Cesta: OMA » Slovensko » Bratislavský kraj » Bratislava » turistika » miesto

Miesto, Bratislava

Miesto v Bratislava

V Bratislava sa nachádza 510 kusov miesto.

miesto inde

okres Bratislava IV (147x), okres Bratislava III (121x), okres Bratislava II (77x), Záhorská Bystrica (77x), Rača (71x), okres Bratislava V (67x), Nové Mesto (65x), Vinohrady (61x), Devínska Nová Ves (59x), Podunajské Biskupice (55x), Ružinov (47x), Vajnory (47x), Devín (47x), Centrálna Rača (36x), Dúbravka (29x), Rusovce (29x), Petržalka (25x), Vlčie hrdlo (24x), Jarovce (22x), Lamač (21x), Trnávka (16x), Čunovo (15x), Karlova Ves (14x), Vrakuňa (11x), Lúky (10x), Východné (8x), Prievoz (7x), Janíkov Dvor (6x), Háje (6x), Koliba (4x)

Miesto, Bratislava:, 1 z 9

Vinohrady, Plánky, Jurigrad, Zajačí skok, Gronáre, Veľký Varan, Srdce, Tri studne, Pri majeri, Špitálsky les, Rajné, Horné podlesné, Druhý diel, Slobodné, Briežky, Cerovina, (Novoveské) Krče, Za blatom, Hrachovisko, Banďova lúka, Skalare, Veľký diel, Pustý Ligisland, Strmý bok, Podgajské, Mestská hora, Horný hon, Zrkadliská, Kompárka, Lúčna zem, Micherov majer, Bačnegovice, Horné diely, Kosiny, Pekná vyhliadka, Kapitulské pole, Predium, Jelšové, Blatné lúky, Kompiar, Pri vŕbí, Bystrické, Záhradky, Olšový jarok, Pri červenom kríži, Biely kríž, Líščí vrch, Červená cesta, Karlovoveské rameno, Nové pole, Klepáč, Leopoldov majer, Rúbanisko, Biskupická pieščina, Janíkovské pole, Švamperky, Štvrtý diel, Klokoč, Ovsištské lúky, Okopanec

Miesto, Bratislava:, 2 z 9

Pri tehelni, Kurtáček, Klčovanice, Nad Vydricou, Malý Varan, Suchá hora, Malá Baňa, Zátoka Marína, Tretí diel, Dražice, Kamenáče, Horné lúky, Veľké Štepnice, Kŕče, Santober, Mlynský klin, Farársky les, Mechy, Šestka, Útočnice, Pieskový hon, Hofierske diely, Pánty, Pri Vysáku, Veľká Lénia, Pod Kobylou, Pečňa, Nad Šúrom, Pažiť, Am Ziegelofen, Alter Zipf, Kopánky, Vlčí vrch, Obere Gemeinde Weide, Miligrunt, Pri žltej seči, Dolná sihoť, Žaluďový les, Veľká Bukva, Mitterweide, Jánske hony, Pod kameňom, Hora, Technické sklo, Bažatnická šírina, Zelnice, Pri širokej celine, Lange Lüß, Pri Zabitom, Pastierske, Rebrá, Tanieriky, Na Válku, Lesný diel, Pri hrádzi, Cvičná lúka, Vypálenisko, Biskupická zátoka, Malé diely, Vyje

Miesto, Bratislava:, 3 z 9

Na širokej celine, Malá Bukva, Prípor, Druhy diel, Micherova zátoka, Pri kompe, Alejové hony, Kamenný les, Sitiny, Prostredné pole, Weingarts Insel, Pisárova dolina, Pobočnice, Hendlarm, Malé oráčiny, Volské nivy, Vyše cesty nad studienkou, Kleiner Bratwurst See, Čierna barina, Spoločný pasienok, Rázsochy, Gemeinde Weide, Volský brod, Andovské, Hrubé diely, Pod Malou studničkou, Laurovské polia, Na sičiach, Pri Hrubej a Malej studničke, Malý kút, Olšina, Hrúšťová, Háj, V záhradách, Fongy, Háj, Šinkovské, Štamperky, Pieskovec, Dlhé oráčiny, Kráľova hora, Deväť pokosov, Horáreň Pekná cesta, Gereda, Kaťušina lúka, Za cestou, Malá jama, Kravský pozemok, Prostredné pole, Jazvečí vrch, Sihoť, Nad Bednárovým, Pri chotári, Jegenešské pole, Pod hradskou, Neuriß, Zapfengraben, Zur Uberfahrth nach Neudorf, Cerové dreviská, Pred hrádzou

Miesto, Bratislava:, 4 z 9

Lipové, Marchheidl, Domkárske, Pri pomníku, Kopáčsky laz, Pašky, Horská, Medzi cestami, Nové Košariská, Zajačie, Havlové luky, Tmavé jarky, Roličky, Za mlákou, Nemecká dolina, Erika, Pavlečkovica, Ovsisko, Flančendorfské pole, Hoffierske lúky, Koláre, Alterzipf, Laurincova dráha, Rígeľ, Pratná, Južné Mesto - Zóna "A", Bočná cesta, Bukovina, Prvé vŕšky, Zemný vrch, Kolísky, Sporná pieščina, Hofnáre, Tábor, Teplice, Javorie, Šmachy, Dlhý vrch, Kopáč, Belasý vrch, Pri Rochu, Bratwurst See, Pavlovka, Krivica, Dolné Tesariská, Pasienok, Horné pole, Strasnerova dráha, Biela studnička, Stará mláka, Nábrežný vrch, Za silnicou, Pod hájom, Barnak, Krče, Gajcký les, Markova Bukva, Pustý kostolík, Kniežacká, Rúbaniská

Miesto, Bratislava:, 5 z 9

Panský les, Potočné, Svätá hora, Jankovičovo, Laura majer, Vojenský dvor, Zakázaný les, Zadné, Veľká Baňa, Cigánska dolina, Cidle, Horná sihoť, Šprinclov majer, Čeľské pasienky, Práškové, Draždiak, Na Brestovke, Hrabiny, Les pri moste, Hlboká dráha, Cezpoľné oráčiny, Lange Lüsse, Prútnické, Drienkový les, Tri vakle, Prepoštský klin, Mäsiarky, Humenice, Pasienok, Nad Drmolezom, Prvý diel, Podvinohradské lúky, Dlhé diely, Kapitulské pole, Mikina dráha, Lesy, Za potokmi, Pri Poliankach, Novákov les, Pri hornej hradskej, Jamy, Čistinky, Pri dube, Štepnice, Horné kostolné polia, Probostové, Utekáč, Kobiláky, Spodné Šajby, Prucký majer, Malé klčovisko, Šibenice, Pod hájom, Weingartenhügel, Pri obrázku, Dolné pole, Mníšske, Háj, Dlhé diely, Zelená hora

Miesto, Bratislava:, 6 z 9

Kamenné tváre, Bolnáre, Pri Valašskom jazere, Záhrady, Kotliarka, Strieborné misky, Krivé Kolísky, Kvapkavá studnička, Kamenáre, Pasienky, Suché lúky, Gajcká pieščina, Malinské, Vrchné diely, Horné Šajby, Biela hora, Unteres Seefeld, Zálistok, Celiny, Kňazove dreviská, Komorský most, Mokráň, Stredný hon, Topolište, Okrúhla vrbina, Pri Danci, Úhor, Pod Vinohrady, Zelený bok, Studienkové, Lußparz, Aspen Wiesen, Malý Slavín, Urbársky les, Dlhé oráčiny, Križovatky, Staré rúbanisko, Blumengang, Krepčík, Pastiersky roh, Piesčiny, Kleine Ochsenweide, Škrlite od hája, Horná lúka, Piesky, Za Bažantnicou, Kolárske jarky, Steinort, Staré záhrady, Sporná vrbina, Ľanoviská, Vlčiaky, Krpáš, Pri Kopáči, Kozie rebrá, Prešovňa, Šajby, Poľovnícka lúka, Dlhé role a Kulháň, Lúčky

Miesto, Bratislava:, 7 z 9

Korenec, Bajdelská zátoka, Južné Mesto - Zóna "B", Panský diel, Dolný hon, Tri hony, Zbojníčka, Šajba, Nad Fajdlbergom, Vlčí klin, Farská lúka, Pasienok, Hlavica, Bajdel, Tavaríkova osada, Im Kietzel, Strapatá lipa, Prucké, Tehelné, Kramársky les, Dolné Tesariská, Komandle, Južné Mesto - Zóna "C", Šešlochty, Železná studnička, Herrschaftliche Bestandteile, Líščia stráň, Gajerské, Poderajzy, Himligárka, Písaný kameň, Poderajzy, Prostredné lúky, Záhradky, Dolná hora, Nové diely, Lamenica, Táborky, Krupova lúka, U Slivu, Horná tabuľa, Vekňa, Zlatý roh, Bariny, Dunajské ostrovy, Silničné, Mačacie nivy, Cerová studnička, Medzi Šmachmi, Alter, Tehelný hon, Zichyho tably, Kurze Lüß, Komárovské prielohy, Pyšné, Srmina, Pobočné, Veľké záhrady, U Krištofka, Hruby Hajdúch

Miesto, Bratislava:, 8 z 9

Kúty, Zadné lúky, Prostredné, Trávniky, Pri struhe, Prostredný vŕšok, Kurze Liesen, Angolice, Bartalské, Gurdalské, Merice, Šenkárka, Bratwurst, Lipy, Červená búda, Dubravčice, Pri Červenej ceste, Veľká lúka, Mojša, Hajdúchy, Bukové, Rösslerov les, Gajc (Bôrové), Rechtorské, Hrubé lúky, Boroš, Pod Válkom, Dlhé polia, Doroslov, Stredné oráčiny, Hložina - Bukovina, Dolné Zamajerské, Štrkoviská, Trhové polia, Sikelský vrch, Micherov les, Vlkovka a pod Ravnicou, Dolné Juráčky, Zlatá hora, Pod Hrachoviskom, Nový ostrov, Psie skaly, Pod dedinou, Pri dolnej hradskej, Panské, Volská pieščina, Špice, Malé Barany, Františkov majer, Vyhorené, pri Tábore, Štrkové, Boky, Grefty, Elýzium, Kláštorské, Kĺzanské údolie, Pri troch duboch, Obecná plytčina, Vŕšky

Miesto, Bratislava:, 9 z 9

Pod kameňolomom, Lesná lúka, Nové sady, Posekaný háj, Kramerov lom, Bukovec, V hrabinách, Dolné kostolné polia, Veľké klčovisko, Janíkové role, Kopaničiarske, Nové prístavište, Jelení háj, Ceroviny, Petrikus, Bukovina, Ravnica, Hustominky, Nad Flekom, Dekanské, Nad Lichtkami, Hradná cesta, Staré Záhrady, Konopniská, Škrlite, Pod kamenom, Vrchné Juráčky, Sičovina, Čakanské, Dolné Senokosy

miesto inde

okres Bratislava IV (147x), okres Bratislava III (121x), okres Bratislava II (77x), Záhorská Bystrica (77x), Rača (71x), okres Bratislava V (67x), Nové Mesto (65x), Vinohrady (61x), Devínska Nová Ves (59x), Podunajské Biskupice (55x), Ružinov (47x), Vajnory (47x), Devín (47x), Centrálna Rača (36x), Dúbravka (29x), Rusovce (29x), Petržalka (25x), Vlčie hrdlo (24x), Jarovce (22x), Lamač (21x), Trnávka (16x), Čunovo (15x), Karlova Ves (14x), Vrakuňa (11x), Lúky (10x), Východné (8x), Prievoz (7x), Janíkov Dvor (6x), Háje (6x), Koliba (4x)
miesto v okres Bratislava IV
miesto v okres Bratislava III
miesto v okres Bratislava II

Podobné, Bratislava:

510x miesto, 398x turistické informácie, 331x orientačný bod, 245x prístrešok, altánok, 169x ohnisko, 133x poľovnícky posed, 115x orientačná mapa, 80x miesto na piknik, 55x komín, 43x atrakcia, 28x chranený strom, 21x studňa, 8x vodárenská veža, 3x ZOO, 2x štôlňa, 1x väznica
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
Miesto, Bratislava

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku bratislava.oma.sk turistika miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.