská škola Ušiakova, Mini raj, Slniečko, HAPPY TIME, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. - Vzdělávací a konzultační institut v Bratislavě, Mini raj pre deti, Cirkevné konzervatórium v Bratislave, elokované pracovisko, Súkromná materská škôlka Maternelle, Vysoká škola múzických umení, Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda, Vrabček, Opatrovateľský dvor Kľúčik, Elokované pracovisko ZUŠ Jozefa Kresánka Karloveská 3, Slovenská zdravotnícka univerzita, KRTKO, Blok H, OXICO,Jazyková škola Palisády, Feki, Autoškola Prima, základná škola, Autoškola Fajn, Autoškola WASO, Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Francúzska škola a Súkromná športová stredná odborná škola, Autoškola ToPa, ZŠ Dubová, Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Pavla Horova, Detské jasle a materské centrum Večernica, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, Základná škola Nobelovo námestie 6, Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých, ZŠ Alexandra Dubčeka, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Jána Pavla II, Gymnázium Ivana Horvátha, Základná škola M.R.Štefánika, základná škola, základná škola, ZŠ Černyševského 8, základná škola, základná škola, Základná škola Ružová dolina 29, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Súkromná základná škola Ružová dolina 29

Vzdelanie, Bratislava:, 5 z 8

základná škola, základná škola, Súkromné gymnázium ESPRIT, Základná umelecká škola, skôlka, Základná umelecká škola sv. Cecílie, základná škola, Základná Škola, Stredná zdravotnícka škola, Stredná odborná škola Ivánská cesta 21, základná škola, Stredná odborná škola, skôlka, English in the City - jazyková škola, Spojená škola Tilgnerova, Materská škola Pivonková 9, elokované triedy Šalviová 5, Základná škola Ostredková 14, základná škola, Športové gymnázium Ostredkova 10, Gymnázium sv. Uršule, Základná škola Železničná, SZUŠ Art Pegas, Základná škola Turnianska 10, základná škola, skôlka, skôlka, Elokované pracovisko súkromná základná umelecká škola, Základná škola Borodáčova 2, základná škola, Materská škola, základná škola, Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Základná škola, Stredná priemyselná škola dopravná, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, základná škola, Stredné odborné učilište strojárske, Základná škola, Združená stredná škola potravinárska, základná škola, Základná škola sv. Uršule, ZŠ Cádrova - 1. stupeň, Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Goethe Inštitút, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, základná škola, základná škola, Tanečná akadémia Muguela Mendeza, Spojená škola Tokajícka 24, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Základná škola Holíčska 50, Základná umelecká škola, ZŠ Nevädzová, ZŠ Pekníkova, Obchodná akadémia Nevädzová 3, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, základná škola, Stredná priemyselná škola dopravná

Vzdelanie, Bratislava:, 6 z 8

Autoškola 1, Stredná priemyselná škola dopravná, Stredná odborná škola polygrafická, Špeciálna základná škola, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, Základná škola Žitavská, základná škola, základná škola, British Council, Jazyková škola STORM, základná škola, základná škola, ZŠ Kulíškova, základná škola, ZŠ Cádrova - 2. stupeň, základná škola, Akadémia Policajného Zboru, Súkromná ZŠ s MŠ Marie Montessori, základná škola, SOA Liberta, základná škola, základná škola, Základná škola Vazovova 4, Materská škola, základná škola, Materská škola Pavla Horova 3, základná škola, Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Jazyková škola Class, základná škola, skôlka, Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Gymnázium Tokajícka 24, Detské opatrovateľské centrum a jasle Simba, základná škola, Základná škola s materskou školou Plickova (zavretá), Stredná odborná škola umeleckopriemyselná Tokajícka 24, skôlka, stredná škola, skôlka, základná škola, Lentilka, Materská škola Stálicová 2, elokované triedy Haburská 6, Materská škola, MaxiMax, Materská škola, Hotelová akadémia, Sheriff, skôlka, Ekonomická Univerzita, Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, Ekonomická Univerzita, skôlka, Materská škola Medzilaborecká 4, Materská škola Pod Rovnicami, skôlka, Materská škola Vyšehradská 17, Škôlka Suchohradská, MŠ Pri Šajbách, Materská škola Velehradská 24, Elokované triedy Budovateľská 10

Vzdelanie, Bratislava:, 7 z 8

skôlka, Materská škola a detské jasle Slniečko, Materská škola Velehradská 24, Detské kráľovstvo, Materská škola Špitálska 49, Materská škola Chlumeckého 12, skôlka, Materská škola Piesočná 2, elokované triedy Vietnamská 13, skôlka, Brilliant Stars - súkromná materská škola, Materská škola Röntgenova 16, skôlka, Materská škola Bohrova 1, Materská škola Mamy Margity, Materská škola, skôlka, Materská škola Tabaková 10, skôlka, Materská škola, skôlka, skôlka, Materská škola Miletičova 37, Súkromné detské jasle Drobček - Rodinné centrum Obláčik, MŠ Myjavská, Materská škola Prešovská 28, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, Materská škola Holíčska 50, Materská škola Kremeľská 36, Slnečnica, skôlka, skôlka, skôlka, Materská škola Lienka, elokované triedy Nevädzová 12, MŠ Bulíkova, skôlka, Súkromná materská škola Nobelovo námestie 6, Materská škola Šancová 65, skôlka, Materská škola Cabanova, Škôlka - Cádrová, Materská škola Pifflova 10, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, skôlka, MŠ Cyprichova, Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave, Materská škola Stálicová 2, univerzita, Súkromná materská škola Anjelik, Materská škola sv. Uršule, Materská škola Šťastná 26, skôlka, Detské jasle, Materská škola Cambridge, skôlka, Súkromné detské centrum Škeráčik, Materská škola Piesočná 2, elok. triedy Rádiová 52

Vzdelanie, Bratislava:, 8 z 8

Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej, Materská škola Piesočná 2, Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej, skôlka, Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií, Materská škola Hnilecká, skôlka, skôlka, skôlka, Materská škola Lachova 31, skôlka, skôlka, Materské centrum Hojdana - Ružinov, skôlka, Materská škola Piesočná 2, skôlka, skôlka, MŠ Barónka, Materská škola Pivonková 9, skôlka, MŠ Plickova, , základná škola, SOU energetické, Schulo, autoškola, Stredná odborná škola Policajného zboru, Dolanský, Ikara, Autoškola M&S, Junior, PRIM CAR, autoškola, Autoškola 1, Autoškola IMPULZ, autoškola, Alex

vzdelanie inde

okres Bratislava II (185x), Ružinov (137x), okres Bratislava V (124x), okres Bratislava III (123x), okres Bratislava I (113x), Staré Mesto (113x), Petržalka (107x), okres Bratislava IV (98x), Nové Mesto (94x), Háje (46x), Lúky, Bratislava (40x), Dúbravka (40x), Vinohrady (37x), Dvory (34x), Karlova Ves (31x), Nivy (28x), Oblasť Obchodná (28x), Podunajské Biskupice (27x), Oblasť Žilinská (23x), Vrakuňa (21x), Trávniky (20x), Trnávka, BA (20x), Rača (19x), Oblasť Partizánska (18x), Pošeň (18x), Oblasť Dunajská (17x), Historické jadro (16x), Štrkovec (14x), Ostredky (14x), Devínska Nová Ves (13x)
vzdelanie v okres Bratislava II
vzdelanie v Ružinov
vzdelanie v okres Bratislava V

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://bratislava.oma.sk/vzdelavanie

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.