Cesta: OMA » Slovensko » Bratislavský kraj » Bratislava » vzdelanie

vzdelanie v Bratislava

vzdelanie

440x vzdelavanie, 199x základná škola, 154x skôlka, 40x univerzita, 26x stredná škola, 21x autoškola

vzdelanie

Vzdelanie v Bratislava

V Bratislava sa nachádza 440 kusov vzdelanie.

Vzdelanie, Bratislava:, 1 z 8

Fakulta informatiky a informačných technológií STU, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Lekárska fakulta UK, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Stavebná fakulta STU, Fakulta architektúry STU, Pedagogická fakulta UK, Filozofická fakulta UK, Právnická fakulta UK, Strojnícka fakulta STU, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Ekonomická univerzita v Bratislave, Vysoká škola výtvarných umení, Prírodovedecká fakulta UK, Vysoká škola manažmentu, Spojená škola Mokrohájska 3, Jasle Slnečnice, Bulharská základná škola a gymnázium Christo Boteva, Bystrá škôlka, Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P. G. Frassatiho, Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského, Gymnázium Ladislava Sáru, Evanjelické lýceum, ZŠ Matky Alexie, Gymnázium Ladislava Novomeského, Cirkevné konzervatórium, Evanjelická materská škola Dr. Filipa Melanchtona, Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ svätej rodiny, Gymnázium svätej rodiny, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Rehabilitačné stredisko ROSA, Paneurópska vysoká škola, Nemecká škola v Bratislave, Detské centrum Fairyland, Súkromná základná škola Felix, Autoškola 2, Základná škola Kalinčiakova, skôlka, Detské centrum Snehulienka, ZŠ Bieloruská 1, Konzervatórium, The Little Gym, Základná umelecká škola Daliborovo námestie - Elokované pracovisko Gessayova 8, ZŠ Jána de La Salle, Gymnázium školských bratov, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava, Vysoká škola výtvarných umení, Stredná odborná škola technická, Detské jasle Čajkovského, ZŠ Milana Hodžu, Škôlka Vilka, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, Spojená škola sv. Františka z Assisi, ZŠ Milana Hodžu, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, British International School Bratislava

Vzdelanie, Bratislava:, 2 z 8

Gašparko, Рaneurópska vysoká škola, fakulta práva, Rektorát Slovenskej technickej univerzity, Materská škola Macharova 1, Základná umelecká škola Františka Oswalda, Základná škola, Teologická fakulta Trnavskej univerzity, základná škola, GAMČA - Gymnázium Grösslingová 18, Základná škola Medzilaborecká, MŠ Milana Hodžu, Stredná priemyselná škola strojnícka, Základná umelecká škola Jána Albrechta, ZŠ Pankúchova, Farmaceutická fakulta UK, Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia, Slovenský inštitút vzdelávania, Základná škola Tupolevova 20, Základná škola s materskou školou Riazanská, Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, Základná škola s materskou školou J.A. Komenského, Fakulta manažmentu UK, Škôlka Gašparko, Základná umelecká škola, Súkromné gymnázium Mercury, Základná škola, Základná škola Nejedlého 8, Súkromná základná škola Wonderschool, Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, ZŠ Gessayova 2, ZŠ Beňovského 1, ZŠ Budatínska 61, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, ZŠ Prokofievova 5, Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola, ZŠ Mudroňova, Detské centrum Preliezka, Základná škola Tbiliská, Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Gymnázium Matky Alexie, Základná škola Rajčianska, Základná škola Pavla Marcelyho, Súkromné gymnázium Kremnická, Súkromná hotelová akadémia, Stredná zdravotnícka škola, Gymnázium Alberta Einsteina, Základná škola s materskou školou, Česká 10, Základná škola Pri kríži, Základná škola Jelenia 16, Tesavi - Súkromná bilingválna materská škola, Základná škola Vrútocká 58, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Jazyková škola English4You, Súkromné gymnázium Česká 10, Základná škola Lachova 1, Materská škola, Rešetkova 6, Cirkevná základná škola Narnia, Gymnázium Hubeného, Gymnázium Pankúchova, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Vzdelanie, Bratislava:, 3 z 8

Špeciálna základná škola s materskou školou, Výcviková škola pre vodiacich psov, Základná škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Stredná priemyselná škola Karola Adlera, Chefparade, Základná škola s materskou školou Sibírska, Súkromná základná škola Harmónia, Gymnázium Bilíkova, Cing, Základná škola s materskou školou, 1. súkromné gymnázium, Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Gymnázium Jura Hronca, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Súkromná stredná odborná škola, ZŠ Košická, Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, Jazyková škola, Kvetinkovo, Detské centrum Kolibrík, Súkromné gymnázium Cogitatio, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Elokované pracovisko, Súkromná materská škola Česká 10, Súkromná obchodná akadémia AMOS, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Veselá lienka, Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Základná škola Dudova 2, Materská škola, Osadná 5, Súkromné konzervatórium Alkana, Detské opatrovateľské centrum Plné radosti, Obchodná akadémia Dudova, Stredná odborná škola dopravná, Detské centrum Kvietok, Základná škola s materskou školou, Materská škola Vazovova 16, Kids Paradise, Detské centrum Štvorlístok, Súkromná materská škola Wonderland, Materská škola Sekurisova, Detské centrum, Kids paradise, Pedagogická a sociálna akadémia, Materská škola Bradáčova, Drobček - Súkromné detské jasle, Materská škola Ševčenkova 35, Anglická bilingválna škôlka, Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej, Stredná odborná škola IT, Okay, Materská škola Iljušinova 1, Konzervatórium, Materská škola sv. Filipa Neriho, škôlka tučniačik, Detské opatrovateľské centrum Tulipánik, DC Ihrisko, Súkromná škôlka Gašparko, Gymnázium Jána Papánka, Unity House

Vzdelanie, Bratislava:, 4 z 8

Súkromná škôlka "Ako u mamičky", Detské opatrovateľské centrum Hviezdička, Twinkle, Mini raj, Materská škola Ušiakova, HAPPY TIME, Mini raj pre deti, Slniečko, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. - Vzdělávací a konzultační institut v Bratislavě, Cirkevné konzervatórium v Bratislave, elokované pracovisko, Súkromná materská škôlka Maternelle, Vysoká škola múzických umení, Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda, Vrabček, Opatrovateľský dvor Kľúčik, Slovenská zdravotnícka univerzita, Elokované pracovisko ZUŠ Jozefa Kresánka Karloveská 3, KRTKO, Blok H, OXICO,Jazyková škola Palisády, Feki, Autoškola Prima, základná škola, Autoškola Fajn, Autoškola WASO, Francúzska škola a Súkromná športová stredná odborná škola, Autoškola ToPa, ZŠ Dubová, základná škola, Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Detské jasle a materské centrum Večernica, základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, Základná škola Nobelovo námestie 6, Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých, Základná škola Ivana Bukovčana, základná škola, Základná škola Jána Pavla II, základná škola, Gymnázium Ivana Horvátha, Základná škola M.R.Štefánika, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Černyševského 8, Základná škola Pavla Horova, základná škola, English in the City - jazyková škola, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Základná škola Ružová dolina 29, Súkromná základná škola Ružová dolina 29, základná škola, ZŠ Alexandra Dubčeka, Súkromné gymnázium ESPRIT, Základná umelecká škola, Základná Škola, Stredná zdravotnícka škola, Základná umelecká škola sv. Cecílie, Stredná odborná škola Ivánská cesta 21

Vzdelanie, Bratislava:, 5 z 8

základná škola, Stredná odborná škola, skôlka, Základná škola Železničná, Základná škola Ostredková 14, Základná škola Turnianska 10, základná škola, Spojená škola Tilgnerova, základná škola, Stredná priemyselná škola dopravná, Materská škola Pivonková 9, elokované triedy Šalviová 5, Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Elokované pracovisko súkromná základná umelecká škola, Materská škola, základná škola, základná škola, Základná škola Borodáčova 2, Základná škola, Stredná priemyselná škola dopravná, Základná škola, Stredné odborné učilište strojárske, Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, základná škola, ZŠ Nevädzová, Základná škola Holíčska 50, Základná umelecká škola, Tanečná akadémia Muguela Mendeza, Goethe Inštitút, základná škola, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Spojená škola Tokajícka 24, základná škola, ZŠ Cádrova - 1. stupeň, ZŠ Pekníkova, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Stredná odborná škola polygrafická, Autoškola 1, Stredná priemyselná škola dopravná, SOA Liberta, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, základná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Špeciálna základná škola, Gymnázium sv. Uršule, základná škola, Obchodná akadémia Nevädzová 3, Základná škola sv. Uršule, základná škola, ZŠ Kulíškova, základná škola, základná škola, Jazyková škola STORM, základná škola, ZŠ Cádrova - 2. stupeň, Základná škola Žitavská, základná škola

Vzdelanie, Bratislava:, 6 z 8

základná škola, Akadémia Policajného Zboru, základná škola, Materská škola Pavla Horova 3, British Council, základná škola, Materská škola, základná škola, Základná škola Vazovova 4, základná škola, Združená stredná škola potravinárska, základná škola, Jazyková škola Class, skôlka, Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Gymnázium Tokajícka 24, Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Detské opatrovateľské centrum a jasle Simba, stredná škola, Základná škola s materskou školou Plickova (zavretá), základná škola, Stredná odborná škola umeleckopriemyselná Tokajícka 24, skôlka, skôlka, základná škola, Lentilka, MaxiMax, Materská škola, Materská škola Stálicová 2, elokované triedy Haburská 6, skôlka, Sheriff, Materská škola, Hotelová akadémia, skôlka, Ekonomická Univerzita, Ekonomická Univerzita, Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, Materská škola Pod Rovnicami, Materská škola Medzilaborecká 4, MŠ Pri Šajbách, skôlka, Škôlka Suchohradská, Materská škola Velehradská 24, Elokované triedy Budovateľská 10, skôlka, Detské kráľovstvo, Materská škola Špitálska 49, Materská škola Velehradská 24, Materská škola Chlumeckého 12, Materská škola Piesočná 2, elokované triedy Vietnamská 13, skôlka, Materská škola Röntgenova 16, skôlka, Brilliant Stars - súkromná materská škola, Materská škola, skôlka, skôlka, Materská škola Tabaková 10, skôlka, Materská škola Mamy Margity, Materská škola

Vzdelanie, Bratislava:, 7 z 8

Materská škola Bohrova 1, skôlka, skôlka, Slnečnica, skôlka, MŠ Myjavská, skôlka, Materská škola Miletičova 37, Materská škola Kremeľská 36, skôlka, skôlka, Materská škola sv. Uršule, skôlka, Materská škola Prešovská 28, Materská škola Holíčska 50, Materská škola Lienka, elokované triedy Nevädzová 12, skôlka, skôlka, Súkromná materská škola Nobelovo námestie 6, skôlka, MŠ Bulíkova, skôlka, Materská škola Šancová 65, skôlka, Materská škola Šťastná 26, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Materská škola Cabanova, Materská škola Stálicová 2, MŠ Cyprichova, skôlka, Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave, univerzita, Súkromná materská škola Anjelik, Materská škola Pifflova 10, skôlka, Škôlka - Cádrová, skôlka, Detské jasle, Materská škola Cambridge, Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej, skôlka, Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej, Materská škola Piesočná 2, elok. triedy Rádiová 52, Súkromné detské centrum Škeráčik, Materská škola Piesočná 2, Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií, skôlka, skôlka, skôlka, Materská škola Hnilecká, Materská škola Lachova 31, skôlka, Materské centrum Hojdana - Ružinov, skôlka, skôlka, skôlka, Materská škola Piesočná 2, skôlka, skôlka, skôlka

Vzdelanie, Bratislava:, 8 z 8

MŠ Barónka, Materská škola Pivonková 9, MŠ Plickova, , SOU energetické, autoškola, Schulo, Tomi, Stredná odborná škola Policajného zboru, Dolanský, Ikara, Autoškola M&S, Junior, PRIM CAR, autoškola, Autoškola 1, Autoškola IMPULZ, autoškola, Alex, základná škola

vzdelanie inde

okres Bratislava II (183x), Ružinov (135x), okres Bratislava V (121x), okres Bratislava III (121x), okres Bratislava I (114x), Staré Mesto (114x), Petržalka (104x), Nové Mesto (92x), okres Bratislava IV (86x), Háje (46x), Lúky, Bratislava (37x), Vinohrady (37x), Dúbravka (35x), Dvory (34x), Karlova Ves (30x), Nivy (29x), Oblasť Obchodná (28x), Podunajské Biskupice (27x), Oblasť Žilinská (23x), Vrakuňa (21x), Trávniky (20x), Rača (19x), Oblasť Dunajská (18x), Oblasť Partizánska (18x), Pošeň (18x), Trnávka, BA (17x), Historické jadro (16x), Štrkovec (14x), Ostredky (13x), Slovany, BA (12x)

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://bratislava.oma.sk/vzdelavanie

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.